Thuiszorg

Heeft u thuis verzorging, verpleging of hulp in de huishouding nodig? Maak dan gebruik van onze thuiszorg. Wij nemen huishoudelijke taken geheel of gedeeltelijk van u over en helpen u zo uw huishouden draaiende te houden. Ook kunt u thuis de verpleging of verzorging krijgen die u nodig heeft. Of een combinatie van huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging en verpleging.

Voor wie?
U komt in aanmerking voor thuiszorg als u zelf uw huishouden niet meer kunt verzorgen. Bijvoorbeeld door ziekte, handicap of een ongeval. Thuiszorg kan tijdelijk of langdurig zijn. Wij verlenen thuiszorg aan bewoners in onze service-appartementen. Ook als u zelfstandig in uw eigen huis woont kunt u thuiszorg krijgen.

Hoe?
Als u thuiszorg nodig heeft kunt u contact opnemen met ons servicebureau. Er zal een wijkverpleegkundige bij u langskomen om samen met u de zorgvraag in beeld te brengen en afspraken te maken.
  
Servicebureau: 
Onze medewerkers van het servicebureau zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.
t 030 - 282 22 77
servicebureau@axioncontinu.nl

Hoe herkent u onze medewerker?
Wij streven naar veiligheid voor zowel onze medewerkers als voor u, onze cliënt. Om deze reden hebben wij ervoor gekozen om medewerkers die in de thuiszorg werken een pas te geven. Op deze pas staan de volgende gegevens vermeld:

een foto van de medewerker
het logo van AxionContinu
de voor en achternaam van de medewerkers
de naam van de locatie waar de medewerker werkt
(zie afbeelding)

 

De pas geeft aan dat men te maken heeft met een medewerker van ons. Zo weet u zeker dat u een thuiszorgmedewerker van AxionContinu binnen laat.