Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Hoe maakt AC schoon
22 mrt.

Hoe maakt AxionContinu duurzaam schoon?

In gesprek met Antoine Rocourt en Bernard van Gisteren

Tijdens de opnames van Doe Maar Duurzaam vroeg Antoine Rocourt (Marketing Directeur Europa, Sustainable Development Diversey) tussen de opnames door aan Bernard van Gisteren (Projectleider Facilitair Bedrijf AxionContinu) wat de duurzaamheidsambities en doelstellingen zijn van AxionContinu en hoe Diversey onder andere bij kan dragen aan het behalen van deze doelstellingen. Daarna volgde de introductie van SafePack™ pouches, de nieuwste innovatie van Diversey. Doe Maar Duurzaam is een informatief programma op RTL Z over diverse ontwikkelingen en innovaties binnen de duurzaamheidsbranche in Nederland met het oog op een betere en schonere toekomst.

“Binnen AxionContinu zijn we al geruime tijd met verduurzamen bezig. Dat is gestart in 2008 met de bouw van locatie “De Ingelanden” waar vandaag de opnames voor Doe Maar Duurzaam ook plaatsvinden. Toen was al bekend dat het klimaat veranderde en dat duurzaamheid nodig is om de gevolgen van een klimaatcrisis te beperken. Daar wilden wij als AxionContinu toen al onze verantwoordelijkheid in nemen." Aan het woord is Bernard van Gisteren, Projectleider Facilitair Bedrijf van AxionContinu. Inmiddels ruim 16 jaar in dienst van AxionContinu, waarvan nu circa 2 jaar projectleider met duurzaamheid als aandachtsgebied. AxionContinu biedt wonen, zorg en revalidatie thuis of in een van de twintig woonzorgcentra of een revalidatie locatie in Utrecht, IJsselstein, Lopik en De Bilt.

'Duurzame bedrijfsvoering zit in onze genen' vertelt Van Gisteren tijdens de opnames van Doe Maar Duurzaam, maar hoe ziet dit er in de praktijk uit vraagt Rocourt aan van Gisteren?

“Wij willen bijdragen aan een betere en duurzame wereld. Voor ons betekent dat een inclusieve organisatie waar iedereen gehoord en gezien wordt. Cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers voelen zich welkom in onze gezonde leef- en werkomgeving. Wij zorgen er voor dat kwetsbare mensen in onze maatschappij toegang hebben tot onze dienstverlening. Het verminderen van onze CO2-uitstoot, maatschappelijk verantwoord inkopen en het terugdringen van vervuiling staan hoog op onze agenda” benadrukt Van Gisteren.
“In 2008 waren wij het tweede verpleeghuis in Nederland dat warmte- en koudeopslag had. Dit is een en duurzame energievoorziening waarbij warmte en koude via een warmtewisselaar (tegenstroomapparaat, TSA) worden opgeslagen in een watervoerend zandpakket 90 meter diep in de grond en dus kan verwarmen en koelen.
Destijds was dit uniek in de zorgsector. Gelukkig zien we nu dat veel meer instellingen deze duurzamere energievoorziening hebben ingezet. Energie is namelijk de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot binnen de zorgsector, gevolgd door mobiliteit en geneesmiddelen. Wij wilden onze energie toen al anders gebruiken om de impact op ons klimaat te beperken. Sindsdien hebben we deze oplossing uitgerold naar alle locaties. Wij hebben veel nieuwbouw- en renovatieprojecten afgerond en zijn nu op een punt waar onze gebouwen redelijk energie-efficiënt zijn. Nu de basis is gelegd, kunnen we verder kijken naar onze andere facilitaire processen, waarvan schoonmaken er natuurlijk één is."

Bernard van Gisteren Axion Continu

‘Wij willen bijdragen aan een betere en duurzame wereld en hier onze verantwoordelijkheid voor nemen’ - Bernard van Gisteren, Projectleider Facilitair Bedrijf AxionContinu

Rocourt vraagt Van Gisteren naar de grootste uitdagingen

“De grootste uitdaging was het aanpassen van de onze gebouwen. Een andere grote uitdaging is mobiliteit. Dat blijft een lastig punt. Vooral de kilometers die onze medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, familie en overige bezoekers van – en naar onze locaties afleggen. Je kunt ze niet verplichten om niet met de auto te komen, ook al wonen ze binnen een straal van vijf kilometer van de locatie. Maar we kunnen wel voorlichting geven over duurzame mobiliteit. Hier richten wij ons momenteel op en dit is ook een belangrijke speerpunt in onze duurzaamheidstransitie.De ‘zakelijke kilometers’ van onze thuiszorg en coördinerende in de verpleging kunnen en willen wij gaan verduurzamen door elektrische voertuigen in te gaan zetten”.

'Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen binnen de organisatie mee in het verduurzamen van AxionContinu?' vraagt Rocourt aan Van Gisteren

Van Gisteren legt uit: “Iedereen meekrijgen is onmogelijk, maar we willen wel zoveel mogelijk mensen mee krijgen. We begrijpen inmiddels allemaal de noodzaak van verduurzamen. Zet de TV aan of sla de krant open en we worden er op gewezen. Dus iedereen begrijpt de noodzaak, en we zijn er thuis vaak al mee bezig. Echter, het in praktijk brengen in je werkzaamheden geeft soms uitdagingen omdat je te maken hebt met allerlei processen en diverse afdelingen.Wij merken wel dat medewerkers nu actief om handvatten vragen. Dat is een positieve trend. Het werkt altijd beter wanneer je zelf met iets aan de slag wilt gaan dan wanneer het je wordt opgedragen. Daar willen we actief op inspringen door per locatie ‘Green Teams’ op te zetten. Met de ‘Green Teams’ vragen we medewerkers actief mee te denken en vanuit diverse functies in duurzaamheidsoplossingen”.

Rocourt is benieuwd naar de duurzame reiniging binnen AxionContinu

“Vorig jaar zijn wij gestart op drie locaties met de Milieuthermometer Zorg (meer weten over Milieuthermometer Zorg) klik hier, een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren en tegen eind 2023 willen wij minstens een ‘Bronzen certificering’ behalen, maar bij voorkeur een ‘Zilveren certificering’. Als het gaat om duurzaam schoonmaken werken wij al jaren met het watergekoppelde doseersysteem QuattroSelect of waar mogelijk met een doseerdop. Door te werken met microvezel gebruiken we al veel minder water in vergelijking met traditionele sopmethoden.Ook werken we met reinigingsmiddelen die voorzien zijn van een EU Ecolabel”.

Circulariteit is voor ons de volgende stap

“Nu is circulariteit nog best een onbekend terrein op sommige vlakken zoals bouw, maar innovaties van onze leveranciers zoals Diversey met SURE® en de nieuwe SafePack™ pouches helpt ons om stappen te versnellen. Anderhalf jaar geleden hebben wij de stap gezet om te gaan werken met 100% plantaardige reinigingsmiddelen gebaseerd op hernieuwbare, plantaardige ingrediënten (zoals suikerbieten, maïs, stro en kokos) in plaats van fossiele grondstoffen. Die plantaardige bijproducten bevatten grondstoffen die niet meer gebruikt kunnen worden in de voedingsindustrie. Ook bevatten ze geen geur- en kleurstoffen. Dat was in het begin wel even wennen voor onze medewerkers, doordat schoonmaak een beleving is en daar zijn kleur en geur onderdeel van. In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ligt nog meer nadruk op circulair werken en doordat de SURE® schoonmaakmiddelen Cradle to Cradle Gold Certified™* zijn draagt hiermee bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen”, aldus Van Gisteren.

“Wij werken op al onze locaties met doseersystemen en duurzame reinigingsmiddelen en willen zo bijdragen aan de van verduurzaming van AxionContinu” vertelt Van Gisteren.

‘Hoe proberen jullie plastic afval terug te dringen?’ vraagt Rocourt aan Van Gisteren

“Ons waste-management verfijnen, maar zeker het voorkomen ervan is een van onze aandachtspunten, plastic afval is daar een onderdeel van. Wij kiezen zoveel mogelijk voor hergebruik in plaats van eenmalig gebruik. Het zelf afvullen van onze sproeiflacons in de schoonmaak in plaats van kant- en klare flacons gebruiken is hier een mooi voorbeeld van. Kant- en klare sproeiflacons worden meestal na eenmalig gebruik weggegooid. Dat levert een hoop afval”. Van Gisteren is dan ook maar wat blij met deze nieuwe innovatie op verpakkingsmateriaal.

“We maken gebruik van hooggeconcentreerde producten die we via het doseersysteem ter plekke verdunnen. Dit scheelt ons op jaarbasis veel verpakkingsmateriaal, transport en hiermee plastic afval. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen zeggen wij hier binnen de zorg vaak tegen elkaar” zegt Van Gisteren lachend.

Rocourt vertelt meer over de nieuwe innovatie SafePack™ Pouches

“De volgende stap in duurzaamheid voor organisaties zoals AxionContinu is het 100% kunnen recyclen van plastic verpakkingen”. Hiermee doelt Rocourt op de ambitie van Diversey om in 2030 alle hoofd verpakkingen te laten bijdragen aan een circulaire economie.SafePack™ pouches, gemaakt van mono-materiaal, is een duurzame verpakkingsoplossing.Ze zijn veilig in gebruik met de geconcentreerde duurzame reinigingsmiddelen. Na gebruik, wanneer de pouch helemaal leeg is, kunnen ze gewoon bij het plastic afval worden gedeponeerd. Bedrijven zouden eens goed naar hun verpakkingen moeten kijken en naar dit soort oplossingen moeten zoeken” zegt Rocourt.

Diversery in gesprek met AC

Aan het einde van het gesprek overhandigt Rocourt de SURE® SafePack™ pouches aan van Gisteren die deze direct in het doseerstation plaatst. “Zo zetten we samen weer een stap verder in duurzaamheid” zegt Van Gisteren trots.

*Wat betekent dat ze een wereldwijd erkende maatstaf hebben voor veiligere, duurzamere producten gemaakt voor een circulaire economie.

Bronvermelding interview en fotografie: Diversey, 2023.