Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Clientportaal Ouder iemand met computer mijncaress

Cliëntportaal

AxionContinu vindt het belangrijk om u te betrekken bij de zorg en behandeling die wij aan u verlenen, zodat u zoveel mogelijk uw eigen regie kunt behouden. Daarom bieden we u de mogelijkheid om via het Cliëntportaal uw eigen zorgdossier in te zien. In dit dossier staat onder andere welke zorg u krijgt en er staan afspraken in over de uitvoering daarvan.

Wat is het Cliëntportaal?

Het Cliëntportaal is een beveiligde website waar u op elk moment uw zorgplan en rapportages kunt inkijken via uw computer, laptop of tablet. Aan de rechterkant van het scherm vindt u de gebruikersvoorwaarden en een handleiding

Voor wie is het Cliëntportaal?

Het Cliëntportaal is voor de cliënt zelf of hun wettelijk vertegenwoordiger en/of gemachtigd eerste contactpersoon. We geven uitsluitend toegang aan de cliënt zelf, aan de gemachtigd eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger.

Lees meer Lees minder

De bevoegde persoon moet al bij ons geregistreerd zijn als wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd eerste contactpersoon. Indien een cliënt wilsbekwaam is, moet er bij de aanvraag door een eerste contactpersoon altijd een ondertekende toestemmingsverklaring van de cliënt worden toegevoegd. Deze toestemmingsverklaring vindt u aan de rechterkant van het scherm onder het kopje 'Downsloads clientportaal'. Alle overige aanvragen nemen wij niet in behandeling.Indien u bij ons niet geregistreerd staat als eerste contactpersoon maar dat dit wel bent, neemt u contact op met de betrokken EV-er / PB-er (eerste verantwoordelijke).

Inloggen

Heeft u al een account voor het Cliëntportaal? Klik dan op deze link om te kunnen inloggen

Inloggen cliëntportaal

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor het Cliëntportaal? Klik dan op aanmelden.

Aanmelden cliëntportaal

Afmelden

Wilt u zich afmelden? Stuur dan een bericht naar clientportaal@axioncontinu.nl.

Handige documenten en veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen Cliëntportaal

Hoe verloopt de aanmelding?
Wij doen ons best om uw account binnen 5 werkdagen aan te maken. Op het moment dat het account is aangemaakt, ontvangt u van ons twee e-mails: een met uw gebruikersnaam, een met uw wachtwoord. Als wij uw account niet aan kunnen maken, bijv. omdat uw gegevens niet kloppen, ontvangt u ook een bericht van ons. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om, conform AVG wetgeving.

Bij inloggen wordt telkens opnieuw om een verificatie-sms code gevraagd
'Cookies' dienen geaccepteerd te worden (in de browserinstellingen)! Aangezien dit verschilt per browser, kunnen we geen eenduidige oplossing hiervoor aandragen.

Welke onderdelen van het ECD krijg ik te zien?
Het zorgplan met de doelen en achties en de zorgplan- en incidentrapportages. Later dit jaar worden de functionaliteiten uitgebreid.

Van welke personen accepteert AxionContinu de aanvraag?
We geven alleen maar toegang aan de cliënt zelf, de wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigd contactpersoon. De bevoegde persoon moet al bij ons geregistreerd zijn als vertegenwoordiger, mentor, curator of ouder van minderjarige onder de 12 jaar. De eerste contactpersoon is meestal ook de vertegenwoordiger. Bij een minderjarige ouder dan 12 jaar moet de minderjarige mede toestemming geven.

Waarom moet ik een mobiel telefoonnummer invullen?
Om ervoor te zorgen dat alleen bevoegden gebruik maken van het cliëntportaal, zal bij de eerste keer inloggen op een apparaat een SMS met een bevestigingscode gestuurd worden naar het mobiele nummer. Verder zal om de drie maanden nogmaals een bevestigingscode gevraagd worden. Indien de ‘cookies’ van de internetbrowser worden verwijderd, of als u een andere internetbrowser gaat gebruiken, zal ook een bevestigingscode gevraagd worden.

Hoe zorgt AxionContinu voor een goede beveiliging van het portaal?
Het portaal is alleen via een beveiligde internetverbinding te bereiken. Het portaal draait in een computercentrum voorzien van de laatste beveiligingstechnieken. De manier van aanmelden voor het cliëntportaal en inloggen zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen (cliënt of vertegenwoordiger) bij de informatie kunnen.

Waarom kan ik de foto in het cliëntenportaal niet wijzigen?
Omdat de foto van de cliënt gebruikt wordt bij het leveren van ondersteuning / zorg, als extra herkenning, bijvoorbeeld bij het medicijn uitdelen, is ingesteld dat de cliënt zijn eigen foto niet kan wijzigen. De EVV-er / PB-er kan de foto wel wijzigen via Caress dossier. Als u geen cliënt bent, kunt u wel uw eigen foto wijzigen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over het cliëntportaal?
Er is een e-mailadres: clientportaal@axioncontinu.nl. Hier kunt u vragen stellen die technisch van aard zijn, bijvoorbeeld over problemen met inloggen. Daarnaast staan er verschillende documenten, waaronder de gebruikershandleiding, op onze website. Deze is te vinden op https://www.axioncontinu.nl/clientportaal.

Kan het cliëntportaal ook verwijderd worden?
Onderdelen die uit het dossier van de cliënt komen zijn niet via het cliëntportaal te verwijderen. Het portaal zelf kan niet verwijderd worden. Wel kan de toegang tot het cliëntportaal worden uitgezet.

Wat gebeurt er met het cliëntportaal als een cliënt verhuist of overlijdt?
Het cliëntportaal blijft nog 2 weken na overlijden of verhuizen beschikbaar. Daarna wordt het afgesloten. Wilt u daarna nog inzage, dan kan dat niet via het cliëntportaal. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling waar de cliënt voorheen verbleef.

Hoe ver kan ik rapportages teruglezen in het cliëntportaal?
Alle rapportages m.i.v. 1 juli 2020 zijn terug te lezen.

Kan ik via het cliëntportaal communiceren met medewerkers of behandelaars?
Momenteel bieden wij deze functionaliteit nog niet aan.

Is het gebruik van het cliëntportaal verplicht?
Nee, zeker niet. Het wordt aangeboden door AxionContinu maar iedereen is vrij er wel of niet gebruik van te maken.

Handige documenten Cliëntportaal