Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Revalideren logopedie logopedist en client

CVA

Revalidatie na CVA bij AxionContinu is voor mensen die bijvoorbeeld een hersenbloeding of beroerte hebben gehad. U kunt bij ons op een gespecialiseerde afdelingen verblijven voor CVA-revalidatie. Of vanuit huis voor behandeling naar ons toekomen (poliklinische behandeling).

CVA-revalidatie vindt plaats tijdens een verblijf in De Parkgraaf of via dagbehandeling.

Wat kan CVA-revalidatie voor u betekenen?

Na een CVA is het belangrijk om zo snel mogelijk met de therapieën te beginnen om de uitgevallen functies zo goed mogelijk terug te laten komen. Onze CVA-afdeling is speciaal hierop gericht. Daarnaast is ook het omgaan met blijvende beperkingen een belangrijk onderdeel van de revalidatie.

Wat is een CVA?

CVA ofwel een Cerebro Vasculair Accident, betekent letterlijk: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij een CVA knapt een bloedvat in de hersenen (hersenbloeding) of het raakt verstopt (herseninfarct). Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig zuurstof en raakt daardoor beschadigd.
De gevolgen van een CVA zijn voor iedereen verschillend, het hangt af van de plaats en grootte van de hersenbeschadiging. Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn zoals een geheel of gedeeltelijke verlamming, slecht of niet kunnen praten, duizeligheid en hoofdpijn. Vaak zijn er ook minder zichtbare gevolgen zoals karakterveranderingen, vermoeidheid en concentratieproblemen.

Lees meer Lees minder

Voorlichtingspresentatie over revalideren na een CVA
Met onze voorlichtingspresentatie krijgt u meer informatie over CVA, het behandelteam en revalideren binnen de Parkgraaf. Klik hier voor de voorlichtingspresentatie over revalideren na een CVA

.

Expertise en samenwerking

AxionContinu heeft veel expertise in huis en behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van CVA-revalidanten. Wij schakelen de behandelaren in die voor u van belang zijn en stemmen de behandeling op uw behandeldoelen en behoefte af. Daarnaast werken wij samen met uw behandelend specialist in het ziekenhuis en met uw huisarts.

AxionContinu werkt samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en revalidatiecentrum De Hoogstraat. Dat noemen wij Ketenzorg Stroke. We werken ook samen met het St. Antonius ziekenhuis en het Diakonessenhuis in Utrecht. Daarin werken onze behandelaars samen met de specialist die u in het ziekenhuis heeft behandeld heeft.

Therapieën

Na een CVA kunt u te maken krijgen met:

 • lichamelijke problemen
 • problemen met denken
 • problemen met spreken
 • problemen met slikken
 • psychische problemen
Revalideren ergotherapie

Wij bieden verschillende therapieën aan, vaak in combinatie. Tijdens de verschillende fasen van uw revalidatieproces, kan de samenstelling van uw behandelteam variëren. De arts, de verpleegkundigen en verzorgenden zijn altijd bij uw behandeling betrokken. Verder kan het behandelteam bestaan uit de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en maatschappelijk werker en/of psychologen.

Lees meer Lees minder
 • De specialist ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijke voor uw revalidatietraject. U spreekt de arts minimaal eenmaal per week tijdens het wekelijkse spreekuur. De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening ook in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.
 • De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening ook in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.
 • De fysiotherapeut helpt u met het verbeteren van uw lichamelijke conditie: het opbouwen van kracht, conditie en spiermassa. Er is ook aandacht voor het maken van zogenoemde ‘transfers’ (van bed naar stoel bijvoorbeeld), en het leren omgaan met een loophulpmiddel of rolstoel. Als het nodig is, is er ook aandacht voor uw energieverdeling of ademhaling.
 • De ergotherapeut helpt u met het vergroten van uw zelfredzaamheid in en om het huis. U leert dagelijkse activiteiten zoals koffiezetten, boodschappen doen en koken weer zelf te doen, eventueel met (tijdelijke) hulpmiddelen. Ook bewegen binnen- en buitenshuis en het leren verdelen van uw energie over de dag, hoort hierbij. In sommige gevallen bezoekt de ergotherapeut u thuis om te kijken of daar aanpassingen of hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Indien nodig helpt de ergotherapeut bij het aanvragen hiervan bij de gemeente of zorgverzekeraar.
 • Van de diëtist krijgt u een dieetadvies afgestemd op uw persoonlijke situatie, eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Het is belangrijk dat u goed eet, omdat goede voeding leidt tot snellere genezing van wonden en algeheel herstel. Door een CVA kunt u bovendien slikklachten krijgen. Hierdoor kunt u te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, wat kan leiden tot ongewenst gewichtsverlies en ondervoeding.
 • De logopedist richt zich op het herstel van spraak- of slikproblemen. Door een CVA kunt u slikproblemen krijgen, waardoor eten en drinken meer moeite kost. De logopedist geeft tips om verslikken te voorkomen. Daarnaast kunt u moeite hebben te begrijpen wat iemand zegt, om de juiste woorden te vinden of verstaanbaar te praten. Woordvind- en spraaktraining kunnen helpen bij het herstel. Als praten niet lukt, gaat de logopedist samen met u op zoek naar alternatieve communicatievormen, bijvoorbeeld een gespreksboek of een app op een tablet.
 • De psycholoog kan worden ingeschakeld bij psychische problemen die samenhangen met de ziekte of behandeling zoals angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid, concentratieproblemen en depressieve gevoelens. De psycholoog werkt nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde en maatschappelijk werk. In een aantal gesprekken brengt de psycholoog de klachten en problemen in kaart en biedt handvatten om klachten te verminderen.
 • De maatschappelijk werker helpt u met praktische vragen en problemen op het gebied van werk, financiën of leefsituatie. Ook kunt u vragen hebben van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor u zelf, uw relatie, gezin en naasten. Omdat de ziekte ook degene raakt die u dierbaar zijn heeft het maatschappelijk werk ook aandacht voor de mantelzorger.

Behandeling met verblijf bij AxionContinu

U bent dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. De therapiemomenten helpen u hierbij. Bijvoorbeeld met de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist. In de eerste week van uw verblijf spreekt u één van de artsen en alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Zelf aan de slag

Met ons revalidatieteam werkt u aan uw zelfstandigheid en leert u eventueel omgaan met de gevolgen van uw aandoening. U heeft meerdere therapiemomenten per week. Het doen van alledaagse handelingen is ook een vorm van therapie. Zoals wassen, aankleden en traplopen. Natuurlijk is dat afhankelijk van uw mogelijkheden. Daarnaast moedigen wij u aan om ook tussendoor zelfstandig te oefenen. Met uw arts of therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij. Met de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam én uw eigen inzet zorgen we ervoor dat u zo goed mogelijk en verantwoord herstelt.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

overleg met client en mantelzorger
Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen we poliklinische behandeling.
Heeft u zorg en ondersteuning nodig in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis? Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor geriatrische revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar
kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Meer informatie

Als meer wilt weten over CVA-revalidatie of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.