Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Revalideren logopedie logopedist en client

CVA

Revalidatie na CVA bij AxionContinu is voor mensen die een hersenbloeding of beroerte hebben gehad. U kunt bij ons op een gespecialiseerde afdelingen verblijven voor CVA-revalidatie. Of vanuit huis voor behandeling naar ons toekomen (poliklinische behandeling).

CVA- revalidatie vindt plaats tijdens een verblijf in De Parkgraaf of via dagbehandeling.

Wat is een CVA?

CVA ofwel een Cerebro Vasculair Accident, betekent letterlijk: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij een CVA knapt een bloedvat in de hersenen (hersenbloeding) of het raakt verstopt (herseninfarct). Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig zuurstof en raakt daardoor beschadigd.
De gevolgen van een CVA zijn voor iedereen verschillend, het hangt af van de plaats en grootte van de hersenbeschadiging. Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn zoals een geheel of gedeeltelijke verlamming, slecht of niet kunnen praten, duizeligheid en hoofdpijn. Vaak zijn er ook minder zichtbare gevolgen zoals karakterveranderingen, vermoeidheid en concentratieproblemen.

Wat kan CVA-revalidatie voor u doen?
Na een CVA is het belangrijk om zo snel mogelijk met de therapieën te beginnen om de uitgevallen functies zo goed mogelijk terug te laten komen. Onze CVA-afdeling is speciaal hierop gericht. Daarnaast is ook het omgaan met blijvende beperkingen een belangrijk onderdeel van de revalidatie.

Voorlichtingspresentatie over revalideren na een CVA
Middels onze voorlichtingspresentatie krijgt u meer informatie over CVA, het behandelteam en revalideren binnen de Parkgraaf.

Klik hier voor de voorlichtingspresentatie over revalideren na een CVA.Expertise en samenwerking

AxionContinu heeft veel expertise in huis en behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van CVA-revalidanten. Ons behandelteam bestaat onder andere uit: artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, creatief- en activiteitentherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen.
We schakelen die behandelaars in die voor u van belang zijn. Vanzelfsprekend stemmen zij de behandelingen op elkaar af. Daarnaast werken zij samen met de specialist die u in het ziekenhuis behandeld heeft en met uw huisarts.

Samenwerking
AxionContinu werkt samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en revalidatiecentrum De Hoogstraat. Dat noemen wij Ketenzorg Stroke. We werken ook samen met het St. Antonius ziekenhuis en het Diakonessenhuis in Utrecht.

Therapieën

Na een CVA kunt u te maken krijgen met:

 • lichamelijke problemen
 • problemen met denken
 • problemen met spreken
 • problemen met slikken
 • psychische problemen

Wij bieden hiervoor verschillende therapieën aan, vaak in combinatie. Tijdens de verschillende fasen van uw revalidatieproces kan de samenstelling van uw behandelteam variëren.

Revalideren ergotherapie
Lees meer Lees minder
 • De specialist ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijke voor uw revalidatietraject. U spreekt de arts minimaal eenmaal per week tijdens het wekelijkse spreekuur. De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening ook in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.
 • De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening ook in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.
 • De fysiotherapeut helpt u met het verbeteren van uw lichamelijke conditie: het opbouwen van kracht, conditie en spiermassa. Er is ook aandacht voor het maken van zogenoemde ‘transfers’ (van bed naar stoel bijvoorbeeld), en het leren omgaan met een loophulpmiddel of rolstoel. Als het nodig is, is er ook aandacht voor uw energieverdeling of ademhaling.
 • De ergotherapeut helpt u met het vergroten van uw zelfredzaamheid in en om het huis. U leert dagelijkse activiteiten zoals koffiezetten, boodschappen doen en koken weer zelf te doen, eventueel met (tijdelijke) hulpmiddelen. Ook bewegen binnen- en buitenshuis en het leren verdelen van uw energie over de dag, hoort hierbij. In sommige gevallen bezoekt de ergotherapeut u thuis om te kijken of daar aanpassingen of hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Indien nodig helpt de ergotherapeut bij het aanvragen hiervan bij de gemeente of zorgverzekeraar.
 • Van de diëtist krijgt u een dieetadvies afgestemd op uw persoonlijke situatie, eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Het is belangrijk dat u goed eet, omdat goede voeding leidt tot snellere genezing van wonden en algeheel herstel. Door een CVA kunt u bovendien slikklachten krijgen. Hierdoor kunt u te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen, wat kan leiden tot ongewenst gewichtsverlies en ondervoeding.
 • De logopedist richt zich op het herstel van spraak- of slikproblemen. Door een CVA kunt u slikproblemen krijgen, waardoor eten en drinken meer moeite kost. De logopedist geeft tips om verslikken te voorkomen. Daarnaast kunt u moeite hebben te begrijpen wat iemand zegt, om de juiste woorden te vinden of verstaanbaar te praten. Woordvind- en spraaktraining kunnen helpen bij het herstel. Als praten niet lukt, gaat de logopedist samen met u op zoek naar alternatieve communicatievormen, bijvoorbeeld een gespreksboek of een app op een tablet.
 • De vaktherapeut beeldend. In de beeldende therapie werkt u aan een kunstzinnige activiteit, bijvoorbeeld schilderen, tekenen of boetseren. Kunstzinnige oefeningen geven nieuwe ervaringen en inzichten en daarmee een extra ingang voor het werken aan gezondheid, balans en rouwverwerking. Het is in principe een non-verbale therapie (zonder praten). Maar als u dat kan en wil, mag er natuurlijk ook gesproken worden over de ervaringen die u op doet. De vaktherapeut beeldend kan ook helpen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden om uw leven weer vorm te geven, als u na uw revalidatie beperkingen houdt.
 • De psychomotorische therapeut. Psychomotorische therapie richt zich vooral op wat uw lichaam aangeeft, zoals lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Op deze manier leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en anders met uw klachten om te gaan.

Behandeling met verblijf bij AxionContinu

Wanneer u bij ons verblijft, dan bent u onder het motto ‘alles is revalidatie’, dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid - zoveel als mogelijk - stap voor stap terug te winnen. In de eerste week van uw verblijf spreekt u alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Alles is revalidatie

Onder het motto ‘alles is revalidatie’ bent u dagelijks actief bezig om zo veel als mogelijk is uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. Natuurlijk heeft u één of meer therapiemomenten per dag, bijvoorbeeld met de fysiotherapeut. Maar ook alledaagse handelingen zoals wassen, aankleden en traplopen maken, afhankelijk van uw mogelijkheden, deel uit van ‘alles is revalidatie’. Natuurlijk kunt u tussendoor zelfstandig oefenen. Met uw therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij.
Met behulp van de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam komt u ver. Misschien wel verder dan u denkt!

Alles is revalidatie man met kruk en glas
Ontspanning

Uw revalidatie staat voorop. Toch is ontspanning ook belangrijk. Daarom biedt ons team welzijn activiteiten aan. Er is een gevarieerd activiteitenprogramma waar u naar wens aan kunt deelnemen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u tijd kunt doorbrengen met uw naasten. Bezoek is daarom van harte welkom. We hanteren geen bezoekuren, wel is voor veel revalidanten een rusttijd van belang, deze is meestal tussen 13.00 en 15.00 uur. Stem met uw bezoek een geschikt moment af, rekening houdend met de rusttijd en uw therapieprogramma.

Ontspanning
Verwerking en begeleiding

Een revalidatie kan ingrijpend zijn. Er kan veel veranderen in het dagelijks leven wanneer u niet meer alles kunt doen zoals voorheen. Maar ook als u geen blijvende beperkingen overhoudt, kunt u gevoelens van verdriet, somberheid, spanning en angst ervaren. Tijdens de revalidatie is er ruimte voor verwerking, het leren omgaan met uw gevoelens en acceptatie. Gesprekken met de psycholoog of begeleiding door een vaktherapeut kunnen u helpen om uw gevoelens te uiten en uw situatie te accepteren. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen als problemen op sociaal maatschappelijk gebied u belemmeren om weer naar huis te gaan.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

overleg met client en mantelzorger
Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen poliklinische behandeling. In sommige gevallen is het ook mogelijk om tijdens dagbehandeling te revalideren.
Heeft u zorg en ondersteuning in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis. Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij uiteraard de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar
kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Meer informatie

Als meer wilt weten over CVA-revalidatie of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.