Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Stockfoto ouder echtpaar man hoesten

Longaandoeningen

Longrevalidatie bij AxionContinu is voor mensen met longaandoeningen zoals astma en COPD. Ook mensen die moeten aansterken na een zware longontsteking kunnen hier terecht.
U kunt bij ons verblijven voor longrevalidatie of vanuit huis voor behandeling naar ons toekomen. Dit noemen we poliklinische behandeling.

Wij bieden longrevalidatie in Domstate.

COPD

COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën, de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen, steeds ontstoken. Daardoor maakt het lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger. Bij longemfyseem gaan de longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor is het lastiger om na inademen zuurstof op te nemen in het bloed en afvalstoffen weer uit te ademen. Patiënten met longemfyseem krijgen het daardoor steeds benauwder.
COPD is een ongeneeslijke ziekte. Behandeling kan wel klachten verminderen en het verloop van de ziekte vertragen. Mensen met COPD komen vaak adem tekort. Er gaan steeds meer longblaasjes kapot. Hierdoor ontstaan klachten als hoesten, benauwdheid, problemen met spreken, vermoeidheid en vaak ook gewichtsverlies.

Wat kan longrevalidatie voor u doen?

Bij de meeste vormen van revalidatie worden mensen gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Bij longrevalidatie moeten mensen vaak juist worden afgeremd. U leert om beter om te gaan met de beperkte energie die u heeft. U leert ook op uw eigen grenzen te letten, de activiteiten meer te verdelen over de dag en energie te sparen door handelingen op een andere manier te doen. Ook werken we samen met u aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie en is er aandacht voor het omgaan met een chronische ziekte.

Expertise en samenwerking

AxionContinu heeft veel expertise in huis en behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van longrevalidanten. Ons behandelteam bestaat uit: artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, creatief- en activiteitentherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen.
We schakelen de behandelaars in die voor u van belang zijn. Vanzelfsprekend stemmen zij de behandelingen op elkaar af. Daarnaast werken zij samen met de specialist die u in het ziekenhuis behandeld heeft en met uw huisarts.

Wij werken ook nauw samen met de longafdelingen van het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis.

Therapieën

Als u COPD heeft, kunt u te maken krijgen met:
- problemen met spreken en ademhaling
- problemen met energie, conditie en kracht
- psychische problemen

Wij bieden verschillende therapieën aan, vaak in combinatie. Tijdens de verschillende fasen van uw revalidatieproces, kan de samenstelling van uw behandelteam variëren. Constante factoren zijn de arts en de verpleegkundigen en verzorgenden.

Lees meer Lees minder
  • De specialist ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijke voor uw revalidatietraject. U spreekt de arts minimaal eenmaal per week tijdens het wekelijkse spreekuur.
  • De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.
  • De fysiotherapeut. Deze helpt u met het verbeteren van uw lichamelijke conditie: het opbouwen van kracht, conditie en spierkracht. Er is ook aandacht voor ademhaling en energieverdeling en – zo nodig – het omgaan met een loophulpmiddel of rolstoel.
  • De ergotherapeut helpt u met het vergroten van uw zelfredzaamheid in en om het huis. U leert uw dagelijkse activiteiten aan te passen aan uw verminderde conditie en uw energie te verdelen over de dag zodat u minder moet bent. In veel gevallen bezoekt de ergotherapeut u thuis om te kijken of daar aanpassingen of hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Indien nodig helpt de ergotherapeut bij het aanvragen hiervan bij de gemeente of zorgverzekeraar.
  • Van de diëtist krijgt u een dieetadvies afgestemd op uw persoonlijke situatie, eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Het is belangrijk dat u goed eet. Klachten als hoesten, kortademigheid en vermoeidheid, kunnen echter uw eetlust verminderen. Als u onvoldoende eet, kan uw conditie achteruitgaan en kunnen de klachten toenemen. Ook is het belangrijk dat u niet te zwaar of te licht bent en voldoende spiermassa heeft.

Verwerking

Een chronische aandoening verandert uw leven ingrijpend. U kunt niet meer alles wat u zou willen doen. Dat kan gevoelens van verdriet, somberheid, spanning en angst veroorzaken. Tijdens de revalidatie is er ruimte voor verwerking, het leren omgaan met uw gevoelens en acceptatie. Gesprekken met de psycholoog kan u helpen om uw gevoelens te uiten en uw situatie te accepteren. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen indien problemen op sociaal maatschappelijk gebied u belemmeren om weer naar huis te gaan.

Behandeling met verblijf bij AxionContinu

Wanneer u bij ons verblijft, dan bent u onder het motto ‘alles is revalidatie’, dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid - zoveel als mogelijk - stap voor stap terug te winnen. In de eerste week van uw verblijf spreekt u alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Alles is revalidatie

Onder het motto ‘alles is revalidatie’ bent u dagelijks actief bezig om zo veel als mogelijk is uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. Natuurlijk heeft u één of meer therapiemomenten per dag, bijvoorbeeld met de fysiotherapeut. Maar ook alledaagse handelingen zoals wassen, aankleden en traplopen maken, afhankelijk van uw mogelijkheden, deel uit van ‘alles is revalidatie’. Natuurlijk kunt u tussendoor zelfstandig oefenen. Met uw therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij.
Met behulp van de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam komt u ver. Misschien wel verder dan u denkt!

Alles is revalidatie man met kruk en glas
Ontspanning

Uw revalidatie staat voorop. Toch is ontspanning ook belangrijk. Daarom biedt ons team welzijn activiteiten aan. Er is een gevarieerd activiteitenprogramma waar u naar wens aan kunt deelnemen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u tijd kunt doorbrengen met uw naasten. Bezoek is daarom van harte welkom. We hanteren geen bezoekuren, wel is voor veel revalidanten een rusttijd van belang, deze is meestal tussen 13.00 en 15.00 uur. Stem met uw bezoek een geschikt moment af, rekening houdend met de rusttijd en uw therapieprogramma.

Ontspanning
Verwerking en begeleiding

Een revalidatie kan ingrijpend zijn. Er kan veel veranderen in het dagelijks leven wanneer u niet meer alles kunt doen zoals voorheen. Maar ook als u geen blijvende beperkingen overhoudt, kunt u gevoelens van verdriet, somberheid, spanning en angst ervaren. Tijdens de revalidatie is er ruimte voor verwerking, het leren omgaan met uw gevoelens en acceptatie. Gesprekken met de psycholoog of begeleiding door een vaktherapeut kunnen u helpen om uw gevoelens te uiten en uw situatie te accepteren. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen als problemen op sociaal maatschappelijk gebied u belemmeren om weer naar huis te gaan.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

overleg met client en mantelzorger
Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen poliklinische behandeling. In sommige gevallen is het ook mogelijk om tijdens dagbehandeling te revalideren.
Heeft u zorg en ondersteuning in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis. Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij uiteraard de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar
kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over longrevalidatie of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.