Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Stockfoto ouder echtpaar man hoesten

Longaandoeningen

Longrevalidatie bij AxionContinu is voor mensen met longaandoeningen zoals astma en COPD. Ook mensen die moeten aansterken na een zware longontsteking of een COVID-19 infectie kunnen hier terecht. U kunt bij ons verblijven voor longrevalidatie of vanuit huis voor behandeling naar ons toekomen. Dit noemen we poliklinische behandeling.

Wij bieden longrevalidatie in Domstate.

Wat kan longrevalidatie voor u betekenen?

Bij de meeste vormen van revalidatie worden mensen gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Bij longrevalidatie moeten mensen vaak juist worden afgeremd. U leert om beter om te gaan met de beperkte energie die u heeft. U leert ook op uw eigen grenzen te letten, de activiteiten meer te verdelen over de dag en energie te sparen door handelingen op een andere manier te doen. Ook werken we samen met u aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie en is er aandacht voor het omgaan met een chronische ziekte.

Lees meer Lees minder

Gebruik van een rolstoel
Tijdens uw revalidatietraject besteden wij veel aandacht aan het verminderen van uw belasting, zodat het lichaam weer tot rust komt. Wij zetten om deze reden een rolstoel in als u wordt opgenomen. Zo kunt u de energie die u heeft, gebruiken voor de therapieën en gaat niet al uw energie op aan het lopen op de afdeling. Op deze manier kunnen we gedurende het revalidatietraject de belasting weer rustig opbouwen.

Parfum en luchtjes
Veel mensen met astma of COPD zijn overgevoelig voor geuren en kunnen erg benauwd worden van geparfumeerde verzorgingsproducten. Om ervoor te zorgen dat iedereen prettig kan verblijven op onze afdeling willen we de prikkeling van de longen door deze producten zo veel mogelijk beperken.
Wij verzoeken u van harte geen parfum te gebruiken tijdens uw verblijf. Als het gaat om deodorant, probeert u dan gebruik te maken van rollers of minder geurende producten.

COPD

COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën, de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen, steeds ontstoken. Daardoor maakt het lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger. Bij longemfyseem gaan de longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor is het lastiger om na inademen zuurstof op te nemen in het bloed en afvalstoffen weer uit te ademen. Patiënten met longemfyseem krijgen het daardoor steeds benauwder.
COPD is een ongeneeslijke ziekte. Behandeling kan wel klachten verminderen en het verloop van de ziekte vertragen. Mensen met COPD komen vaak adem tekort. Er gaan steeds meer longblaasjes kapot. Hierdoor ontstaan klachten als hoesten, benauwdheid, problemen met spreken, vermoeidheid en vaak ook gewichtsverlies.

Expertise en samenwerking

AxionContinu heeft veel expertise in huis en behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van longrevalidanten. Wij schakelen de behandelaren in die voor u van belang zijn en stemmen de behandeling op uw behandeldoelen en behoefte af. Daarnaast werken wij samen met uw behandelend specialist in het ziekenhuis en met uw huisarts. Wij werken ook nauw samen met de longafdelingen van het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis.

Therapieën

Als u COPD heeft, kunt u te maken krijgen met:
- problemen met spreken en ademhaling
- problemen met energie, conditie en kracht
- psychische problemen

Wij bieden verschillende therapieën aan, vaak in combinatie. Tijdens de verschillende fasen van uw revalidatieproces, kan de samenstelling van uw behandelteam variëren. De arts, de verpleegkundigen en verzorgenden zijn altijd bij uw behandeling betrokken. Verder kan het behandelteam bestaan uit de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en maatschappelijk werker en/of psychologen.

Lees meer Lees minder
  • De specialist ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijke voor uw revalidatietraject. U spreekt de arts minimaal eenmaal per week tijdens het wekelijkse spreekuur.
  • De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.
  • De fysiotherapeut. Deze helpt u met het verbeteren van uw lichamelijke conditie: het opbouwen van kracht, conditie en spierkracht. Er is ook aandacht voor ademhaling en energieverdeling en – zo nodig – het omgaan met een loophulpmiddel of rolstoel.
  • De ergotherapeut helpt u met het vergroten van uw zelfredzaamheid in en om het huis. U leert uw dagelijkse activiteiten aan te passen aan uw verminderde conditie en uw energie te verdelen over de dag zodat u minder moet bent. In veel gevallen bezoekt de ergotherapeut u thuis om te kijken of daar aanpassingen of hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Indien nodig helpt de ergotherapeut bij het aanvragen hiervan bij de gemeente of zorgverzekeraar.
  • Van de diëtist krijgt u een dieetadvies afgestemd op uw persoonlijke situatie, eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Het is belangrijk dat u goed eet. Klachten als hoesten, kortademigheid en vermoeidheid, kunnen echter uw eetlust verminderen. Als u onvoldoende eet, kan uw conditie achteruitgaan en kunnen de klachten toenemen. Ook is het belangrijk dat u niet te zwaar of te licht bent en voldoende spiermassa heeft,
  • De psycholoog kan worden ingeschakeld bij psychische problemen die samenhangen met de ziekte of behandeling zoals angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid, concentratieproblemen en depressieve gevoelens. De psycholoog werkt nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde en maatschappelijk werk. In een aantal gesprekken brengt de psycholoog de klachten en problemen in kaart en biedt handvatten om klachten te verminderen.
  • De maatschappelijk werker helpt u met praktische vragen en problemen op het gebied van werk, financiën of leefsituatie. Ook kunt u vragen hebben van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor uzelf, uw relatie, gezin en naasten. Omdat de ziekte ook degene raakt die u dierbaar zijn heeft het maatschappelijk werk ook aandacht voor de mantelzorger.

    Uitgebreide informatie over uw behandeling en behandelaren kunt u lezen in dit document.

Behandeling met verblijf bij AxionContinu

U bent dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. De therapiemomenten helpen u hierbij. Bijvoorbeeld met de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist. In de eerste week van uw verblijf spreekt u één van de artsen en alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Zelf aan de slag

Met ons revalidatieteam werkt u aan uw zelfstandigheid en leert u eventueel omgaan met de gevolgen van uw aandoening. U heeft meerdere therapiemomenten per week. Het doen van alledaagse handelingen is ook een vorm van therapie. Zoals wassen, aankleden en traplopen. Natuurlijk is dat afhankelijk van uw mogelijkheden. Daarnaast moedigen wij u aan om ook tussendoor zelfstandig te oefenen. Met uw arts of therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij. Met de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam én uw eigen inzet zorgen we ervoor dat u zo goed mogelijk en verantwoord herstelt.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

overleg met client en mantelzorger
Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen we poliklinische behandeling.
Heeft u zorg en ondersteuning nodig in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis? Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor geriatrische revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar
kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over longrevalidatie of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.