Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacy en cookies

Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, privacy en cookies.


Verwerking van persoonsgegevens

Om ons werk goed te doen, is het vaak noodzakelijk om persoonsgegevens van bijvoorbeeld, cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers te verwerken. We zorgen ervoor dat we rechtmatig, behoorlijk en transparant met uw noodzakelijke persoonsgegevens omgaan. We respecteren ieders privacy.

We houden ons aan de wet- en regelgeving die geldt voor het verwerken van persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens integer en vertrouwelijk en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Lees meer Lees minder

Alleen mensen die daarvoor toestemming hebben, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. De passende maatregelen zijn gebaseerd op de beschikbare technologie, het soort persoonsgegevens dat we vastleggen, en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Uw gegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht.

Privacy cliënten, medewerkers, naasten en andere groepen
Hoe wij omgaan met uw gegevens als cliënt leest u in deze verkorte privacyverklaring.
Bij AxionContinu kunt als cliënt uw zorgdossier inzien. Dat kan via het cliëntenportaal.

Wilt u meer informatie over de privacy van medewerkers, vrijwilligers, familie, bezoekers en andere groepen?
Hier vindt u de volledige privacyverklaringen.
Cliënten
Medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, externen en sollicitanten
Familie, bezoekers en wijkbewoners

Vragen?
Wilt u uw gegevens aanpassen of verwijderen? Of heeft u vragen, opmerkingen, klachten over de manier waarop AxionContinu omgaat met uw persoonsgegevens? Stuur een mail naar avg@axioncontinu.nl.
Als u in contact wil komen met de functionaris gegevensbescherming kunt u mailen naar fg@axioncontinu.nl.Meer informatie over de regels die gelden voor het omgaan met persoonsgegevens leest u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Zorg in verhalen Gegevens in veilige handen

Informatiebeveiliging, hoe gaat dat in de praktijk?

Wat doen wij om de privacy van cliënten en medewerkers te beschermen. In een artikel in ContACt vertelden specialisten John Koppelaar en Frans Werring er over.

Gegevens in veilige handen

Privacy webformulieren, Job-alert en sollicitatie

Als u via deze website reageert via een webformulier dan worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Lees meer Lees minder

Webformulieren
Bij het invullen van formulieren op deze website heeft u zelf de keuze om gegevens wel of niet te verstrekken. Uitsluitend gegevens die voor ons van belang zijn voor de verwerking van uw vraag/opmerking of verzoek worden als verplichte velden gemarkeerd.

Job-Alert
Als u zich inschrijft voor een job-alert dan wordt die inschrijving alleen voor dat doel bewaart. U kunt zich op elk moment uitschrijven uit de job-alert door gebruik te maken van de link in de job-alert mail die u ontvangt. Uw gegevens worden dan na een week verwijderd uit het job-alert systeem. U ontvangt een jaar na inschrijving een mail of nu nog ingeschreven wilt blijven, als u daar niet binnen de aangegeven termijn positief op reageert worden uw gegevens verwijderd uit het job-alert systeem.

Sollicitatie
Als u solliciteert naar een vacature worden de gegevens 30 dagen bewaard na de beëindiging van de procedure. Tenzij u heeft aangegeven dat we uw gegevens tot een jaar mogen bewaren voor een mogelijk match op een andere vacature. Heeft u vragen over uw persoonsgegevens in het sollicitatiesysteem van AxionContinu of wilt deze gegevens laten aanpassen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met mijnprachtbaan@axioncontinu.nl.

Cookies

Onze website plaatst cookies. U leest hier welke cookies we gebruiken en waarom.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat wij na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en we kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu.

Lees meer Lees minder

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u al geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help-functie van uw browser.

Google
Om het surfgedrag van onze bezoekers inzichtelijk te maken en om het sitebezoek te meten maken wij gebruik van Google Analytics. Hiertoe hebben wij een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Google Analytics plaatst cookies die veelal de naam __utma, __utmb, __utmc, __utmv, of __utmz dragen.

Wij delen onze statistieken niet met Google. De optie dat Google de bezoekersgegevens voor eigen doeleinden mag gebruiken is uitgeschakeld. Uw IP adres is niet te achterhalen. Ook verzamelen we geen gegevens voor advertentiefuncties. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vragen?
Als u vragen heeft over het gebruik van cookies, kunt u contact met ons opnemen:
Afdeling Communicatie
t: 030 - 282 22 08
e: communicatie@axioncontinu.nl