Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Cognitieve aandoeningen

Lichamelijke beperkingen zoals hartfalen, longproblemen, suikerziekte en neurologische aandoeningen komen op oudere leeftijd veel voor. Als u moet revalideren bijvoorbeeld na ziekenhuisopname en u heeft daarnaast ‘cognitieve problemen’, dan is het belangrijk dat daar voldoende rekening gehouden wordt met de beperkingen. Cognitieve problemen zijn bijvoorbeeld verwardheid, vergeetachtigheid, angst of depressie.

We bieden revalidatie voor cognitieve aandoeningen in revalidatiecentrum De Parkgraaf

Cognitieve aandoeningen

Met ‘cognitie’ bedoelen we het denkvermogen in de breedste zin van het woord. Alle processen van het brein zoals waarnemen, aandacht, geheugen, redeneren, prikkelverwerking, plannen, leren en begrijpen worden meegenomen in de revalidatie. De begeleiding van revalidanten wordt aangepast op die gebieden waarin problemen ervaren worden en zal dus per persoon verschillen.

Wat kan revalideren voor u betekenen?

Op deze afdeling ondersteunen wij patiënten die moeten revalideren na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname en die daarnaast cognitieve problemen hebben.
De methode die we hiervoor gebruiken, heet ‘foutloos leren’. De methode foutloos leren gaat ervan uit dat het voorkómen van fouten tijdens leren de prestatie verbetert. De te leren taak wordt daarbij opgedeeld in kleine stappen en dan stapsgewijs aangeleerd totdat uiteindelijk het de taak lukt. Er wordt pas overgegaan naar de volgende stap als de vorige stap zonder fouten, aarzelingen of gokken uitgevoerd kan worden. Het via deze methode (op)nieuw aanleren van activiteiten kan ervoor zorgen dat u langer zelfstandig kan functioneren.

Revalideren fietstraining met rolstoel

Expertise en samenwerking

AxionContinu heeft veel expertise in huis. De behandelaars zijn gespecialiseerd in de behandeling van revalidanten met cognitieve problemen. Ze herkennen en diagnosticeren cognitieve aandoeningen. Daarnaast is het team getraind in het bieden van specialistische begeleiding. Immers, het lichamelijk herstel tijdens de revalidatie kan belemmerd worden door al aanwezige cognitieve problematiek. Ons behandelteam bestaat uit: specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers en psychologen. We schakelen de behandelaars in die voor u van belang zijn. Daarnaast werken zij samen met de specialist die u in het ziekenhuis behandeld heeft en met uw huisarts.

Therapieën

Revalideren ergotherapie

Wij bieden verschillende therapieën aan, vaak in combinatie. Tijdens de verschillende fasen van uw revalidatieproces, kan de samenstelling van uw behandelteam variëren. De arts, de verpleegkundigen en verzorgenden zijn altijd bij uw behandeling betrokken. Verder kan het behandelteam bestaan uit de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, en psychomotorisch therapeut.

Lees meer Lees minder
  • De specialist ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijke voor uw revalidatietraject. U spreekt de arts minimaal eenmaal per week tijdens het wekelijkse spreekuur. De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening ook in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.
  • De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening ook in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.
  • De fysiotherapeut helpt u met het verbeteren van uw lichamelijke conditie: het opbouwen van kracht, conditie en spiermassa. Er is ook aandacht voor het maken van zogenoemde ‘transfers’ (van bed naar stoel bijvoorbeeld), en het leren omgaan met een loophulpmiddel of rolstoel. Als het nodig is, is er ook aandacht voor uw energieverdeling of ademhaling.
  • De ergotherapeut helpt u met het vergroten van uw zelfredzaamheid in en om het huis. U leert dagelijkse activiteiten zoals koffiezetten, boodschappen doen en koken weer zelf te doen, eventueel met (tijdelijke) hulpmiddelen. Ook bewegen binnen- en buitenshuis en het leren verdelen van uw energie over de dag, hoort hierbij. In sommige gevallen bezoekt de ergotherapeut u thuis om te kijken of daar aanpassingen of hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Indien nodig helpt de ergotherapeut bij het aanvragen hiervan bij de gemeente of zorgverzekeraar.
  • Van de diëtist krijgt u een dieetadvies afgestemd op uw persoonlijke situatie, eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Het is belangrijk dat u goed eet, omdat goede voeding leidt tot snellere genezing van wonden en algeheel herstel,
  • De psychomotorische therapeut. Psychomotorische therapie richt zich vooral op wat uw lichaam aangeeft, zoals lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Op deze manier leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en anders met uw klachten om te gaan.

Verwerking

Een cognitieve aandoening kan ingrijpend zijn. Er kan namelijk veel veranderen in het dagelijks leven, wanneer u niet meer alles kunt doen zoals voorheen. Maar ook als u geen blijvende beperkingen overhoudt, kunt u gevoelens van verdriet, somberheid, spanning en angst ervaren. Tijdens de revalidatie is er ruimte voor verwerking, het leren omgaan met uw gevoelens en acceptatie. Gesprekken met de psycholoog kan u helpen om uw gevoelens te uiten en uw situatie te accepteren. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen indien problemen op sociaal maatschappelijk gebied u belemmeren om weer naar huis te gaan.

Behandeling met verblijf bij AxionContinu

Wanneer u bij ons verblijft, dan bent u onder het motto ‘alles is revalidatie’, dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid - zoveel als mogelijk - stap voor stap terug te winnen. In de eerste week van uw verblijf spreekt u alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Alles is revalidatie

Onder het motto ‘alles is revalidatie’ bent u dagelijks actief bezig om zo veel als mogelijk is uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. Natuurlijk heeft u één of meer therapiemomenten per dag, bijvoorbeeld met de fysiotherapeut. Maar ook alledaagse handelingen zoals wassen, aankleden en traplopen maken, afhankelijk van uw mogelijkheden, deel uit van ‘alles is revalidatie’. Natuurlijk kunt u tussendoor zelfstandig oefenen. Met uw therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij.
Met behulp van de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam komt u ver. Misschien wel verder dan u denkt!

Alles is revalidatie man met kruk en glas
Ontspanning

Uw revalidatie staat voorop. Toch is ontspanning ook belangrijk. Daarom biedt ons team welzijn activiteiten aan. Er is een gevarieerd activiteitenprogramma waar u naar wens aan kunt deelnemen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u tijd kunt doorbrengen met uw naasten. Bezoek is daarom van harte welkom. We hanteren geen bezoekuren, wel is voor veel revalidanten een rusttijd van belang, deze is meestal tussen 13.00 en 15.00 uur. Stem met uw bezoek een geschikt moment af, rekening houdend met de rusttijd en uw therapieprogramma.

Ontspanning
Verwerking en begeleiding

Een revalidatie kan ingrijpend zijn. Er kan veel veranderen in het dagelijks leven wanneer u niet meer alles kunt doen zoals voorheen. Maar ook als u geen blijvende beperkingen overhoudt, kunt u gevoelens van verdriet, somberheid, spanning en angst ervaren. Tijdens de revalidatie is er ruimte voor verwerking, het leren omgaan met uw gevoelens en acceptatie. Gesprekken met de psycholoog of begeleiding door een vaktherapeut kunnen u helpen om uw gevoelens te uiten en uw situatie te accepteren. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen als problemen op sociaal maatschappelijk gebied u belemmeren om weer naar huis te gaan.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

overleg met client en mantelzorger
Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen poliklinische behandeling. In sommige gevallen is het ook mogelijk om tijdens dagbehandeling te revalideren.
Heeft u zorg en ondersteuning in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis. Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij uiteraard de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar
kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Meer informatie

Als meer wilt weten over revalidatie voor mensen met cognitieve problemen of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.