Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Hoe komt u in aanmerking?

Wordt zelfstandig thuis wonen lastiger en wilt u in een woonzorgcentrum komen wonen? U leest hier wat er nodig is en hoe u dit samen met onze zorgbemiddelaars kunt regelen.

Indicatie

Voor opname in een woonzorgcentrum heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling). Een indicatie is een soort toestemming om opgenomen te kunnen worden in een verpleeghuis. U krijgt van het CIZ een Zorgprofiel, dat aangeeft hoeveel zorg u nodig heeft.

Wat is een Zorgprofiel?

Een Zorgprofiel (ZP) geeft aan hoeveel zorg u nodig heeft.

Profielen gericht op Verpleging en Verzorging zijn opgebouwd aan de hand van een getal en de aanduiding VV (voorheen werden de letters ZZP (Zorgzwaartepakket) gebruikt). De Wet langdurige zorg (Wlz) onderscheidt de volgende zorgprofielen:

 • Zorgprofiel VV4
  Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (voorheen ZZP4)
 • Zorgprofiel VV5
  Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (voorheen ZZP5)
 • Zorgprofiel VV6
  Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (voorheen ZZP6)
 • Zorgprofiel VV7
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding (voorheen ZZP7)
 • Zorgprofiel VV8
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging (voorheen ZZP8)
 • Zorgprofiel VV9B
  Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (voorheen ZZP9b)
 • Palliatieve/ Terminale zorg thuis
  (voorheen ZZP10 en Zorgprofiel VV10 )

Welk zorg waar wordt geboden, vindt u op de pagina's van onze locaties.

Samen regelen

Onze zorgbemiddelaars kijken graag samen met u welke mogelijkheden er zijn en helpen u bij het regelwerk voor u kunt verhuizen naar het woonzorgcentrum. Ook nemen zij contact met u op als er voor u een plek is in het woonzorgcentrum. Onze zorgbemiddelaars kunt u bereiken via het Servicebureau.

Contact met een zorgbemiddelaar

Wachtlijst

Als er geen plaats beschikbaar is, komt u op een wachtlijst. Dat kan vervelend zijn als u graag snel wilt verhuizen. Met u en uw naasten kijkt de zorgbemiddelaar hoe de periode tot uw verhuizing met juiste zorg en ondersteuning overbrugd kan worden.