Wachttijden

Hieronder vindt u de wachttijden voor de verpleeg- en verzorgingshuizen van AxionContinu en voor onze extramurale (thuis-)zorg. Deze wachttijden zijn een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
(Versie 020919)

Locatie Zorgtype aantal cliënten op de wachtlijst Min. wachtduur Max. wachtduur Gem. wachtduur
De Bijnkershoek, locatie Domstate ZZP 4, verzorgingshuis zorg 13 6 maanden 12 maanden 9 maanden
De Bijnkershoek ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 6 4 maanden 8 maanden 6 maanden
De Bijnkershoek ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 15 10 maanden 18 maanden 15 maanden
De Componist ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 1 1 maand 3 maanden 2 maanden
De Gildenborgh ZZP 5 logeren in verpleeghuis in overleg      
De Gildenborgh ZZP 5 verpleeghuis psychogeriatrie 9 6 maanden 9 maanden 6 maanden
De Ingelanden ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 2 6 maanden 12 maanden 9 maanden
De Ingelanden ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 5 3 maanden 9 maanden 6 maanden
De Schutse ZP 6 somatiek verpleeghuis 2 1 maanden 4 maanden 3 maanden
De Schutse ZZP 5, verpleeghuis psychogeriatrie 10 6 maanden 12 maanden 9 maanden
De Wartburg ZZP 5, verpleeghuis psychogeriatrie 0 3 maanden 9 maanden 6 maanden
De Wartburg ZZP 4, verzorgingshuis zorg 14 9 maanden 12 maanden 10 maanden
Drie Ringen ZZP 4, verzorgingshuis zorg 9 6 maanden 12 maanden 6 maanden
Drie Ringen ZZP 6 verpleeghuis somatiek 2 6 maanden 12 maanden 9 maanden
Isselwaerdde ZZP 5+7, verpleeghuis Psychogeriatrie 17 10 maanden 12 maanden 10 maanden
Isselwaerde ZZP 5 Logeren in verpleeghuis 0 1 maand 3 maanden 2 maanden
t Huis aan de Vecht Eerstelijns verblijf laag complexe zorg nvt nvt nvt nvt
't Huis aan de Vecht ZZP 4, verzorgingshuis zorg 8 1 maand 9 maanden 6 maanden
't Huis aan de Vecht ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 11 12 maanden 18 maanden 15 maanden
Mariënstein ZZP 5, verpleeghuis psychogeriatrie 16 16 maanden 18 maanden 16 maanden
Mariënstein ZZP 4, verzorgingshuis zorg 17 10 maanden 12 maanden 10 maanden
Marienstein Eerstelijns verblijf laag complexe zorg nvt nvt nvt nvt
Voorhoeve ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 2 2 maanden 6 maanden 4 maanden
Voorhoeve Crisis opvang nvt nvt nvt nvt
Voorveldse Hof ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 16 9 maanden 15 maanden 12 maanden

 

Overzicht gemiddelde wachtduur dag- begeleiding / behandeling
           
De Bijnkershoek Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Marhaban, dagverzorging / -behandeling Marokkaanse vrouwen, multiculturele dagactiviteiten centrum coor allochtone mannen nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Turkse dagverzorging nvt nvt nvt nvt
De Gildenborgh Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt
De Schutse Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
Isselwaerde Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt

 

Overzicht gemiddelde wachtduur Hospice
           
Mariënstein Hospice nvt nvt nvt nvt

 

Overzicht gemiddelde wachtduur Revalidatie en Herstel
           
Zorghotel De Wartburg Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
De Parkgraaf Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
Zorghotel Domstate Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg

 

Overzicht gemiddelde wachtduur Extramurale (thuis) zorg
           
Gemeente Lopik Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Lopik Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Ijsselstein Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente IJsselstein Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt

 

Overzicht gemiddelde wachtduur Casemanagement dementie
           
Gemeente IJsselstein Casemanagement dementie 7 nvt nvt 3 maanden
Gemeente Lopik Casemanagement dementie 0 nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht * Casemanagement dementie  3 nvt nvt 7 maanden

Verpleging en verzorging uitleg termen
* Deze wachtduur geldt uitsluitend voor de wijken Leidsche Rijn en Lunetten. 
* In de overige wijken kan er sprake zijn van een wachtlijst. 
   Voor deze wijken kunt u informatie vinden op de websites van Buurtzorg, Careyn  en De Rijnhoven.

4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
5VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging