Wachttijden

Hieronder vindt u de wachttijden voor de verpleeg- en verzorgingshuizen van AxionContinu en voor onze extramurale (thuis-)zorg. Deze wachttijden zijn een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
(Versie 050319)

Overzicht gemiddelde wachtduur per locatie en zorgtype.
           
Locatie Zorgtype aantal cliënten op de wachtlijst Min. wachtduur Max. wachtduur Gem. wachtduur
De Bijnkershoek Logeren in verzorgingshuis nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Eerstelijns verblijf laag complexe zorg Opnamestop nvt nvt nvt
De Bijnkershoek, locatie Domstet ZZP 4, verzorgingshuis zorg 5 1 maand 6 maanden 3 maanden
De Bijnkershoek ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 3 3 maanden 9 maanden 6 maanden
De Bijnkershoek ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 10 10 maanden 18 maanden 15 maanden
De Bijnkershoek Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Marhaban, dagverzorging / -behandeling Marokkaanse vrouwen, multiculturele dagactiviteiten centrum coor allochtone mannen nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Turkse dagverzorging nvt nvt nvt nvt
De Componist ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 1 1 maand 3 maanden 2 maanden
Drie Ringen ZZP 4, verzorgingshuis zorg 5 3 maanden 9 maanden 6 maanden
Drie Ringen ZZP 6 verpleeghuis somatiek 3 6 maanden 12 maanden 9 maanden
t Huis aan de Vecht Eerstelijns verblijf laag complexe zorg nvt nvt nvt nvt
't Huis aan de Vecht ZZP 4, verzorgingshuis zorg 7 1 maand 9 maanden 6 maanden
't Huis aan de Vecht ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 15 12 maanden 18 maanden 15 maanden
Ingelanden ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 2 6 maanden 12 maanden 9 maanden
Ingelanden ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 5 3 maanden 9 maanden 6 maanden
Isselwaerde ZZP 5+7, verpleeghuis Psychogeriatrie 17 10 maanden 12 maanden 10 maanden
Isselwaerde ZZP 5 Logeren in verpleeghuis 0 1 maand 3 maanden 2 maanden
Isselwaerde Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt
Koningsbruggen ZZP 5 logeren in verpleeghuis in overleg      
Koningsbruggen ZZP 5 verpleeghuis psychogeriatrie 4 3 maanden 9 maanden 6 maanden
Koningsbruggen Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt
Mariënstein Hospice nvt nvt nvt nvt
Mariënstein ZZP 5, verpleeghuis psychogeriatrie 16 16 maanden 18 maanden 16 maanden
Mariënstein ZZP 4, verzorgingshuis zorg 17 10 maanden 12 maanden 10 maanden
Marienstein Eerstelijns verblijf laag complexe zorg nvt nvt nvt nvt
De Parkgraaf Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt 3 maanden in overleg
De Schutse ZP 6 somatiek verpleeghuis 2 1 maanden 4 maanden 3 maanden
De Schutse ZZP 5, verpleeghuis psychogeriatrie 10 5 maanden 7 maanden 6 maanden
De Schutse Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
Voorhoeve ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 5 2 maanden 6 maanden 4 maanden
Voorhoeve ZZP 6+8, verpleeghuis somatiek 3 4 maanden 8 maanden 6 maanden
Voorhoeve Crisis nvt nvt nvt nvt
Voorveldse Hof ZZP 5+7, verpleeghuis psychogeriatrie 33 9 maanden 15 maanden 12 maanden
De Wartburg ZZP 5, verpleeghuis psychogeriatrie 6 3 maanden 9 maanden 6 maanden
De Wartburg ZZP 4, verzorgingshuis zorg 10 6 maanden 12 maanden 9 maanden
Zorghotel De Wartburg Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
De Parkgraaf Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
Zorghotel Domstate Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
           
           
Overzicht gemiddelde wachtduur Extramurale (thuis) zorg
           
Gemeente Lopik Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Lopik Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Ijsselstein Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente IJsselstein Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
           
           
Overzicht gemiddelde wachtduur Casemanagement dementie
           
Gemeente IJsselstein Casemanagement dementie 10 2 maanden 4 maanden 2,5 maanden
Gemeente Lopik Casemanagement dementie 5 1 maand 5 maanden 2,5 maanden
Gemeente Utrecht * Casemanagement dementie  0 nvt nvt nvt

* Deze wachtduur geldt uitsluitend voor de wijken Leidsche Rijn en Lunetten. 
* In de overige wijken kan er sprake zijn van een wachtlijst. 
   Voor deze wijken kunt u informatie vinden op de websites van Buurtzorg, Careyn  en De Rijnhoven.

Verpleging en verzorging uitleg termen
4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
5VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging