Wachttijden

Heeft u een CIZ-indicatie voor de Wet Langdurige zorg, de Wlz? En wacht u op een plaats in een verpleeghuis? U krijgt dan een ‘wachtstatus’. Een wachtstatus zegt iets over hoe dringend uw situatie is. Het zegt ook iets over waarom u op de wachtlijst staat. Bijvoorbeeld omdat u wacht op een plek bij een instelling die uw voorkeur heeft. Of omdat uw situatie ernstig is en u snel moet worden opgenomen. Hoe dringender uw situatie, hoe sneller u een plaats krijgt. In dit document leest u meer over deze wachtstatussen..

Wachttijden AxionContinu
Hieronder vindt u de wachttijden voor de verpleeg- en verzorgingshuizen van AxionContinu en voor onze extramurale (thuis-)zorg. Deze wachttijden zijn een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
(Versie 1 oktober 2021)

Verpleging en verzorging uitleg termen Zorgprofielen 

4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
5VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging

Overzicht gemiddelde wachtduur dag- begeleiding / behandeling 

Locatie Zorgtype aantal cliënten op de wachtlijst Min. wachtduur Max. wachtduur Gem. wachtduur
De Bijnkershoek Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Marhaban, dagverzorging / -behandeling Marokkaanse vrouwen, multiculturele dagactiviteiten centrum coor allochtone mannen nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Turkse dagverzorging nvt nvt nvt nvt
De Gildenborgh Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt
De Schutse Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
Isselwaerde Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt

 

Overzicht gemiddelde wachtduur Revalidatie en Herstel

Locatie Zorgtype aantal cliënten op de wachtlijst Min. wachtduur Max. wachtduur Gem. wachtduur
Zorghotel De Wartburg Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
De Parkgraaf Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
Zorghotel Domstate Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg

 

Overzicht gemiddelde wachtduur Extramurale (thuis) zorg

Locatie Zorgtype aantal cliënten op de wachtlijst Min. wachtduur Max. wachtduur Gem. wachtduur
Gemeente Lopik Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Lopik Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Ijsselstein Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente IJsselstein Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt

 

Overzicht gemiddelde wachtduur Casemanagement dementie

Locatie Zorgtype aantal cliënten op de wachtlijst Min. wachtduur Max. wachtduur Gem. wachtduur
Gemeente IJsselstein Casemanagement dementie 15 nvt nvt 5 maanden
Gemeente Lopik Casemanagement dementie 4 nvt nvt 2 maanden
Gemeente Utrecht * Casemanagement dementie  3 nvt nvt 2 maanden

* Deze wachtduur geldt uitsluitend voor de wijken Leidsche Rijn en Lunetten.
* In de overige wijken kan er sprake zijn van een wachtlijst. Voor deze wijken kunt u informatie vinden op de websites van Buurtzorg, Careyn en De Rijnhoven.