Wachttijden

Hieronder vindt u de wachttijden voor de verpleeg- en verzorgingshuizen van AxionContinu en voor onze extramurale (thuis-)zorg. Deze wachttijden zijn een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
(Versie 5 november 2020)

Overzicht gemiddelde wachtduur per locatie en zorgtype

Locatie Zorgtype aantal cliënten op de wachtlijst Min. wachtduur Max. wachtduur Gem. wachtduur
De Bijnkershoek ZZP 4, zonder behandeling 5 3 maanden  9 maanden 6 maanden 
De Bijnkershoek ZZP 5 + 7, met behandeling psychogeriatrie 4 3 maanden  9 maanden 6 maanden
De Bijnkershoek ZZP 6 + 8, met behandeling somatiek 0 0 maand 2 maanden 1 maand
De Componist ZZP 5 + 7, met behandeling psychogeriatrie 2 1 maand 3 maanden 2 maanden
De Gildenborgh ZZP 5 + 7 met behandeling psychogeriatrie 2 1 maand 3 maanden 2 maanden
De Ingelanden ZZP 6 + 8, met behandeling somatiek 1 3 maanden 9 maanden 6 maanden
De Ingelanden ZZP 5 + 7, met behandeling psychogeriatrie 1 1 maand 3 maanden 2 maanden
De Schutse ZP 6 met behandeling somatiek  3 2 maanden 4 maanden 6 maanden
De Schutse ZZP 5 + 7, met behandeling psychogeriatrie 4 2 maanden 6 maanden 4 maanden
De Wartburg ZZP 5 + 7, met behandeling psychogeriatrie 2 1 maand 3 maanden 2 maanden
De Wartburg ZZP 4 + 6, zonder behandeling somatiek 2 6 maanden 12 maanden 9  maanden
Drie Ringen ZZP 4 + 6, zonder behandeling somatiek 2 1 maand 3 maanden 2 maanden
Drie Ringen ZZP 6 met behandeling somatiek 1 6 maanden 12 maanden 9 maanden
           
Isselwaerdde ZZP 5 + 7, met behandeling psychogeriatrie 15 6 maanden 9 maanden 12 maanden
Isselwaerde ZZP 5 met behandeling logeren in overleg      
t Huis aan de Vecht Eerstelijns verblijf laag complexe zorg nvt nvt nvt nvt
't Huis aan de Vecht ZZP 4, zonder behandeling somatiek 4 4 maanden 8 maanden 4 maanden
't Huis aan de Vecht ZZP 6 + 8, met behandeling somatiek 5 6 maanden 9 maanden 6 maanden
Mariënstein, Hospice ELV-palliatief, WLZ indicatie nvt nvt nvt nvt
Mariënstein ZZP 5 + 7, met behandeling psychogeriatrie 9 3 maanden 9 maanden 6 maanden
Mariënstein ZZP 4 + 6 zonder behandeling somatiek 32 12 maanden 20 maanden 16 maanden
Marienstein Eerstelijns verblijf laag complexe zorg nvt nvt nvt nvt
Voorhoeve ZZP 5 + 7, met behandeling psychogeriatrie 1 0 maand 2 maand 1 maand
Voorhoeve Crisis opvang WLZ nvt nvt nvt nvt
Voorveldse Hof ZZP 5 + 7, met behandeling psychogeriatrie 5 3 maanden 9 maanden 6 maanden 
           
Verpleging en verzorging uitleg termen        
4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging        
5VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg        
6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging        
7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding        
8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging        
           
           
           
Overzicht gemiddelde wachtduur dag- begeleiding / behandeling        
           
De Bijnkershoek Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Marhaban, dagverzorging / -behandeling Marokkaanse vrouwen, multiculturele dagactiviteiten centrum coor allochtone mannen nvt nvt nvt nvt
De Bijnkershoek Turkse dagverzorging nvt nvt nvt nvt
De Gildenborgh Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt
De Schutse Dagbegeleiding nvt nvt nvt nvt
Isselwaerde Dagbehandeling nvt nvt nvt nvt
           
           
Overzicht gemiddelde wachtduur Hospice        
           
Mariënstein Hospice nvt nvt nvt nvt
           
           
           
Overzicht gemiddelde wachtduur Revalidatie en Herstel        
           
Zorghotel De Wartburg Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
De Parkgraaf Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
Zorghotel Domstate Revalidatie GRZ / Herstelzorg nvt nvt nvt in overleg
           
           
Overzicht gemiddelde wachtduur Extramurale (thuis) zorg        
           
Gemeente Lopik Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Lopik Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente Utrecht Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
Gemeente Ijsselstein Huishoudelijke Hulp nvt nvt nvt nvt
Gemeente IJsselstein Wijkverpleging nvt nvt nvt nvt
           
           
Overzicht gemiddelde wachtduur Casemanagement dementie    
           
Gemeente IJsselstein Casemanagement dementie 15 nvt nvt 5 maanden
Gemeente Lopik Casemanagement dementie 4 nvt nvt 2 maanden
Gemeente Utrecht * Casemanagement dementie  3 nvt nvt 2 maanden

* Deze wachtduur geldt uitsluitend voor de wijken Leidsche Rijn en Lunetten.
* In de overige wijken kan er sprake zijn van een wachtlijst. Voor deze wijken kunt u informatie vinden op de websites van Buurtzorg, Careyn en De Rijnhoven.

Verpleging en verzorging uitleg termen

4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
5VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging