Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Revalideren krachtoefeningen

Hartproblemen

Revalidatie bij hartproblemen is er voor mensen die een hartaanval hebben gehad of mensen die een steunhart hebben gekregen.

Voor revalidatie bij hartproblemen kunt u terecht in Domstate.

Hartproblemen

Hartaanval
Tijdens hartrevalidatie werk je samen met de behandelaars aan je herstel na een hartinfarct. Je stelt samen met de behandelaren je doel en je behandelplan vast. Niet alleen fysieke aspecten komen aan de orde, zoals spierkracht en uithoudingsvermogen, maar je leert ook opnieuw vertrouwen te krijgen in je lijf. Je krijg je tips voor een gezonde leefstijl en je leert omgaan met emoties en onzekerheid. Ook de mantelzorger wordt nauw betrokken bij het revalidatieprogramma.

Steunhart
In 2021 is AxionContinu samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) gestart met de revalidatie voor mensen met een steunhart.
De zorgverleners van het UMC Utrecht en AxionContinu werken als één team samen, om de best mogelijke (na)zorg te bieden aan de patiënten die een steunhartoperatie hebben ondergaan. Door deze samenwerking kunnen patiënten met een steunhart veel eerder worden ontslagen uit het ziekenhuis, met een veilige tussenstap in het revalidatiecentrum van AxionContinu, voordat zij naar huis terugkeren.

Per jaar worden er in het UMC Utrecht ongeveer veertig steunharten geplaatst. Bij ernstig hartfalen kan een patiënt onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een steunhart. Een steunhart is een mechanische pomp die de functie van het hart gedeeltelijk ondersteunt. Het plaatsen van een steunhart is zowel fysiek als mentaal een zeer zware ingreep. Hierdoor is het verblijf in het ziekenhuis vaak langdurig. Door de samenwerking van het UMC Utrecht met AxionContinu kunnen steunhartpatiënten in hun eigen tempo werken aan hun terugkeer naar huis. In het revalidatiecentrum van AxionContinu wordt veel aandacht besteed aan de verwerking van de grote veranderingen in het leven van de patiënt en hun mantelzorgers.

Zorg in verhalen Revalideren met een steunhart revalidante

Revalideren met een steunhart

Hoe gaat dat in de praktijk? Welke zorg is er nodig? Hoe werken we samen met specialisten van het UMCU en hoe ervaren revalidanten de periode? In de zomer van 2021 schreven we erover in ContACt.

In het vakblad Fysio Praxis stond in november 2022 een uitgebreid artikel over revalidatie na steunharttransplantatie. Dit artikel staat op pagina 17, 18 en 19. Dit artikel lees je hier.

Lees het artikel in ContACt

Expertise en samenwerking

AxionContinu heeft veel expertise in huis en behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van revalidanten met hartproblemen. Ons behandelteam bestaat onder andere uit: artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, creatief- en activiteitentherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen.
We schakelen die behandelaars in die voor u van belang zijn. Vanzelfsprekend stemmen zij de behandelingen op elkaar af. Daarnaast werken zij samen met de specialist die u in het ziekenhuis behandeld heeft en met uw huisarts.

Behandeling met verblijf bij AxionContinu

Wanneer u bij ons verblijft, dan bent u onder het motto ‘alles is revalidatie’, dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid - zoveel als mogelijk - stap voor stap terug te winnen. In de eerste week van uw verblijf spreekt u alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Alles is revalidatie

Onder het motto ‘alles is revalidatie’ bent u dagelijks actief bezig om zo veel als mogelijk is uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. Natuurlijk heeft u één of meer therapiemomenten per dag, bijvoorbeeld met de fysiotherapeut. Maar ook alledaagse handelingen zoals wassen, aankleden en traplopen maken, afhankelijk van uw mogelijkheden, deel uit van ‘alles is revalidatie’. Natuurlijk kunt u tussendoor zelfstandig oefenen. Met uw therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij.
Met behulp van de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam komt u ver. Misschien wel verder dan u denkt!

Alles is revalidatie man met kruk en glas
Ontspanning

Uw revalidatie staat voorop. Toch is ontspanning ook belangrijk. Daarom biedt ons team welzijn activiteiten aan. Er is een gevarieerd activiteitenprogramma waar u naar wens aan kunt deelnemen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u tijd kunt doorbrengen met uw naasten. Bezoek is daarom van harte welkom. We hanteren geen bezoekuren, wel is voor veel revalidanten een rusttijd van belang, deze is meestal tussen 13.00 en 15.00 uur. Stem met uw bezoek een geschikt moment af, rekening houdend met de rusttijd en uw therapieprogramma.

Ontspanning
Verwerking en begeleiding

Een revalidatie kan ingrijpend zijn. Er kan veel veranderen in het dagelijks leven wanneer u niet meer alles kunt doen zoals voorheen. Maar ook als u geen blijvende beperkingen overhoudt, kunt u gevoelens van verdriet, somberheid, spanning en angst ervaren. Tijdens de revalidatie is er ruimte voor verwerking, het leren omgaan met uw gevoelens en acceptatie. Gesprekken met de psycholoog of begeleiding door een vaktherapeut kunnen u helpen om uw gevoelens te uiten en uw situatie te accepteren. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen als problemen op sociaal maatschappelijk gebied u belemmeren om weer naar huis te gaan.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

overleg met client en mantelzorger
Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen poliklinische behandeling. In sommige gevallen is het ook mogelijk om tijdens dagbehandeling te revalideren.
Heeft u zorg en ondersteuning in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis. Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij uiteraard de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar
kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Meer informatie

Als meer wilt weten over revalidatie bij hartproblemen of bij een steunhart of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.