Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Axion Continu thuiszorg 6354

Behandeling thuis

Woont u thuis en merkt u dat het dagelijks leven door lichamelijke en/of geestelijke problemen lastiger wordt? Of bent u mantelzorger? Een team van deskundigen biedt specialistische zorg aan huis, zodat u zo lang mogelijk prettig zelfstandig kunt blijven wonen.

Team van deskundigen, het MGT

Heeft u bijvoorbeeld last van (beginnende) geheugenproblemen of wordt het leven moeilijker door lichamelijke klachten. Of zit u niet goed in uw vel. Dan kunt u terecht bij het MGT, dat staat voor ‘mobiel geriatrisch team’. In het MGT zitten een specialist ouderengeneeskunde (arts), psycholoog en casemanager dementie. Afhankelijk van uw situatie komt een deskundige uit het team thuis met u praten.

Hoe werkt het MGT voor u?

De deskundigen van het MGT komen bij u thuis. Het hangt van uw situatie of u te maken krijgt met de arts (specialist ouderengeneeskunde), psycholoog of casemanager dementie. Er wordt gekeken wat er aan de hand is en wat u (of de mantelzorger) nodig heeft. Uw wensen staan centraal. Daarna kan er, in overleg met u, hulp en ondersteuning komen die bij u past. Het MGT kan andere deskundigen inschakelen voor specialistische zorg. In een plan staat wat u aan zorg en ondersteuning nodig heeft en voor hoe lang. Zo kijken wij samen hoe u prettig zo lang als mogelijk is zelfstandig kunt blijven wonen.

Wanneer kunt u bij het MGT terecht?

• Bij een ‘niet pluisgevoel’.
• Wanneer u onzeker bent of vergeetachtigheid misschien dementie is.
• Bij lichamelijke problemen zoals vallen, vermoeidheid of moeilijk(er) kunnen lopen.
• Bij problemen door geestelijk en/of lichamelijke aandoeningen als een beroerte, geheugenklachten of chronische lichamelijke klachten.
• Als u meer wilt weten over dementie en hoe u en uw omgeving daar mee om kunnen gaan.
• Als u advies wilt over de mogelijkheden voor ondersteuning, thuis en/of daarbuiten.
• Als u zo zelfredzaam mogelijk wilt blijven en advies wilt, ook voor de toekomst.
• Voor hulp bij mantelzorg

Welke deskundigen kunnen bij u thuis komen?

Het hangt van uw situatie met welke deskundigen bij u thuis kunnen komen voor specialistische zorg. Hieronder leest u wie de deskundigen zijn en wat zij doen.

Specialist ouderengeneeskunde (arts)
De specialist ouderen geneeskunde (arts) brengt in kaart wat er aan de hand is. De arts kijkt niet alleen naar wat u mankeert, maar ook naar de gevolgen daarvan op uw dagelijks leven. Samen met u wordt een plan gemaakt waarin staat welke hulp en ondersteuning er komt. Dit wordt gedeeld met de huisarts.

Psycholoog
De psycholoog komt bijvoorbeeld om te beoordelen of er sprake is van (beginnende) dementie. Of om u bijvoorbeeld een moeilijke situatie te accepteren of met u te achterhalen waarom u niet lekker in uw vel zit.

Casemanager
Als er sprake is van (het vermoeden) dementie is de casemanager uw aanspreekpunt, de ‘regisseur’. De casemanager bespreekt regelmatig met u en uw naaste hoe de situatie is en zoekt met u naar mogelijkheden om thuis zo prettig mogelijk uw leven te leiden.

Ook kan de casemanager een aantal praktische zaken regelen, zoals helpen bij de aanvraag van een indicatie voor bijvoorbeeld dagopvang, dagbehandeling, individuele begeleiding of opname in een woonzorgcentrum.

Ergotherapeut
U leert van de ergotherapeut hoe u dagelijkse activiteiten, op een manier kunt uitvoeren. Zodat u zo zelfstandig mogelijk uw leven kunt leiden. U kunt, waar nodig, gebruik maken van hulpmiddelen of aanpassingen in huis. We kijken samen wat past in uw situatie. Lees hier de folder.

Specialistische wijkverpleging
Soms is het nodig of fijn als een gespecialiseerde verpleegkundige naar u toe komt om u de juiste zorg en ondersteuning te bieden. AxionContinu heeft drie specialistische teams, wondzorg, oncologische zorg (zorg voor mensen met kanker) en palliatieve zorg (zorg in de laatste levensfase).

Andere deskundigen
Als het aan de orde is, kunnen deskundigen als een fysiotherapeut of logopedist worden ingezet. Dit zijn geen medewerkers van AxionContinu, maar wij werken wel met hen samen.

Hulp bij dementie

Wilt u meer weten over hulp bij dementie? U vindt het op deze pagina.

Blij met het MGT

Mevrouw Van Dam is blij met het MGT. Het maakt het voor haar mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Lees hier haar verhaal.

De kosten

De kosten van de specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, ergotherapeut, casemanager en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Houdt u rekening met het eigen risico.
Voor ergotherapie worden 10 behandelingen per jaar vergoed vanuit de basisverzekering.
Heeft u bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie nodig? Vraag dan uw eigen zorgverzekering of dit wordt vergoed.

Wie kan u verwijzen?

Als u thuis woont, is uw huisarts medisch eindverantwoordelijk. Via de huisarts kunt u een verwijzing krijgen voor de deskundigen van het MGT.
Voor ergotherapie en specialistische wijkverpleging heeft u geen verwijzing nodig.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau. Zij helpt u graag op weg.