Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wonen Vrijheid en veiligheid boswandeling mevrouw met hond

Vrijheid en veiligheid

Vrijheid om uw eigen keuzes te maken staat bij ons voorop. Dit geldt ook als u dementie heeft en niet (altijd) goed kunt inschatten welke zorg en begeleiding voor u noodzakelijk is. Het kan voorkomen dat uw veiligheid of die van anderen in het geding is. Dan kijken wij wat de beste oplossing is.

De Wet zorg en dwang (Wzd)

Als u dementie heeft wordt uw vrijheid eigen keuzes te maken geregeld in de Wet zorg en dwang (Wzd). Het uitgangspunt van de wet is dat u zorg ontvangt die u wenst en dat onvrijwillige opname in verpleeghuis en onvrijwillige zorg worden voorkomen. In de Wzd staan onder meer de regels voor het geven van zorg die u niet wil, maar die wel noodzakelijk is. De wet regelt wat uw rechten zijn bij onvrijwillige zorg en wat de rechten van uw naasten zijn. Ook regelt de wet aan welke regels wij ons moeten houden.

In dit filmpje krijgt u informatie over de Wet zorg en dwang (wzd).

Wat is onvrijwillige zorg?

Dit zijn enkele voorbeelden:

  • Het geven van eten, drinken of medicijnen als u dat niet wilt
  • Het uitvoeren van medische controles en onderzoek als u dat niet wilt
  • Het beperken van de vrijheid met bijvoorbeeld een bedhekje als u dat niet wil

Als het echt niet anders kan, mogen medewerkers onvrijwillige zorg geven. Dat doen we alleen als er ernstig nadeel is voor u als cliënt of voor uw omgeving. Het wordt eerst met alle betrokkenen zorgvuldig besproken, onder wie uw (wettelijke) vertegenwoordiger. Ook wordt goed gekeken of er geen andere oplossing voor handen is. Om tot onvrijwillige zorg te komen, doorlopen wij een stappenplan van de Wzd.
Onvrijwillige zorg registreren wij in het zorgdossier. De onvrijwillige zorg duurt zo kort mogelijk.

Uw rechten

In de Wzd zijn uw rechten en die van uw (wettelijk) vertegenwoordiger vastgelegd. U heeft bijvoorbeeld recht op begrijpelijke informatie. U heeft ook recht op ondersteuning van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. Als u het niet eens bent met de inzet van onvrijwillige zorg kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ).

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is bereikbaar via Zorgstem:
t 088 678 10 00
e info@zorgstem.nl
www.zorgstem.nl

Voor meer informatie over de klachtenprocedure bij AxionContinu en de Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.

Meer informatie over Wzd bij AxionContinu

De Wzd is een belangrijke wet. Dit is een korte samenvatting van wat de Wzd inhoudt en voor u betekent. Voor meer informatie bekijkt u de brochure over de Wet zorg en dwang bij AxionContinu Vrijheid tenzij, waarin in begrijpelijk taal de wet wordt uitgelegd.

Brochure Wet zorg en dwang bij AxionContinu

Vrijheid op een veilige manier

AxionContinu vindt het belangrijk dat u, ook als u in een woonzorgcentrum woont, zoveel als mogelijk uw eigen leven kunt leiden. Daarbij kijken wij wat past bij u als bewoner. Soms is daarbij het bieden van extra veiligheid nodig. Wij werken hiervoor onder andere met persoonlijke leefcirkels.

Wonen Vrijheid en veiligheid wandeling door woonzorgcentrum meneer

Leefcirkels

Techniek helpt ons om bewoners bewegingsvrijheid op maat te bieden. Een leefcirkel is een afgebakend gebied in het woonzorgcentrum waarbinnen iemand zich veilig kan bewegen. Voor de een is dat het hele gebouw, voor ander is dat juist de beslotenheid van de woning. Wat de fijnste bewegingsruimte voor een bewoner is? Dat we bepreken wij samen met bewoner en naasten. Zo wordt de individuele leefcirkel bepaald.

Lees meer over leefcirkels bij AxionContinu