Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over verzorgd wonen, revalidatie en herstel of thuiszorg? Het Servicebureau helpt u graag op weg. Met al uw vragen over zorg en dienstverlening bij ons terecht. Veelgestelde vragen aan het Servicebureau vindt u op deze pagina.

Zorg en diensten thuis

Zorg thuis nodig?

Als u thuis zorg nodig heeft, kan AxionContinu dat bieden. Denk daarbij aan hulp bij het douchen of het innemen van medicatie tot verzorging of intensieve verpleging.

Zorg regelen
U kunt hiervoor contact opnemen met het Servicebureau. De wijkverpleegkundige neemt contact met u op of komt bij u langs om uw aanvraag te bespreken en afspraken te maken.

Huishoudelijke hulp

Wordt het lastiger voor u om uw huis schoon te houden? U kunt een aanvraag doen voor huishoudelijke zorg bij het Wmo-loket van de gemeente waar uw woont.

IJsselstein of Lopik
In IJsselstein of Lopik kunt u met een Wlz-indicatie huishoudelijke zorg bij AxionContinu aanvragen. Wij helpen u bijvoorbeeld met stofzuigen, het sanitair schoonmaken of de was ophangen. Wij leveren geen huishoudelijk hulp aan mensen met een Wmo-beschikking. De gemeente informeert u waar u met een Wmo-beschikking huishoudelijke hulp kunt aanvragen.

Utrecht
In Utrecht leveren wij geen huishoudelijke zorg. U regelt huishoudelijke hulp via het Wmo-loket van de gemeente Utrecht.

Diensten veilig wonen

Met een druk op de knop hulp kunnen inroepen als dat nodig is? Gemakkelijk zelf de juiste medicijnen pakken of via de iPad met een zorgverlener overleggen. Wij bieden u verschillende diensten aan waardoor u zolang mogelijk zelfstandig kunt wonen met een veilig gevoel.

Levert AxionContinu huishoudelijke hulp

Woont u in IJsselstein of Lopik en wordt het lastiger voor u om uw huis schoon te houden? Dan kunt u huishoudelijke zorg van AxionContinu inschakelen. U leest hier alles over huishoudelijke hulp.

In Utrecht leveren wij geen huishoudelijke zorg. Heeft u toch hulp in de huishouding nodig? Neem dan contact op met het Wmo-loket van de gemeente Utrecht.

Servicebureau

Bij ons wonen

Hoe kom ik aanmerking?

Voor opname in een woonzorgcentrum heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling). Onze zorgbemiddelaar kijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn en helpt u bij het regelwerk voor u kunt verhuizen naar het woonzorgcentrum.

Samen regelen
De zorgbemiddelaar kan helpen bij de indicatie aanvraag. En zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er niet direct een plaats beschikbaar is in onze woonzorgcentra. U komt dan op een wachtlijst. Dat kan vervelend zijn als u graag snel wilt verhuizen. Met u en uw naasten kijkt de zorgbemiddelaar hoe de periode tot uw verhuizing met juiste zorg en ondersteuning overbrugd kan worden. Kom in contact met een zorgbemiddelaar via het Servicebureau.

Hoe kom ik aan een indicatie?

U vraagt een indicatie aan bij het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling).

Een indicatie is een soort toestemming om opgenomen te kunnen worden in een verpleeghuis. U krijgt van het CIZ een Zorgprofiel, dat aangeeft hoeveel zorg u nodig heeft. U kunt bij AxionContinu wonen met een Zorgprofiel VV5 en hoger. Voorheen werden de letters ZZP gebruikt (Zorgzwaarte Pakket).

Wat is een Zorgprofiel?

Een Zorgprofiel (ZP) geeft aan hoeveel zorg u nodig heeft.

Profielen gericht op Verpleging en Verzorging zijn opgebouwd aan de hand van een getal en de aanduiding VV (voorheen werden de letters ZZP (Zorgzwaartepakket) gebruikt). De Wet langdurige zorg (Wlz) onderscheidt de volgende zorgprofielen:

 • Zorgprofiel VV4
  Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (voorheen ZZP4)
 • Zorgprofiel VV5
  Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (voorheen ZZP5)
 • Zorgprofiel VV6
  Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (voorheen ZZP6)
 • Zorgprofiel VV7
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding (voorheen ZZP7)
 • Zorgprofiel VV8
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging (voorheen ZZP8)
 • Zorgprofiel VV9B
  Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (voorheen ZZP9b)
 • Palliatieve/ Terminale zorg thuis
  (voorheen ZZP10 en Zorgprofiel VV10 )

Welk zorg waar wordt geboden, vindt u op de pagina's van onze locaties.

Welke woonzorgcentra zijn er?

Als zelfstandig thuis wonen lastiger wordt, kan verhuizen naar een woonzorgcentrum onvermijdelijk zijn. Wij bieden verschillende vormen van verpleeghuiszorg. Of u geheugenproblemen (bijvoorbeeld dementie) heeft of alleen lichamelijke beperkingen. Er is een woonvorm die bij u past. AxionContinu heeft woonzorgcentra in Utrecht, IJsselstein en Lopik.

Welke activiteiten zijn er als het gaat om kunst, cultuur en welzijn?

We doen ons best u als bewoner een fijne dag te bezorgen. Samen kijken we hoe u het liefst uw leven wilt leiden en stemmen daar de begeleiding en ondersteuning op af. Daarbij is ook aandacht voor een prettige daginvulling. Er zijn welzijnsactiviteiten in de woningen, soms een-op-een, maar ook zijn er bijvoorbeeld optredens voor alle bewoners. Wij hebben een uitgebreid kunstprogramma dat we aanbieden in onze dagactiviteitencentra en de woonzorgcentra.

Wordt er vers gekookt?

Maaltijden zijn belangrijke momenten van de dag, waar we veel aandacht aan besteden. Bewoners kunnen eten in hun appartement. Ook in het restaurant worden maaltijden geserveerd.

Welke voorzieningen zijn er?

Op elke locatie zijn andere voorzieningen. U bekijkt hier per locatie welke voorzieningen er zijn.

Kan ik een rondleiding krijgen in een woonzorgcentrum?

Bekijk voor een eerste indruk eens de virtuele rondleiding. U vindt deze op de afzonderlijke pagina's van de locaties. U klikt op de blauwe knop 'Bekijk de virtuele rondleiding' (zie afbeelding).

Met de zorgbemiddelaar kunt u de mogelijkheden voor een rondleiding bespreken. We zijn daar wel terughoudend in om de rust voor de bewoners te bewaren. Voor u verhuist, kunt u uiteraard het woonzorgcentrum bezoeken.

Voorbeeld Virtuele Rondleiding
Zijn er appartementen voor echtparen?

In het woonzorgcentrum kunt u verzorgd wonen in de zorgappartementen. Er wordt 24 uur per dag de zorg gegeven die nodig is. Er zijn enkele appartementen geschikt voor samenwonende paren.

Revalidatie en herstel

Zelf aan de slag

Met ons revalidatieteam werkt u aan uw zelfstandigheid en leert u eventueel omgaan met de gevolgen van uw aandoening. U heeft meerdere therapiemomenten per week. Het doen van alledaagse handelingen is ook een vorm van therapie. Zoals wassen, aankleden en traplopen. Natuurlijk is dat afhankelijk van uw mogelijkheden. Daarnaast moedigen wij u aan om ook tussendoor zelfstandig te oefenen. Met uw arts of therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij. Met de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam én uw eigen inzet zorgen we ervoor dat u zo goed mogelijk en verantwoord herstelt.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Moet u revalideren en herstellen na een operatie, ziekte of ongeval, dan kunt u terecht bij AxionContinu. Om voor revalidatietherapie of tijdelijk verblijf in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Onze arts geeft deze indicatie, eventueel in overleg met uw behandelend specialist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.

Welke locaties zijn er?

Revalidatie en herstel heeft drie locaties. Afhankelijk van uw aandoening en behandeling kunt u bij een van de drie locaties terecht. De zorgbemiddelaar bespreekt welke mogelijkheden er voor u zijn.

Wat zijn de kosten en wat vergoed de verzekering?

Het verblijf in een centrum voor revalidatie en herstel of in een zorghotel is in de regel heel betaalbaar. Op deze pagina geven we een overzicht van de kosten en vergoedingen.

Serviceappartementen

Hoe oud moet je zijn om in een serviceappartement te wonen?

Voor de woningen geldt dat inschrijven mogelijk is vanaf 65 jaar. U kunt zich inschrijven via ons inschrijfformulier, te vinden op deze webpagina.

Zijn er wachtlijsten?

Er is niet altijd direct een woning voor u beschikbaar. Wij kunnen helaas geen informatie over de wachtlijst geven.


Wat is het verschil tussen een serviceappartement en een aanleunwoning?

Er is geen verschil. Vroeger werden deze huizen aanleunwoningen genoemd, tegenwoordig spreken we van serviceappartementen.

Kan ik kiezen waar ik wil gaan wonen?

U huurt zelfstandig de woning en bepaalt zelf waar u wilt wonen.

Tijdelijk verblijf

Waar kan ik tijdelijk verblijven?

Heeft u tijdelijk hulp nodig bij uw dagelijkse verzorging bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname? Bent u mantelzorger en heeft u het nodig om even op adem te komen? Of zoekt u een logeerverblijf met zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Ontlasten mantelzorger

Heeft u tijdelijk hulp nodig bij de dagelijkse verzorging om bijvoorbeeld uw mantelzorgers te ontlasten. Dan is een kortdurende opname bij AxionContinu een mogelijkheid. Kijk hier voor de mogelijkheden.

Zorg in de laatste levensfase

Hoe kan ik het hospice steunen?

De Stichting Vrienden Hospice Ijsselstein maakt dankzij giften vele extra's mogelijk. Als u de stichting wilt steunen kunt u donateur worden. U leest hier hoe u donateur wordt.

Kan ik vrijwilliger worden?

In Hospice IJsselstein werkt een grote groep vrijwilligers. Zij bieden gasten en hun naasten een luisterend oor, verzorgen maaltijden, werken in de tuin of ondersteunden de zorgmedewerkers. Bent u geïnteresseerd in een van de vrijwilligerstaken? Dan kunt u contact op nemen met de vrijwilligerscoördinator via de receptie (030 - 688 17 14).

Clientportaal

Voor wie is het Cliëntportaal

Het Cliëntportaal is voor de cliënt zelf of hun wettelijk vertegenwoordiger en/of gemachtigd eerste contactpersoon. We geven uitsluitend toegang aan de cliënt zelf, aan de gemachtigd eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger.

Veelgestelde vragen Cliëntportaal

Hoe verloopt de aanmelding?
Wij doen ons best om uw account binnen 5 werkdagen aan te maken. Op het moment dat het account is aangemaakt, ontvangt u van ons twee e-mails: een met uw gebruikersnaam, een met uw wachtwoord. Als wij uw account niet aan kunnen maken, bijv. omdat uw gegevens niet kloppen, ontvangt u ook een bericht van ons. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk met uw gegevens om, conform AVG wetgeving.

Bij inloggen wordt telkens opnieuw om een verificatie-sms code gevraagd
'Cookies' dienen geaccepteerd te worden (in de browserinstellingen)! Aangezien dit verschilt per browser, kunnen we geen eenduidige oplossing hiervoor aandragen.

Welke onderdelen van het ECD krijg ik te zien?
Het zorgplan met de doelen en achties en de zorgplan- en incidentrapportages. Later dit jaar worden de functionaliteiten uitgebreid.

Van welke personen accepteert AxionContinu de aanvraag?
We geven alleen maar toegang aan de cliënt zelf, de wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigd contactpersoon. De bevoegde persoon moet al bij ons geregistreerd zijn als vertegenwoordiger, mentor, curator of ouder van minderjarige onder de 12 jaar. De eerste contactpersoon is meestal ook de vertegenwoordiger. Bij een minderjarige ouder dan 12 jaar moet de minderjarige mede toestemming geven.

Waarom moet ik een mobiel telefoonnummer invullen?
Om ervoor te zorgen dat alleen bevoegden gebruik maken van het cliëntportaal, zal bij de eerste keer inloggen op een apparaat een SMS met een bevestigingscode gestuurd worden naar het mobiele nummer. Verder zal om de drie maanden nogmaals een bevestigingscode gevraagd worden. Indien de ‘cookies’ van de internetbrowser worden verwijderd, of als u een andere internetbrowser gaat gebruiken, zal ook een bevestigingscode gevraagd worden.

Hoe zorgt AxionContinu voor een goede beveiliging van het portaal?
Het portaal is alleen via een beveiligde internetverbinding te bereiken. Het portaal draait in een computercentrum voorzien van de laatste beveiligingstechnieken. De manier van aanmelden voor het cliëntportaal en inloggen zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen (cliënt of vertegenwoordiger) bij de informatie kunnen.

Waarom kan ik de foto in het cliëntenportaal niet wijzigen?
Omdat de foto van de cliënt gebruikt wordt bij het leveren van ondersteuning / zorg, als extra herkenning, bijvoorbeeld bij het medicijn uitdelen, is ingesteld dat de cliënt zijn eigen foto niet kan wijzigen. De EVV-er / PB-er kan de foto wel wijzigen via Caress dossier. Als u geen cliënt bent, kunt u wel uw eigen foto wijzigen.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over het cliëntportaal?
Er is een e-mailadres: clientportaal@axioncontinu.nl. Hier kunt u vragen stellen die technisch van aard zijn, bijvoorbeeld over problemen met inloggen. Daarnaast staan er verschillende documenten, waaronder de gebruikershandleiding, op onze website. Deze is te vinden op https://www.axioncontinu.nl/clientportaal.

Kan het cliëntportaal ook verwijderd worden?
Onderdelen die uit het dossier van de cliënt komen zijn niet via het cliëntportaal te verwijderen. Het portaal zelf kan niet verwijderd worden. Wel kan de toegang tot het cliëntportaal worden uitgezet.

Wat gebeurt er met het cliëntportaal als een cliënt verhuist of overlijdt?
Het cliëntportaal blijft nog 2 weken na overlijden of verhuizen beschikbaar. Daarna wordt het afgesloten. Wilt u daarna nog inzage, dan kan dat niet via het cliëntportaal. Neemt u hiervoor contact op met de afdeling waar de cliënt voorheen verbleef.

Hoe ver kan ik rapportages teruglezen in het cliëntportaal?
Alle rapportages m.i.v. 1 juli 2020 zijn terug te lezen.

Kan ik via het cliëntportaal communiceren met medewerkers of behandelaars?
Momenteel bieden wij deze functionaliteit nog niet aan.

Is het gebruik van het cliëntportaal verplicht?
Nee, zeker niet. Het wordt aangeboden door AxionContinu maar iedereen is vrij er wel of niet gebruik van te maken.

Handige documenten Cliëntportaal

Algemeen

Algemene voorwaarden zorgovereenkomst

Wanneer u zorg ontvangt van AxionContinu gaat u een zorgovereenkomst aan met AxionContinu. Voor deze zorgovereenkomst gelden de Algemene Voorwaarden voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. In de Algemene Voorwaarden zijn de afspraken tussen u als cliënt en AxionContinu als zorgaanbieder vastgelegd, evenals uw rechten en plichten en die van AxionContinu.

Hier vindt u alle overeenkomsten, voorwaarden, tarieven en huisregels.

Waar kan ik terecht met mijn suggestie of klacht?

Bent u niet tevreden? Wij horen het graag zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en de kwaliteit van onze zorg en diensten verder vergroten. Lees hier waar u terecht kunt met u suggestie en/ of klacht.