Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Revalideren brug 2

Oncologische aandoeningen

U kunt bij AxionContinu revalideren voor, tijdens of na een oncologisch behandeltraject in het ziekenhuis.

Wij bieden oncologische revalidatie in Domstate.

Wat kan revalidatie bij een oncologische aandoening voor u doen?

Bij een oncologische behandeling denkt u misschien niet meteen aan revalideren. Maar een behandeling tegen kanker is een intensief traject. Er komt zowel geestelijk als lichamelijk veel op u af. Tijdens een opname voor oncologische revalidatie leert u deze zaken een plek te geven. We werken samen met u aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie en aan het verhogen van uw zelfredzaamheid, met als doel dat u zoveel als mogelijk weer zelf de regie over uw leven kan voeren. In overleg met u stellen we tijdens het hele proces haalbare doelen vast die we als het nodig in kunnen bijstellen.

Expertise en samenwerking

AxionContinu heeft veel expertise in huis en behandelaren die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen. Wij schakelen de behandelaren in die voor u van belang zijn en stemmen de behandeling op uw behandeldoelen en behoefte af. Daarnaast werken wij samen met uw behandelend specialist in het ziekenhuis en met uw huisarts.

Therapieën

Wij bieden verschillende therapieën aan, vaak in combinatie. Tijdens de verschillende fasen van uw revalidatieproces, kan de samenstelling van uw behandelteam variëren. De arts, de verpleegkundigen en verzorgenden zijn altijd bij uw behandeling betrokken. Verder kan het behandelteam bestaan uit de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist en maatschappelijk werker.

Lees meer Lees minder
  • De specialist ouderengeneeskunde (SO) is medisch eindverantwoordelijk voor uw traject. U spreekt de arts minimaal eenmaal per week tijdens het wekelijkse spreekuur.
  • De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening ook in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen.
  • De fysiotherapeut helpt u met het verbeteren of het behouden van uw lichamelijke conditie, het uithoudingsvermogen, de spierkracht en het evenwicht. Ook is er aandacht voor energieverdeling en – zo nodig – het omgaan met een loophulpmiddel of rolstoel.
  • De ergotherapeut inventariseert samen met de u (en uw naasten) welke beperkingen er zijn in de dagelijkse activiteiten en welke vaardigheden of activiteiten u (weer) wil kunnen uitvoeren. We streven ernaar om de kwaliteit van leven te verbeteren, het leven aangenamer te maken en waar mogelijk de zelfredzaamheid te vergroten. Samen zoeken we naar concrete oplossingen en denken we mee in hoe u uw verminderde energie het beste kan verdelen over de dag.
  • De diëtist helpt u met uw voeding en met uw gewicht. De diëtist stelt samen met u een persoonlijk en passend advies op. Hierbij houden wij rekening met de energie- en eiwitbehoefte, maar ook met uw eetlust, uw persoonlijke voorkeuren en eventuele klachten die invloed hebben op de inname van voeding.
  • De psycholoog kan worden ingeschakeld bij psychische problemen die samenhangen met de ziekte of behandeling zoals angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid, concentratieproblemen en depressieve gevoelens. De psycholoog werkt nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde, maatschappelijk werk en creatief therapeut. In een aantal gesprekken brengt de psycholoog de klachten en problemen in kaart en biedt handvatten om klachten te verminderen.
  • De maatschappelijk werker helpt u met praktische vragen en problemen op het gebied van werk, financiën of leefsituatie. Ook kunt u vragen hebben van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor u zelf, uw relatie, gezin en naasten. Omdat de ziekte ook degene raakt die u dierbaar zijn heeft het maatschappelijk werk ook aandacht voor de mantelzorger.

Behandeling met verblijf bij AxionContinu

U bent dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. De therapiemomenten helpen u hierbij. Bijvoorbeeld met de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist. In de eerste week van uw verblijf spreekt u één van de artsen en alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Zelf aan de slag

Met ons revalidatieteam werkt u aan uw zelfstandigheid en leert u eventueel omgaan met de gevolgen van uw aandoening. U heeft meerdere therapiemomenten per week. Het doen van alledaagse handelingen is ook een vorm van therapie. Zoals wassen, aankleden en traplopen. Natuurlijk is dat afhankelijk van uw mogelijkheden. Daarnaast moedigen wij u aan om ook tussendoor zelfstandig te oefenen. Met uw arts of therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij. Met de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam én uw eigen inzet zorgen we ervoor dat u zo goed mogelijk en verantwoord herstelt.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

overleg met client en mantelzorger
Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen we poliklinische behandeling.
Heeft u zorg en ondersteuning nodig in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis? Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor geriatrische revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar
kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Meer informatie

Als meer wilt weten over revalidatie bij kanker of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.