Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Revalideren brug 2

Kanker

Revalidatie bij kanker is voor mensen voor, tijdens of na een oncologisch behandeltraject in het ziekenhuis.

Wij bieden oncologische revalidatie in Domstate.

Wat kan revalidatie bij kanker voor u doen?

Bij een oncologische behandeling denkt u misschien niet meteen aan revalideren. Maar een behandeling tegen kanker is een intensief traject. Er komt zowel geestelijk als lichamelijk veel op u af. Tijdens een opname voor kanker-revalidatie leert u deze zaken een plek te geven.
We werken samen met u aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie en aan het verhogen van uw zelfredzaamheid, met als doel dat u zoveel als mogelijk weer zelf de regie over uw leven kan voeren. In overleg met u stellen we tijdens het hele proces haalbare doelen vast die we als het nodig in kunnen bijstellen.

Expertise en samenwerking

AxionContinu heeft veel expertise in huis en behandelaren die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen. Het behandelteam bestaat uit: een arts, oncologieverpleegkundige, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, beeldend vaktherapeut, maatschappelijk werker en een psycholoog. Wij schakelen de behandelaren in die voor u van belang zijn en stemmen de behandeling op uw behoefte af. Daarnaast werken wij samen met uw behandelend specialist in het ziekenhuis en met uw huisarts.

Behandelaren

 • De specialist ouderengeneeskunde (SO) is medisch eindverantwoordelijk voor uw traject.
  U spreekt de arts minimaal eenmaal per week tijdens het wekelijkse spreekuur.

  Uw behandelteam kan verder bestaan uit:
Lees meer Lees minder
 • De fysiotherapeut helpt u met het verbeteren of het behouden van uw lichamelijke conditie, het uithoudingsvermogen, de spierkracht en het evenwicht. Ook is er aandacht voor energieverdeling en – zo nodig – het omgaan met een loophulpmiddel of rolstoel.
 • De ergotherapeut inventariseert samen met de u (en uw naasten) welke beperkingen er zijn in de dagelijkse activiteiten en welke vaardigheden of activiteiten u (weer) wil kunnen uitvoeren. We streven ernaar om de kwaliteit van leven te verbeteren, het leven aangenamer te maken en waar mogelijk de zelfredzaamheid te vergroten. Samen zoeken we naar concrete oplossingen en denken we mee in hoe u uw verminderde energie het beste kan verdelen over de dag.
 • De diëtist helpt u met uw voeding en met uw gewicht. De diëtist stelt samen met u een persoonlijk en passend advies op. Hierbij houden wij rekening met de energie- en eiwitbehoefte, maar ook met uw eetlust, uw persoonlijke voorkeuren en eventuele klachten die invloed hebben op de inname van voeding.
 • De psycholoog kan worden ingeschakeld bij psychische problemen die samenhangen met de ziekte of behandeling zoals angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid, concentratieproblemen en depressieve gevoelens. De psycholoog werkt nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde, maatschappelijk werk en creatief therapeut. In een aantal gesprekken brengt de psycholoog de klachten en problemen in kaart en biedt handvatten om klachten te verminderen.
 • De beeldend vaktherapeut werkt in beeldende therapie met u aan een kunstzinnige activiteit, bijvoorbeeld schilderen, tekenen of boetseren. Kunstzinnige oefeningen geven nieuwe ervaringen en inzichten en daarmee een extra ingang voor het werken aan gezondheid, balans en rouwverwerking. Het is in principe een non-verbale therapie (zonder praten). Maar als u dat kan en wil, mag er natuurlijk ook gesproken worden over de ervaringen die u op doet. De vaktherapeut beeldend kan ook helpen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden om uw leven weer vorm te geven, als u na uw revalidatie beperkingen houdt.
 • Maatschappelijk werker helpt u met praktische vragen en problemen op het gebied van werk, financiën of leefsituatie. Ook kunt u vragen hebben van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor u zelf, uw relatie, gezin en naasten. Omdat de ziekte ook degene raakt die u dierbaar zijn heeft het maatschappelijk werk ook aandacht voor de mantelzorger.

Behandeling met verblijf bij AxionContinu

Wanneer u bij ons verblijft, dan bent u onder het motto ‘alles is revalidatie’, dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid - zoveel als mogelijk - stap voor stap terug te winnen. In de eerste week van uw verblijf spreekt u alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Alles is revalidatie

Onder het motto ‘alles is revalidatie’ bent u dagelijks actief bezig om zo veel als mogelijk is uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. Natuurlijk heeft u één of meer therapiemomenten per dag, bijvoorbeeld met de fysiotherapeut. Maar ook alledaagse handelingen zoals wassen, aankleden en traplopen maken, afhankelijk van uw mogelijkheden, deel uit van ‘alles is revalidatie’. Natuurlijk kunt u tussendoor zelfstandig oefenen. Met uw therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij.
Met behulp van de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam komt u ver. Misschien wel verder dan u denkt!

Alles is revalidatie man met kruk en glas
Ontspanning

Uw revalidatie staat voorop. Toch is ontspanning ook belangrijk. Daarom biedt ons team welzijn activiteiten aan. Er is een gevarieerd activiteitenprogramma waar u naar wens aan kunt deelnemen. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u tijd kunt doorbrengen met uw naasten. Bezoek is daarom van harte welkom. We hanteren geen bezoekuren, wel is voor veel revalidanten een rusttijd van belang, deze is meestal tussen 13.00 en 15.00 uur. Stem met uw bezoek een geschikt moment af, rekening houdend met de rusttijd en uw therapieprogramma.

Ontspanning
Verwerking en begeleiding

Een revalidatie kan ingrijpend zijn. Er kan veel veranderen in het dagelijks leven wanneer u niet meer alles kunt doen zoals voorheen. Maar ook als u geen blijvende beperkingen overhoudt, kunt u gevoelens van verdriet, somberheid, spanning en angst ervaren. Tijdens de revalidatie is er ruimte voor verwerking, het leren omgaan met uw gevoelens en acceptatie. Gesprekken met de psycholoog of begeleiding door een vaktherapeut kunnen u helpen om uw gevoelens te uiten en uw situatie te accepteren. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen als problemen op sociaal maatschappelijk gebied u belemmeren om weer naar huis te gaan.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

overleg met client en mantelzorger
Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen poliklinische behandeling. In sommige gevallen is het ook mogelijk om tijdens dagbehandeling te revalideren.
Heeft u zorg en ondersteuning in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis. Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij uiteraard de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar
kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Meer informatie

Als meer wilt weten over revalidatie bij kanker of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau.