Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Tijdens mijn verblijf v2

Voor mijn verblijf

U gaat revalideren bij één van de revalidatielocaties van AxionContinu. Op deze pagina leest u alles wat u moet weten voordat u bij ons komt.

Praktische informatie over mijn verblijf

Hoe ziet mijn kamer en het revalidatiecentrum eruit?

U hebt een kamer voor uzelf. Alle kamers zijn voorzien van een douche, wastafel en wc, voldoende kastruimte, een comfortabel zitje en een televisie. U kunt gratis gebruik maken van wifi. Op de locaties Domstate en Zorghotel De Wartburg is (voor eigen gebruik) een klein koelkastje aanwezig op uw kamer.

Tip:
Om een goed beeld te krijgen van het revalidatiecentrum kunt u naar de aparte locatiepagina’s gaan van de plek waar u gaat revalideren. Kijkt u daarvoor op de webpagina's van Domstate, De Parkgraaf of Zorghotel De Wartburg. U kunt daar ook een virtuele rondwandeling doen.
.

Welke voorzieningen heeft het revalidatiecentrum?

Op alle revalidatielocaties is een receptie, een restaurant, een buitenterras, receptie, loungeruimte, behandelruimtes, kapper, wasvoorziening en een giftshop. Revalidanten van De Parkgraaf maken gebruik van de receptie van Domstate.

Zijn er bezoektijden?

Bezoek is op alle locaties dagelijks welkom vanaf 10.30 uur tot 20.00 uur. We vragen uw bezoek om rekening te houden met uw therapieprogramma en eventuele afgesproken rustmomenten en/of ziekenhuisafspraken.

Kan bezoek parkeren?

Uw bezoek kan gratis parkeren op de naastgelegen parkeerplaatsen. Dat geldt voor alle revalidatielocaties.

Hoe ziet het opnameproces eruit als ik binnenkom op de eerste dag in het revalidatiecentrum?

U meldt zich om de afgesproken tijd bij de receptie van het revalidatiecentrum. Gaat u naar De Parkgraaf, dan meldt u zich bij de receptie van Domstate. Daar wordt u welkom geheten en krijgt u deze zaken overhandigd:

  • Sleutelbos met hanger
  • Tag(s) en/ of bezoekerspas(sen)
  • Kamersleutel en kluissleutel (De Parkgraaf)
  • Sleutel van de kledingkast van uw kamer (Domstate)
  • Afstandsbediening van de tv
  • Hals alarm/ pols alarm
  • Evt. de geleende digitale klok (Zorghotel De Wartburg)

U wordt opgehaald door een zorgmedewerker van de afdeling. Deze persoon begeleidt u naar uw kamer. U krijgt kort uitleg over de afdeling, de kamer, het alarm, de sleutels en de wekelijkse therapieagenda.

Ook gaan wij uw basisgegevens na. We vragen u om uw legitimatiebewijs en de gegevens van uw eerste contactpersoon. Daarnaast vragen we u om de zorgleveringsovereenkomst en het toestemmingsformulier medisch gegevens te tekenen. In de zorgverleningsovereenkomst wordt benoemd op welke faciliteiten u recht heeft tijdens uw verblijf, en welke kosten en/of vergoedingen hiermee eventueel gemoeid zijn.

Wat moet ik meenemen als ik word opgenomen?

Uw legitimatiebewijs, persoonlijke toiletartikelen (handdoeken niet), uw huidige medicatieoverzicht, kleding, nachtkleding en ondergoed, stevige schoenen. Evt. persoonlijke spullen voor uw ontspanning. Denk aan puzzels, foto’s boeken of tijdschriften.

Hoe zit het met de kosten en vergoedingen van mijn revalidatietraject?

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor geriatrische revalidatiezorg. De kosten worden vergoed vanuit uw basiszorgverzekering. Daarbij gelden de regels rondom uw eigen risico. U leest daarover meer op een aparte webpagina.

Algemene informatie over mijn behandeling

Wat houdt de revalidatie in?

U bent dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. De therapiemomenten helpen u hierbij. Bijvoorbeeld met de fysiotherapeut. Het doen van alledaagse handelingen is ook een vorm van therapie. Zoals wassen, aankleden en traplopen. Natuurlijk is dat afhankelijk van uw mogelijkheden. Daarnaast moedigen wij u aan om ook tussendoor zelfstandig te oefenen. Met uw therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen.

Voor elke aandoening hebben we een aparte pagina waar alle informatie over de revalidatie gebundeld staat.
Revalidatie van longaandoeningen

Revalidatie na een CVA

Orthopedische revalidatie

Oncologische revalidatie

Revalidatie bij hartaandoeningen

Revalidatie en cognitieve aandoeningen

Hoe lang duurt mijn revalidatietraject?

De duur van uw revalidatie is afhankelijk van de voortgang van uw revalidatieproces en het te behalen doel. Samen met de therapeuten en zorgverleners wordt met de specialist ouderengeneeskunde afgestemd hoe lang u revalideert.

Welke therapie ga ik volgen?

In de eerste week van uw verblijf spreekt u alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken, zodat terugkeer naar huis zo spoedig mogelijk gerealiseerd kan worden. Wij bespreken regelmatig met u welke activiteiten u zelfstandig verricht en op welke begeleiding of ondersteuning u kunt rekenen. Uiteraard staat uw revalidatiedoelstelling hierbij voorop.

Waar heb ik therapie?

Uw therapie vindt plaats in onze goed uitgeruste ruimten, met o.a. een fitnessruimte, behandelkamers en een ergotherapieruimte met hoog/laag keuken. Daarnaast kan ook op uw kamer, elders op uw locatie, of buiten geoefend worden. Als het mogelijk is, gaat u zelf op het afgesproken tijdstip naar uw therapieruimte toe. Heeft u hierbij hulp nodig, dan maakt het zorgteam hierover afspraken met u.

Hoe vaak heb ik therapie?

Therapie kan zowel doordeweeks, als op zaterdag plaatsvinden. Het aantal therapiemomenten en de spreiding over de week, worden bepaald op basis van uw indicatie en uw doelstellingen.

Uw therapieafspraken worden genoteerd in uw therapieagenda, die u wekelijks overhandigd krijgt. Ook uw zorgafspraken en eventuele controle-afspraken in het ziekenhuis worden in deze agenda opgenomen. Het verzoek aan u is om ziekenhuisafspraken direct door te geven aan het zorgteam.

Hoe werken jullie samen met andere zorgverleners en ziekenhuizen?

Als het nodig is werken wij samen met de specialist die u in het ziekenhuis behandeld heeft en met uw huisarts. Wij hebben goede samenwerkingsrelaties met alle zorgaanbieders in de regio, waaronder het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, revalidatiecentrum De Hoogstraat en huisartsen.

Welke behandelaars heeft het revalidatiecentrum in huis?

Elke locatie heeft een eigen therapieteam, bestaande uit een arts, fysiotherapeuten, therapie-assistenten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werkers en psychologen. We schakelen de behandelaars in die voor u van belang zijn. Vanzelfsprekend stemmen zij de behandelingen op elkaar af.

Waar bestaat het zorgteam uit?

Het zorgteam bestaat uit verpleegkundigen en verzorgenden. Er is 24 uur per dag verpleegkundige hulp beschikbaar. Het zorgteam werkt nauw samen met ons therapieteam. De medewerkers zijn op de hoogte van uw zorg- en behandelplan en ondersteunen u zo in uw revalidatie.

Wat kunnen vrijwilligers voor mij betekenen?

Enkele dagdelen per week zijn er vrijwilligers aanwezig op onze locaties. Zij bieden ondersteuning tijdens de maaltijdbuffetten en zijn soms ook beschikbaar voor een wandeling, praatje of spelletje met onze gasten. Ook kunnen zij u naar het restaurant of naar de kapsalon begeleiden. Via het zorgteam kunt u een beroep op de vrijwilligers doen.

Hoe vaak heb ik contact met de arts of verpleegkundige over de voortgang van mijn revalidatie?

Elke twee weken wordt een afspraak voor u ingepland met de arts en de verpleegkundige. Tijdens het spreekuur worden de voortgang van uw revalidatie en de verwachte einddatum van uw verblijf besproken. Ook wordt besproken welke nazorg u thuis nodig heeft. Een familielid of contactpersoon wordt dringend geadviseerd om aanwezig te zijn bij de spreekuren.

Oefen ik onder begeleiding of ook zelfstandig?

Wij bespreken regelmatig met u welke activiteiten u zelfstandig verricht en op welke begeleiding of ondersteuning u kunt rekenen. Uiteraard staat uw revalidatiedoelstelling hierbij voorop. Daarnaast moedigen wij u ook aan om tussendoor te oefenen. U kunt met uw therapeut bespreken welke oefeningen u zelfstandig kunt doen op uw kamer. In elke fase van uw revalidatie wordt met u besproken wat u zelf kunt doen, wat nog niet en welke begeleiding u hierbij nodig heeft.

Hoe ziet de behandeling en ondersteuning eruit ná mijn verblijf?

Tijdens uw revalidatietraject bespreken wij met u welke zorg u thuis eventueel nodig heeft. AxionContinu biedt thuiszorg in Utrecht en de directe omgeving. Vervolgbehandelingen kunnen poliklinisch door onze behandelaars geboden worden. dat betekent dat u vanuit huis naar ons toekomt. Wij dragen altijd zorg voor een goede overdracht, zodat uw zorg en behandeling naadloos doorlopen. Heeft u zorg en ondersteuning in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis. Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Wat als ik na mijn revalidatietraject niet (meer) naar huis kan?

Is het niet mogelijk om na revalidatieperiode terug te keren naar huis? Dan kan een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) aangevraagd worden. Die geeft recht op een verblijf in een woonzorgcentrum. Deze indicatie wordt gesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor WLZ betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die bij u geïnd wordt door het CAK, het Centraal Administratiekantoor. Onze zorgbemiddelaar vraagt de indicatie voor u aan, en ondersteunt u desgewenst bij het vinden van een passend woonzorgcentrum.

Kan ik langer blijven als ik nog niet naar huis kan of als er nog geen plek is in het woonzorgcentrum?

U kunt na revalidatieperiode niet terug naar huis. U wacht tot u kunt verhuizen in het woonzorgcentrum van uw keuze. Dan bieden wij de mogelijkheid om voor maximale termijn van 3 maanden bij ons te verblijven op zogenaamde schakel afdeling op De Parkgraaf. Dat is mogelijk als u een Wlz-indicatie heeft op zeer korte termijn gaat krijgen. Ons uitgangspunt dat u tijdens uw tijdelijke verblijf uw leven zoveel mogelijk op uw eigen manier moet kunnen leiden, in een zo prettig mogelijk leefklimaat.