Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Revalidatie steunhart

U kunt bij AxionContinu revalideren na een steunhartoperatie. Wij werken nauw samen met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

U kunt revalidatie na een steunhartoperatie terecht bij revalidatiecentrum Domstate,

Steunhart

Een steunhart is een mechanische pomp die de functie van de linkerhartkamer ondersteunt en gedeeltelijk overneemt. De medische naam voor een steunhart is Mechanical Circulatory Support (MCS). Wanneer u ernstig hartfalen hebt en andere behandelingen niet helpen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een steunhart.

Zorg in verhalen Revalideren met een steunhart illustratie

De specialisten in het UMCU waar u onder behandeling bent, hebben bepaald dat u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer u deze informatie leest bent u misschien nog in afwachting van de operatie of heeft u het steunhart inmiddels gekregen.

Wanneer u van de intensive care naar de verpleegafdeling bent overgeplaatst, wordt het nazorgtraject met u besproken. Indien mogelijk wordt u aangemeld voor revalidatie in Domstate bij AxionContinu.

Wat kan revalidatiecentrum Domstate voor u doen?

Een steunhartoperatie is een intensief traject waarbij zowel lichamelijk, als mentaal veel op u afkomt en waarvoor een intensieve revalidatie nodig is. We werken samen met u aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie en aan het verhogen van uw zelfredzaamheid. Naast fysieke revalidatie, wordt in het revalidatiecentrum van AxionContinu ook veel aandacht besteed aan acceptatie en verwerking van het leven met een steunhart. U kunt misschien niet meer alles doen wat u zou willen doen. Dat kan een gevoel van verdriet, somberheid, spanning en angst veroorzaken. Tijdens de revalidatie leert u ook deze zaken een plek te geven.

Doelen

Het doel is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren en u weer veilig naar huis kunt terugkeren. In overleg met u stellen we gedurende het hele proces haalbare revalidatiedoelen op die we indien nodig kunnen bijstellen. Samen met de therapeuten gaat u hiermee aan de slag. Afhankelijk van te behalen doelen wordt in overleg met u de verwachte verblijfsduur bepaald, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.

Expertise en samenwerking

Revalidatiecentrum Domstate heeft veel expertise op het gebied van de behandeling van revalidanten met een steunhart. Wij schakelen de behandelaren in die voor u van belang zijn en stemmen de behandeling op uw behandeldoelen en behoefte af.

Daarnaast werken wij samen met uw behandelteam in het UMC Utrecht, die jaarlijks ongeveer veertig steunharten plaatst. Door deze samenwerking kunt u eerder starten met revalideren en bent u beter voorbereid op een veilige terugkeer naar huis.

Therapieën

Wij bieden verschillende therapieën aan, vaak in combinatie. Tijdens de verschillende fasen van uw revalidatieproces, kan de samenstelling van uw behandelteam variëren. De arts, de verpleegkundigen en verzorgenden zijn altijd bij uw behandeling betrokken. Verder kan het behandelteam bestaan uit de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist en maatschappelijk werker en/of psychologen.

Lees meer Lees minder

De specialist ouderen geneeskunde (SO) is medisch eindverantwoordelijk. Tijdens een wekelijks spreekuur met de SO wordt de tussentijdse voortgang besproken en kunnen uw doelen eventueel worden bijgesteld. Er is in Domstate altijd een arts beschikbaar als dat medisch noodzakelijk is.

De fysiotherapeut helpt u met het verbeteren van uw lichamelijke conditie zoals uithoudingsvermogen, spierkracht, spiermassa en evenwicht. Ook is er aandacht voor de energieverdeling en – zo nodig – het omgaan met een loophulpmiddel.

De ergotherapeut inventariseert samen met u (en uw omgeving) welke beperkingen er zijn in de dagelijkse activiteiten en welke vaardigheden of activiteiten u (weer) wil uitvoeren binnen de mogelijkheden van uw belastbaarheid. U zult moet wennen aan de praktische verzorging van het steunhart en de invloed die het heeft op uw dagelijks leven.

De diëtist helpt u met het optimaliseren van uw voedingstoestand en gewicht. De diëtist stelt samen met u een persoonlijk en passend advies op. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegeven adviezen voor uw hartproblematiek, uw energie- en eiwit behoefte, maar ook met uw eetlust, persoonlijke voorkeuren en eventuele klachten die invloed kunnen hebben op de inname van voeding.

De psycholoog kan worden ingeschakeld bij psychische problemen die samenhangen met uw ziekte of behandeling, zoals angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid, concentratieproblemen en depressieve gevoelens. In een aantal gesprekken brengt de psycholoog uw klachten en problemen in kaart en biedt handvatten om klachten te verminderen.

De maatschappelijk werker helpt u met praktische vragen en problemen op het gebied van werk, financiën of leefsituatie. Ook kunt u vragen hebben van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor uzelf, uw relatie, gezin en naasten. Omdat de ziekte ook degene raakt die u dierbaar zijn heeft het maatschappelijk werk ook aandacht voor de mantelzorger.

Terug naar huis

Al tijdens uw revalidatieperiode kijken we samen met u naar uw thuissituatie. Het kan zijn dat er aanpassingen in uw huis noodzakelijk zijn om weer thuis te kunnen wonen. Wij begeleiden u en uw naasten hierbij om dat tijdig te regelen.

Wanneer het einde van uw revalidatieperiode in zicht is, overlegt het behandelteam in Domstate met het behandelteam van het UMCU welke vervolgzorg voor u nodig is wanneer u weer thuis woont en hoe deze zorg geregeld kan worden. Na uw terugkeer naar huis zal de poliklinische follow-up plaatsvinden via het MCS team van het UMCU. De eerste afspraak wordt ingepland een week na ontslag uit Domstate.

Behandeling met verblijf bij AxionContinu

U bent dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid stap voor stap terug te winnen. De therapiemomenten helpen u hierbij. Bijvoorbeeld met de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist. In de eerste week van uw verblijf spreekt u één van de artsen en alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u hierin met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd.

Zelf aan de slag

Met ons revalidatieteam werkt u aan uw zelfstandigheid en leert u eventueel omgaan met de gevolgen van uw aandoening. U heeft meerdere therapiemomenten per week. Het doen van alledaagse handelingen is ook een vorm van therapie. Zoals wassen, aankleden en traplopen. Natuurlijk is dat afhankelijk van uw mogelijkheden. Daarnaast moedigen wij u aan om ook tussendoor zelfstandig te oefenen. Met uw arts of therapeut kunt u bespreken welke oefeningen u kunt doen. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Als het nodig is, begeleiden onze medewerkers u hierbij. Met de deskundige begeleiding van het zorg- en behandelteam én uw eigen inzet zorgen we ervoor dat u zo goed mogelijk en verantwoord herstelt.

Begeleiding voor mantelzorgers

Uw gezondheidsklachten en uw verblijf in een revalidatiecentrum kunnen veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om in de loop van het revalidatietraject mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten eerder vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

overleg met client en mantelzorger
Behandeling en ondersteuning ná uw verblijf

Gaat u terug naar huis, maar kunt u nog wat ondersteuning gebruiken? Wij adviseren u graag over onze mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw behandeling bij uw vertrouwde behandelaar voorzetten. U komt vanuit huis naar ons toe. Dat noemen we poliklinische behandeling.
Heeft u zorg en ondersteuning nodig in de vorm van wijkverpleging? Of andere ondersteuning thuis? Hier vindt u de mogelijkheden. Ons Servicebureau informeert u graag.

Verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor geriatrische revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde stelt de indicatie. Deze arts bepaalt ook hoelang uw revalidatietraject duurt.

De zorgbemiddelaar
kan u alles vertellen over de bekostiging van de revalidatie en wat u (mogelijk) zelf moet bijdragen.
U komt in contact met de zorgbemiddelaar via ons Servicebureau.
t 030 - 282 22 77
e servicebureau@axioncontinu.nl

Lees hier meer over kosten en vergoedingen.

Ervaringen van revalidanten

Lees hieronder de revalidatie-ervaringen van mensen die een steunhart hebben gekregen

Meer lezen?

In het vakblad Fysio Praxis stond in november 2022 een uitgebreid artikel over revalidatie na steunharttransplantatie. Dit artikel staat op pagina 17, 18 en 19. Dit artikel lees je hier.
In de zomer van 2021 schreven we een artikel in ons magazine ContACt over onze samenwerking met specialisten van het UMC Utrecht.

Lees het artikel