Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Revalidatie steunhart

U heeft recent een steunhart gekregen. Het plaatsen van een steunhart is zowel fysiek, als mentaal een zware ingreep waarvoor een intensieve revalidatie nodig is. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) werkt nauw samen met AxionContinu rondom de zorg en revalidatie voor mensen die een steunhartoperatie hebben ondergaan. Door deze samenwerking kunt u, met een tussenstap in het revalidatiecentrum Domstate van AxionContinu, eerder starten met revalideren en bent u beter voorbereid op een veilige terugkeer naar huis.

Steunhart

Een steunhart is een mechanische pomp die de functie van de linkerhartkamer ondersteunt en gedeeltelijk overneemt. De medische naam voor een steunhart is Mechanical Circulatory Support (MCS). Wanneer u ernstig hartfalen hebt en andere behandelingen niet helpen, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een steunhart.

Zorg in verhalen Revalideren met een steunhart illustratie

De specialisten in het UMCU waar u onder behandeling bent, hebben bepaald dat u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer u deze informatie leest bent u misschien nog in afwachting van de operatie of heeft u het steunhart inmiddels gekregen.

Wanneer u van de intensive care naar de verpleegafdeling bent overgeplaatst, wordt het nazorgtraject met u besproken. Indien mogelijk wordt u aangemeld voor revalidatie in Domstate bij AxionContinu.

Wat kan revalidatiecentrum Domstate voor u doen?

Een steunhartoperatie is een intensief traject waarbij zowel lichamelijk, als mentaal veel op u afkomt en waarvoor een intensieve revalidatie nodig is. We werken samen met u aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie en aan het verhogen van uw zelfredzaamheid. Naast fysieke revalidatie, wordt in het revalidatiecentrum van AxionContinu ook veel aandacht besteed aan acceptatie en verwerking van het leven met een steunhart. U kunt misschien niet meer alles doen wat u zou willen doen. Dat kan een gevoel van verdriet, somberheid, spanning en angst veroorzaken. Tijdens de revalidatie leert u ook deze zaken een plek te geven.

Doelen

Het doel is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren en u weer veilig naar huis kunt terugkeren. In overleg met u stellen we gedurende het hele proces haalbare revalidatiedoelen op die we indien nodig kunnen bijstellen. Samen met de therapeuten gaat u hiermee aan de slag. Afhankelijk van te behalen doelen wordt in overleg met u de verwachte verblijfsduur bepaald, zodat u precies weet wat u kunt verwachten.

Alles is revalidatie

Uw verblijf in Domstate ziet er anders uit dan uw verblijf in het ziekenhuis. Onder het motto ‘Alles is revalidatie’ bent u zelf dagelijks actief bezig om uw zelfstandigheid zoveel mogelijk, stap voor stap, terug te winnen. Dit is soms hard werken.

Enerzijds oefent u onder begeleiding van onze therapeuten, zoals fysio- en ergotherapeuten in één van onze oefenzalen. Maar om uw zelfstandigheid terug te winnen zijn dagelijkse bezigheden zoals wassen en aankleden, óók een belangrijk onderdeel van uw revalidatieproces. Zo wordt het ontbijt en de lunch in buffetvorm geserveerd, zodat u zo veel mogelijk zélf in beweging komt. Deze dagelijkse bezigheden zijn ook oefenmomenten en brengen u verder in uw hersteltraject.
Uiteraard wordt in elke fase van uw revalidatie met u afgestemd wat u al zelf kunt doen, wat nog niet en welke begeleiding u hierbij nodig heeft.

Expertise en samenwerking

Revalidatiecentrum Domstate heeft veel expertise op het gebied van de behandeling van revalidanten met een steunhart. Het behandelteam bestaat uit: arts, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, beeldend vak therapeut, maatschappelijk werker en psycholoog. In overleg met u schakelen we de behandelaren in die nodig zijn voor het behalen van uw doelen. Daarnaast werken wij samen met uw behandelteam in het UMC Utrecht.

Behandeling met verblijf

In de eerste week van uw verblijf in revalidatiecentrum Domstate spreekt u alle betrokken behandelaren. Samen met u brengen wij in kaart aan welke revalidatiedoelen u gaat werken en stellen we een daarop gericht behandelplan op. U krijgt wekelijks een revalidatieagenda, een overzicht waarin uw therapiemomenten worden vastgelegd.

Behandelteam

Afhankelijk van uw situatie en behoefte kunt u te maken krijgen met de volgende behandelaren.

  • De specialist ouderen geneeskunde (SO) is medisch eindverantwoordelijk. Tijdens een wekelijks spreekuur met de SO wordt de tussentijdse voortgang besproken en kunnen uw doelen eventueel worden bijgesteld. Er is in Domstate altijd een arts beschikbaar als dat medisch noodzakelijk is.
  • De fysiotherapeut helpt u met het verbeteren van uw lichamelijke conditie zoals uithoudingsvermogen, spierkracht, spiermassa en evenwicht. Ook is er aandacht voor de energieverdeling en – zo nodig – het omgaan met een loophulpmiddel.
  • De ergotherapeut inventariseert samen met u (en uw omgeving) welke beperkingen er zijn in de dagelijkse activiteiten en welke vaardigheden of activiteiten u (weer) wil uitvoeren binnen de mogelijkheden van uw belastbaarheid. U zult moet wennen aan de praktische verzorging van het steunhart en de invloed die het heeft op uw dagelijks leven.
  • De diëtist helpt u met het optimaliseren van uw voedingstoestand en gewicht. De diëtist stelt samen met u een persoonlijk en passend advies op. Hierbij wordt rekening gehouden met de gegeven adviezen voor uw hartproblematiek, uw energie- en eiwit behoefte, maar ook met uw eetlust, persoonlijke voorkeuren en eventuele klachten die invloed kunnen hebben op de inname van voeding.
  • De psycholoog kan worden ingeschakeld bij psychische problemen die samenhangen met uw ziekte of behandeling, zoals angst- en verwerkingsklachten, aanhoudende vermoeidheid, concentratieproblemen en depressieve gevoelens. In een aantal gesprekken brengt de psycholoog uw klachten en problemen in kaart en biedt handvatten om klachten te verminderen.
  • Beeldend vaktherapeut, ook wel kunstzinnige of creatieve therapie genoemd, is een non-verbale therapie waarbij het vooral gaat om ervaring en proces. Het kan zorgen voor het uiten van gedachten en gevoelens via verschillende creatieve materialen. Het bezig zijn met kunst kan een welkome afleiding bieden. Ook kan de therapeut opdrachten geven die ontspannend kunnen werken of die helpen met het verwerken van persoonlijke thema’s.
  • Maatschappelijk werk helpt u met praktische vragen en problemen op het gebied van werk, financiën of leefsituatie. Ook kunt u vragen hebben van emotionele aard en de gevolgen van de ziekte voor uzelf, uw relatie, gezin en naasten. Omdat de ziekte ook degene raakt die u dierbaar zijn, heeft het maatschappelijk werk ook aandacht voor de mantelzorger.
  • Activiteitentherapie kan helpen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden om uw leven weer vorm te geven; ook als u na revalidatie beperkingen houdt. U onderzoekt samen nieuwe perspectieven en hobby’s.

Bezoek
Bezoek is van harte welkom. Wij hanteren geen bezoekuren. Wel is een rusttijd voor veel revalidanten van belang. Dit is tussen 13.00 tot 15.00 uur en na 22.00 uur. Wij raden u aan om met uw bezoekers een geschikt moment af te stemmen, rekening houdend met uw rusttijd en uw therapieprogramma.

Ervaringen van revalidanten

Sinds het najaar van 2020 revalideren mensen die een steunhart hebben gekregen in revalidatiecentrum Domstate. Lees hieronder de ervaringen van anderen over hun revalidatie.

Grz, verwijzing en vergoeding

Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor geriatrische revalidatiezorg (Grz/DBC) De kosten worden vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Geriatrisch betekent in dit geval niet dat de behandeling alleen voor ouderen is. Grz is er voor patiënten die veelal meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, waardoor de behandeling vaak wat complexer van aard is. De specialist geneeskunde van Revalidatiecentrum Domstate stelt de indicatie vast voor geriatrische revalidatiezorg en bepaalt ook hoelang het revalidatietraject duurt.

Terug naar huis

Al tijdens uw revalidatieperiode kijken we samen met u naar uw thuissituatie. Het kan zijn dat er aanpassingen in uw huis noodzakelijk zijn om weer thuis te kunnen wonen. Wij begeleiden u en uw naasten hierbij om dat tijdig te regelen.

Wanneer het einde van uw revalidatieperiode in zicht is, overlegt het behandelteam in Domstate met het behandelteam van het UMCU welke vervolgzorg voor u nodig is wanneer u weer thuis woont en hoe deze zorg geregeld kan worden. Na uw terugkeer naar huis zal de poliklinische follow-up plaatsvinden via het MCS team van het UMCU. De eerste afspraak wordt ingepland een week na ontslag uit Domstate.

Leven met een steunhart

Hoe is leven met een steunhart? Aart van Gils heeft paar maanden geleden een steunhart gekregen. Zijn hart was al een poosje niet goed: hij heeft een pacemaker met ingebouwde AED. “Ik verloor steeds meer energie, werd minder mobiel en hield ontzettend veel vocht vast doordat het hart niet goed samenwerkte met de nieren. Twintig kilo was ik aangekomen, grotendeels vocht.“

Inmiddels is Aart aardig gewend, geeft hij aan. "De batterij vervangen doe ik met mijn ogen dicht."

Ondertussen probeert Aart veel te bewegen in huis. “Ik kan weer lekker naar buiten en ga weer naar het buurtcentrum om gezellig te praten en te lachen met mensen. Ik ben ook alweer bij mijn biljartgroepje geweest. Dat ik weer mijn eigen gang kan gaan en onder de mensen ben, ben ik heel blij mee. Nog een beetje sterker worden, zou mooi zijn. Maar ben ik verder gelukkig.”

Nieuwsgierig naar het hele verhaal? Dat lees je hier

Meer lezen?

In de zomer van 2021 schreven we een artikel in ons magazine ContACt over onze samenwerking met specialisten van het UMC Utrecht.

Lees het artikel