Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Programmamanager Aike: "We zijn er met aandacht voor de hele mens"

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Het is het gevolg van de vergrijzende samenleving en een tekort aan zorgpersoneel en verpleeghuisplekken, maar tegelijk ook de wens van ouderen zelf. Immers, wie wilt er nu niet in de eigen vertrouwde omgeving het leven leiden zoals hij of zij dat gewend is? Ondanks zijn of haar kwetsbaarheden zoveel mogelijk zelf de regie houden over zijn leven? Met de Langer Thuis dienst van AxionContinu willen wij deze groeiende groep ouderen ondersteunen om zo lang, vitaal en zelfstandig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

"Wat heeft iemand nodig om zoveel als mogelijk zelfredzaam te blijven? Hoe heeft iemand een goede dag? Die vragen staan centraal in onze dienst Langer Thuis", vertelt Aike de Vor, programmamanager. "Vanuit speciale Langer Thuis-teams ondersteunen wij ouderen die meer zorg en begeleiding nodig hebben dan de reguliere thuiszorg kan bieden. We bieden persoonsgerichte zorg waarin we zo veel als mogelijk aansluiten bij wat voor een cliënt belangrijk is. Daarbij kijken we dus niet alleen naar de zorgvraag, maar naar het totale welzijn en de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Vindt iemand het fijn om samen boodschappen te doen of gezellig even een kop te drinken? Of bloeit iemand op van een wandeling of bezoek aan een hobbyclub? We zijn er met aandacht voor de hele mens. En vergeet ook niet de mantelzorgers. Met deze dienstverlening zorgen we er ook voor dat zij minder snel overbelast raken."

Programmamanager Langer Thuis web
"We kijken dus niet alleen naar de zorgvraag, maar naar het totale welzijn en de individuele behoeften en mogelijkheden van de cliënt."

"AxionContinu is een optimist in de zorg en in het leven. In de dienst Langer Thuis komt dat heel mooi tot uiting. We gaan uit van wat er nog kan. Samen met de cliënt en zijn of haar sociale omgeving zoeken we creatief naar oplossingen die bijdragen aan een zo zelfstandig, vitaal en prettig mogelijk leven. Hoe dit invulling krijgt, is vanzelfsprekend voor ieder mens anders. En natuurlijk kunnen wensen of behoeften ook weer veranderen als de situatie verandert. Daarom stellen we maatwerkarrangementen op en blijven we continu in gesprek, zodat we de zorg en ondersteuning kunnen bijstellen als de situatie daarom vraagt. We kennen onze cliënten en hun levensgeschiedenis, weten wat zij nodig hebben. We zijn er voor hen met een vast team van vertrouwde gezichten en één aanspreekpunt.

De dienst Langer Thuis is onderdeel van het Langer Thuis programma binnen AxionContinu, waarmee we ons dienstverlening de komende jaren verder zullen doorontwikkelen met diverse samenwerkingspartners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontmoetingsruimten en steunsystemen waar ouderen terechtkunnen met praktische vragen of om eenzaamheid te doorbreken. Of aan zorgtechnologie die bepaalde aspecten van het leven makkelijker en de zorg effectiever kan maken. Of aan nieuwe woonconcepten waarin ouderen onderdeel uitmaken van een naar elkaar omkijkende gemeenschap.

Langer thuis wonen is de toekomst. Daar draag ik in mijn rol als programma Langer Thuis graag aan bij. Mijn moeder had Alzheimer, dus het onderwerp ligt me dicht aan het hart. Ik zag hoe zwaar mijn ouders het soms hadden en hoe graag mijn moeder in haar vertrouwde omgeving wilde blijven. Wat is het mooi om mensen zoals hen hierin te kunnen ondersteunen.”

Meer over de dienst Langer Thuis

Wat mogen cliënten verwachten van de dienst Langer Thuis. Hoe ziet het Langer Thuis-pakket eruit, wanneer cliënten in aanmerking komen en wat zijn de kosten.

Lees meer