Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Langer Thuis

Zorg en begeleiding met de nadruk op wat uw cliënt zelf kan, wil en nodig heeft om in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Zoveel mogelijk zelfredzaam en in de eigen regie. Met aandacht voor niet alleen gezondheid en veiligheid, maar ook welzijn en sociaal contact. Dát is de dienst Langer Thuis van AxionContinu.

Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Het is het gevolg van de vergrijzende samenleving en een tekort aan zorgpersoneel en intramurale voorzieningen, maar tegelijk ook de wens van ouderen zelf. AxionContinu wil bijdragen aan een goed en fijn leven voor deze groeiende groep mensen. Met Langer Thuis bieden we een mooi aanbod naast de bestaande dienstverlening, voor mensen die anders tussen wal en schip dreigen te vallen. We bieden passende zorg die zo goed mogelijk aansluit bij wat zij nodig hebben en wensen om nog een fijn leven te kunnen leiden, ondanks hun kwetsbaarheden. Iedere dag weer.

Wij zien de mens achter de cliënt. Centrale vraag vanuit Langer Thuis is niet voor niets: hoe hebt u een prettige dag? We achterhalen het antwoord op deze vraag en geven hier vervolgens samen invulling aan. Met een maatwerkarrangement dat wordt bijgesteld zodra de situatie daarom vraagt. Zo nemen we naast de nodige zorgtaken en woonondersteuning bijvoorbeeld de tijd om een wandeling te maken, familie te bezoeken, naar een hobbyclub te gaan of samen te koken en eten.

Samen met de cliënt en zijn of haar omgeving zoeken we creatief naar oplossingen die bijdragen aan het totale welzijn. Daarbij gaan we uit van wat er nog kan. En of we nu de afwas doen, helpen met de medicijnen of samen een fotoboek doorbladeren: wij zijn er met aandacht voor de hele mens. We kennen onze cliënten en hun levensgeschiedenis, weten wat zij nodig hebben. We zijn er voor hen met een vast team van vertrouwde gezichten en één aanspreekpunt.

"Kleine dingen maken een groot verschil"
- Sonja Steenkamer, verzorgende in de wijk

Wat cliënten mogen verwachten van de dienst Langer Thuis

Wilt u meer weten over het Langer Thuis-pakket, wanneer cliënten in aanmerking komen en wat de kosten zijn?

Lees meer

Dienst in ontwikkeling

De komende jaren wordt Langer Thuis volop doorontwikkeld. Bijvoorbeeld met laagdrempelige ontmoetingsruimten en steunsystemen, de inzet van zorgtechnologie of vernieuwende woonconcepten waarin ouderen onderdeel uitmaken van een naar elkaar omkijkende community. In deze ontwikkelingen zoeken we de samenwerking met het hele zorglandschap en het sociale domein, om tot de best passende zorgarrangementen te komen.

Cliënt aanmelden

Dat kan door contact op te nemen met onze zorgbemiddelaars.