Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ondertekening Intentieverklaring Utrecht en partners
08 mrt.

Meer woningen en woonvormen voor ouderen in Utrecht

Ook in Utrecht groeit de vraag naar woningen voor 65-plussers: er komen meer ouderen én we worden ook nog eens steeds ouder. AxionContinu gaat zich daarom samen met partners extra inzetten om meer woonvormen voor ouderen te realiseren. Wij hebben deze samenwerking bekrachtigd met de ondertekening van het Actieplan Een (t)huis voor ouderen. In het actieplan is afgesproken meer woonruimte voor ouderen te creëren en de leefomgeving senior-vriendelijk te maken.

Woonvormen

AxionContinu draagt in samenwerking met andere partijen bij aan het ontwikkelen van passende woonruimte voor ouderen. “Een voorbeeld daarvan is het woonconcept Leeuwensteyn met levensloopgerichte woningen dat we samen met Mitros en de gemeente Utrecht realiseren, aldus Douwe-Jan Bakker, directeur Vastgoed bij AxionContinu. “We zijn in een vroeg stadium betrokken bij de plannen en wij zijn de partij die thuiszorg en diensten levert op het moment dat bewoners daar behoefte aan hebben.”

Gemeenschapszin

Bestuurder van AxionContinu Marie-Claire van Hek: “Dit actieplan past in onze ambitie om een zo volledig en passend mogelijk aanbod aan ‘leefdienstverlening’ te realiseren: van laagdrempelige ondersteuning en wijkzorg tot specialistische en langdurige zorg. Wij zetten onze kennis en kunde in zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Verder hebben we de ambitie om ‘gemeenschapszin’ te stimuleren om zo bij te dragen aan een senior-vriendelijke omgeving: naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Dit gaan we doen in samenwerking met de lokale gemeenschap en samenwerkingspartners zoals gemeenten, welzijnsorganisaties, huisartsen, vrijwilligersorganisaties, verenigingen, kennisinstituten en scholen en het bedrijfsleven.