Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Uw verhuizing

Verhuizen naar een woonzorgcentrum

Een verhuizing naar één van onze woonzorgcentra is ingrijpend. Er komt veel bij kijken. Graag helpen we u bij uw verhuizing. Wat neemt u mee en wat kunt u van te voren zelf regelen.

Wat moet u meenemen?

 • Identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) meenemen de dag van uw verhuizing
 • Bril en gebitsprothese. We raden aan uw naam hierin te laten graveren om te voorkomen dat deze kwijt raakt. Dit kan bij de opticien en de tandtechnicus.
 • Persoonlijke spullen. Denk hierbij aan kleding, verzorgingsproducten, schilderijen, hobbyspullen of bijvoorbeeld een bedsprei.
 • Gordijnen en vloerbekleding zijn aanwezig. U kunt kleine meubels zelf meenemen.

Wij adviseren om geen kostbaarheden mee te nemen.

Opzeggen

Voor uw verhuizing is het belangrijk dat u zelf een aantal zaken opzegt als u daar gebruik van maakt. Denk aan het opzeggen van:

 • De huur van uw huidige woning en een eventuele huurtoeslag
 • Gas, water en licht.
 • Abonnement vaste telefoon en tv (kabel).
 • Inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Sluit zo nodig een aanvullende verzekering af als u veel kostbaarheden bezit en deze meeverhuist.

Van te voren regelen

In de woning is geen wasmachine aanwezig. Uw familie en naasten kunnen de was of u kunt dit door MijnWaslijn laten verzorgen. Leer meer over het gebruik van MijnWaslijn.

Verhuizing doorgeven

Geef uw verhuizing door aan:

 • Uw zorgverkering
 • SVBverzekeringsmaatschappij
 • Pensioenfonds
 • Abonnementen tijdschriften en dagbladen
 • Lidmaatschap verenigingen
 • familie, vrienden en kennissen

AxionContinu geeft uw verhuizing door aan uw gemeente. Er volgt dan automatisch een uitschrijving of wijziging bij de gemeentelijke basis administratie (GBA) van uw huidige woonplaats. De gemeente geeft deze vervolgens door aan de belastingdienst, CAK en andere overheidsinstellingen. Bij woonzorgcentrum Mariënstein in IJsselstein moet u voor bepaalde woonvormen wel zelf uw verhuizing doorgeven aan de gemeente. Onze medewerkers van zorgbemiddeling informeren u hierover.

Uw verhuizing

Indicatie

Voor opname in een woonzorgcentrum heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling). Een indicatie is een soort toestemming om opgenomen te kunnen worden in een verpleeghuis. U krijgt van het CIZ een Zorgprofiel, dat aangeeft hoeveel zorg u nodig heeft.

Wat is een Zorgprofiel?

Een Zorgprofiel (ZP) geeft aan hoeveel zorg u nodig heeft.

Profielen gericht op Verpleging en Verzorging zijn opgebouwd aan de hand van een getal en de aanduiding VV (voorheen werden de letters ZZP (Zorgzwaartepakket) gebruikt). De Wet langdurige zorg (Wlz) onderscheidt de volgende zorgprofielen:

 • Zorgprofiel VV4
  Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (voorheen ZZP4)
 • Zorgprofiel VV5
  Beschermd wonen met intensieve dementiezorg (voorheen ZZP5)
 • Zorgprofiel VV6
  Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (voorheen ZZP6)
 • Zorgprofiel VV7
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op begeleiding (voorheen ZZP7)
 • Zorgprofiel VV8
  Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, nadruk op verzorging en verpleging (voorheen ZZP8)
 • Zorgprofiel VV9B
  Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (voorheen ZZP9b)
 • Palliatieve/ Terminale zorg thuis
  (voorheen ZZP10 en Zorgprofiel VV10 )

Welk zorg waar wordt geboden, vindt u op de pagina's van onze locaties.

Contact met een zorgbemiddelaar