Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is ingrijpend

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis. Hoe bereid je je daarop voor en wat moet er allemaal geregeld worden? De zorgbemiddelaren ondersteunen cliënten en hun familie. “Wij zijn de spin in het web.”

Amanda van der Velden en Maria Bongers, twee van de zorgbemiddelaren bij AxionContinu, constateren het dagelijks. De beslissing om te verhuizen naar een woonzorgcentrum is emotioneel, zowel voor degene die het betreft als voor de familie. Amanda: “Het gebeurt vaak dat mantelzorgers huilen aan de telefoon omdat de zorg zwaar is en ze het zelf niet meer kunnen. Heel begrijpelijke emoties. Wij luisteren zo goed mogelijk.”

Zorg in verhalen Verhuizen naar een woonzorgcentrum zorgbemiddelaren

Wie een plaats in een woonzorgcentrum zoekt, komt via het Servicebureau bij een zorgbemiddelaar van AxionContinu terecht. Die is aanspreekpunt voordat iemand daadwerkelijk verhuist en ondersteunt bij regelwerk dat erbij komt kijken.

"We luisteren zo goed mogelijk"
- Amanda van der Velden

Soort toestemming
Het belangrijkste is het aanvragen van een indicatie bij het landelijke CIZ. Maria: “Dat is een soort toestemming die je nodig hebt om te kunnen verhuizen. Je krijgt een Zorgprofiel, dat aangeeft hoeveel zorg je nodig hebt. Je kunt dan gelijk vermelden in welk woonzorgcentrum je wilt gaan wonen. Maar dat kun je ook later beslissen.”

Lang niet altijd is er direct een kamer vrij in het woonzorgcentrum van keuze. “We vragen altijd of iemand nog kan wachten of dat er snel een plek beschikbaar moet zijn. Soms is het prima als het nog even duurt. Als een verhuizing eigenlijk niet kan worden uitgesteld, kijken we bijvoorbeeld ook of in een andere locatie wel een plaats vrij is. Als het nodig is, regelen we overbruggingszorg voor de periode tot de verhuizing. Bijvoorbeeld wijkverpleging of dagbehandeling,” zegt Maria. Amanda: “We houden dan contact om in de gaten te houden hoe het gaat.”

"Als het nodig is, regelen we overbruggingszorg voor de periode tot de verhuizing."
- Maria Bongers

Beslissing
Als iemand bovenaan de wachtlijst staat, neemt de zorgbemiddelaar contact op. Wanneer er precies plek is, is dan nog niet bekend. Maar áls er een kamer vrijkomt, moet de beslissing om te verhuizen binnen een dag worden genomen. Daarom sturen de zorgbemiddelaren van tevoren al veel informatie toe, zodat dat men is voorbereid dat de verhuizing aanstaande is en het niet als een verrassing komt.

Maria: “De nieuwe bewoner kan natuurlijk met familie de kamer bekijken. Wij vertellen van alles over praktische zaken als verzekeringen, eigen bijdrage, de was en het tv-abonnement. Daarna dragen wij het over aan de zorg.”

Dit artikel verscheen eerder in ContACt lente 2022.

Welk woonzorgcentrum?

Welk woonzorgcentrum past bij mij, of bij mijn naaste? Hoe ziet het er binnen uit en wat past er aan meubels in een kamer? Er zijn verschillende mogelijkheden om te helpen bij het maken van een keuze.

Via de website van AxionContinu is het mogelijk om met behulp van een virtuele rondleiding door een woonzorgcentrum te ‘lopen’. Op de website staat ook hoe groot een locatie is, met welke indicatie je er kunt wonen en welke voorzieningen er zijn.

Geregeld organiseert AxionContinu een open huis of andere bijeenkomst waar iedereen kan binnenlopen met vragen over wonen in een verpleeghuis en wat er allemaal geregeld moet worden.

AxionContinu is terughoudend met het geven van rondleidingen in woonzorgcentra om de rust voor bewoners te bewaren. Met de zorgbemiddelaar kunnen mogelijkheden worden besproken om een locatie te bekijken. Uiteraard is een bezoek nog voor de verhuizing altijd mogelijk.

Waar vindt u ons?

Ken de cliënt

Onder het motto ‘Ken de cliënt’ willen zorgmedewerkers een nieuwe bewoner goed leren kennen. Zo kan zorg en ondersteuning worden afgestemd op wat iemand wenst en nodig heeft. Het doel is om samen een zo goed en fijn mogelijke start te maken.

Als iemand bovenaan de wachtlijst staat, stuurt de zorgbemiddelaar al vragenlijsten toe. Bijvoorbeeld wat hobby’s vroeger waren en nu zijn. Of de nieuwe bewoner van reuring houdt of juist van rust, wat de gewoontes zijn bij het opstaan, of een hulpmiddel als een rollator wordt gebruikt en wat hij of zij graag eet en wat niet. Er zit ook een vragenlijst over de levensloop bij. De nieuwe bewoner en de familie bepalen zelf wat zij willen invullen. De levensloop kan ook op later moment ingevuld worden.

De vaste zorgmedewerkers die elke bewoner als aanspreekpunt heeft, kan iemand zo gemakkelijker leren kennen.

Wat nú voor iemand belangrijk is, kan natuurlijk veranderen. Daarom zijn er geregeld gesprekken met de bewoner en de familie om te kijken of het zorgplan moet worden aangepast. Als het nodig is, kunnen een psycholoog, fysiotherapeut of andere deskundige geraadpleegd worden.