Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kosten

Wonen in een woonzorgcentrum wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). AxionContinu krijgt deze kosten vergoed via het Zorgkantoor.

Eigen bijdrage

Wettelijk is vastgelegd dat voor het wonen in een woonzorgcentrum een eigen bijdrage wordt betaald. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie. Als uw partner nog niet mee verhuist naar onze woonzorgcentrum valt u eigen bijdrage bijvoorbeeld lager uit. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt deze vast op basis van gegevens van de Belastingdienst. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK of gebruik de rekenhulp.


In de meeste gevallen worden kosten voor bijvoorbeeld medicijnen en incontinentiemateriaal via de Wlz vergoed. Dit is het geval wanneer uw indicatie met behandeling verzilverd wordt.

Overige kosten

Bepaalde kosten vallen niet onder de Wlz. AxionContinu brengt deze daarom apart in rekening. Het gaat om kosten die worden gerekend tot ‘persoonlijke verzorgingskosten’ en niet direct met zorg en verpleging hebben te maken. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Kosten voor de wasverzorging,
  • Kosten voor telefoon, televisie en internet. Dit verschilt per locatie
  • Maaltijden in het restaurant van de locatie en de kapper.
  • Voor deelname aan activiteiten (zoals het verenigingsleven en uitstapjes) betaalt u soms ook een kleine bijdrage.

Hoge of lage eigen bijdrage Wlz

Het CAK hanteert een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 4 maanden geldt altijd de lage eigen bijdrage. Daarna gaat u de hoge eigen bijdrage betalen. Woont uw partner nog thuis? Dan geldt er een uitzondering en blijft u meestal de lage eigen bijdrage betalen. Op de website van het CAK kunt u berekenen of u een ‘hoge’ of ‘lage’ eigen bijdrage gaat betalen.

Contact met zorgbemiddeling