Voorhoeve

Ligging
Woonzorgcentrum Voorhoeve ligt tussen de Utrechtse wijken Kanaleneiland en Oog in Al, omgeven  door een prachtige tuin. Het in 1996 geopende woonzorgcentrum Voorhoeve is klein en modern. Winkels en openbaar vervoer liggen op loopafstand en het complex beschikt over een eigen parkeerterrein.

Wonen
Woonzorgcentrum Voorhoeve biedt plaats aan ongeveer 125 bewoners en beschikt over vier afdelingen met een - en tweepersoonskamers. Bij de bouw is veel aandacht besteed aan de privacy van de bewoners. 
De vier afdelingen bieden plaats aan ongeveer dertig cliënten. Twee afdelingen zijn vooral bedoeld voor ouderen die wegens geheugenproblemen niet meer zelfstandig kunnen wonen. De andere twee afdelingen zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke handicap. 
Woonzorgcentrum Voorhoeve onderscheidt zich door de open, lichte sfeer en de combinatie van privacy en huiselijkheid. De kamers zijn licht en ruim en beschikken over uitstekende sanitaire voorzieningen. Elke afdeling heeft een eigen woonkamer en verschillende hoekjes waar bewoners overdag verblijven.
Er zijn volop voorzieningen in Woonzorgcentrum Voorhoeve. Zo is er een pedicure en een kapsalon.

Zorg
Voorhoeve biedt een brede combinatie van zorgvormen. Het zorgaanbod omvat ondermeer langdurige zorg voor mensen die blijvend zijn aangewezen op verpleeghuiszorg. Mensen met psychische of geheugenproblemen kunnen in het huis terecht voor een zinvolle dagbesteding. Tijdelijke opname behoort ook tot de mogelijkheden in Voorhoeve.
Er zijn ook aanvullende diensten, regelmatig is er bijvoorbeeld een opticien, een pedicure en een audicien in huis.
Mensen met een korte levensverwachting kunnen in Voorhoeve terecht voor palliatieve zorg. Hier kunnen zij in een rustige, prettige en huiselijke omgeving de laatste fase van hun leven doorbrengen.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in woonzorgcentrum Voorhoeve is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ.

Vragen?
Wilt u meer weten over locatie Voorhoeve? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau.
Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan.
t 030 - 282 22 77 
e servicebureau@axioncontinu.nl - See more at: http://axioncontinu.hosting.indicia.nl/locaties/de-bijnkershoek-0#sthash...

Verenigingsleven
De medewerkers welzijn verzorgen in  samenwerking met anderen (bijvoorbeeld verzorgenden of medewerkers van het restaurant) een gevarieerd activiteitenaanbod. Deze activiteiten vinden plaats in het Theehuis, op de afdelingen of in de activiteitenruimtes, maar ook buiten de locatie. Zo kunt u iedere week handwerken en spelletjes doen, maar ook deelnemen aan creatieve activiteiten, zingen en bak- en kookactiviteiten. Er is voor ieder wat wils.
Cliënten kunnen informatie hierover vinden op de weekschema’s en in de ‘Voorbode’.

In de zomer hebben we een speciaal programma. Dit programma komt uitgebreid aan bod in de speciale zomergids, die ieder jaar gemaakt wordt.
In september starten we weer met een nieuw seizoen en komt er een nieuwe ‘verenigingengids’ uit,  waar alle informatie over welzijn in staat.

Bewegen
Ook op latere leeftijd is bewegen belangrijk. Zeker voor mensen die dementeren. Bewegen vermindert de onrust, zorgt voor een prettig gevoel en houdt de spieren en gewrichten los. Daarom kunt u bijna iedere dag mee doen met  koffie en gym, koersbal, volleybal en volksdansen.

Uitstapjes
We organiseren ook activiteiten buiten de locatie. Vooral in de lente en zomer. Denk aan de uitjes naar het museum met het 'Vrijdagmuseum project', maar ook naar de dierentuin.  U kunt ook regelmatig mee gaan wandelen of winkelen in winkelcentrum Kanaleneiland.

Vrijwilligers
Een team van ruim vijftig enthousiaste, trouwe vrijwilligers helpt bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Sommige activiteiten worden volledig door vrijwilligers mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld de nagelsalon,  maar ook het klaverjassen en hulp bij internet.

Cultureel paspoort
Bent u geen cliënt, woont u in de buurt van locatie Voorhoeve en wilt u graag deelnemen aan onze activiteiten? Dat kan!
U kunt dan het beste contact opnemen met Saskia Popal, haar contactgegevens staan onderaan.
Vanaf september maken we gebruik van een soort cultureel paspoort die u dan kunt aanschaffen.

Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u terecht bij:
Saskia Popal, Teammanager welzijn de Wartburg.
e spopal@axioncontinu.nl  
t 030 - 295 38 53

Organisatie
Het Alzheimer Café Voorhoeve Utrecht wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland afdeling Stad Utrecht in samenwerking met AxionContinu, Careyn, U Centraal en Indigo.

U kunt hen ook via twitter en Facebook volgen.

Wanneer?
Elke eerste woensdag van de maand behalve januari, juli en augustus.

Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.
De toegang is gratis. Voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Voor broodjes wordt gezorgd.

Waar?
Theehuis Voorhoeve
Van Heuven Goedhartlaan 3
3527 CE Utrecht

Meer informatie:
Voor het programma en overige informatie klik hier.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hans van Viegen
coördinator Alzheimer Cafe Theehuis Voorhoeve
t 030 - 295 38 69
e hvanviegen@axioncontinu.nl

Contact
Beneluxlaan 922, 3526 KJ, Utrecht
Telefoonnummer: 030 - 282 22 00

RSIN / fiscaal nummer
852663304

Doelstelling
Het voeren van beheer of bestuur over andere stichtingen, die het behartigen van belangen en veraangenamen van het verblijf van bewoners in woonzorgcentra, en het algemeen ondersteunen van woonzorgcentra, tot doel hebben. Met uitsluiting van winstoogmerk.

Bestuur
Het bestuur van de Vriendenbeheerstichting is als volgt samengesteld:
• De heer Mr. J.H.S.G.K. Timmermans (Voorzitter)
• De heer Drs. L. Roseboom (Secretaris)
• De heer W.J.M. Broekman (Penningmeester)
• De heer M.J. de Haas ( Bestuurslid)
• De heer J. de Soeten (bestuurslid)
• De heer C.A. Bor (bestuurslid)
• De heer J. Smallenbroek (bestuurslid)

Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). Er is geen beloningsbeleid vanuit de instelling voor de bestuurders. Het besturen van de vriendenstichting is op vrijwillige basis.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
De vriendenstichting van AxionContinu beheert vijf fondsen van de volgende woonzorgcentra: de Ingelanden, de Componist, De Drie Ringen, Tolsteeg en de Bijnkershoek. Daarnaast beheert de vriendenbeheerstichting ook de drie steunstichtingen van de zorglocaties: De Wartburg, Voorhoeve en Albert van Koningsbruggen.

Beheer van het vermogen van de stichting
Minimaal eenmaal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats waarin:
• de jaarrekening van het afgelopen jaar wordt goedgekeurd,
• de begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld.
Onderdeel is het beoordelen van de aanvragen en wensen voor activiteiten of aanschaf van materiaal voor het komende jaar, gericht op de doelstelling van de stichting.

Werkwijze
Het management van de woonzorgcentra die onder de vriendenbeheerstichting vallen inventariseert jaarlijks in samenwerking met de cliëntenraden van de zorgcentra de wensen en ideeën voor het komende jaar om het verblijf van de bewoners in het woonzorgcentra te bevorderen. Ter vergadering wordt door het bestuur van de vriendenbeheerstichting de afweging gemaakt en besloten tot welke aanschaf overgegaan wordt en/ of welke activiteiten uitgevoerd gaan worden.

Fondsenwerving
De leden van het bestuur van de stichting zetten zich in om fondsen te benaderen om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken en biedt de zorgorganisatie waar nodig de ondersteuning in het direct aanschrijven van fondsen.
Daarnaast wordt jaarlijks geworven onder cliënten en hun familieleden om extra middelen te verkrijgen.

Communicatie en PR
Communicatie en PR gericht op het ondersteunen van het verwerven van extra gelden is een belangrijk actiepunt. Er is een nieuwe folder gemaakt en ook via deze pagina zal de Stichting zich profileren. Van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de vriendenstichting wordt de nodige publiciteit gemaakt, te weten persberichten en publicatie in de door of vanuit de zorgorganisatie vervaardigde communicatiemiddelen.

Actueel (jaarlijks) verslag van de uitgevoerde activiteiten
De Vriendenbeheerstichting is sinds april 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds deze periode vallen naast de vijf fondsen ook de steunstichtingen van De Wartburg, Voorhoeve en Koningsbruggen onder De Vriendenbeheerstichting. De steunstichtingen voor deze drie woonzorgcentra bestonden al onafhankelijk voor april 2013 en hebben zich het afgelopen jaren ingezet voor verbeteringen in en rondom het woonzorgcentra.
 
De steunstichting van locatie Voorhoeve heeft een side-byside fiets en een piano- orgel aangeschaft. Daarnaast zijn er voor bewoners bezoeken aan Dierenpark Amersfoort mogelijk gemaakt en is er ook een bezoek van de ‘Visite Clowns’ georganiseerd.

Folder
U kunt hier de folder downloaden.
Het is ook mogelijk om de folder aan te vragen via: communicatie@axioncontinu.nl
 
Wilt u doneren aan de vriendenstichting van Voorhoeve?
Dat kan op IBAN NL56 RABO 0159 2609 22 onder vermelding van:
Vrienden van Voorhoeve.