Longrevalidatie in De Parkgraaf

De afdeling longrevalidatie van De Parkgraaf is speciaal gericht op de revalidatie van mensen met longaandoeningen zoals Astma en COPD. Ook mensen die moeten aansterken na een zware longontsteking kunnen hier terecht.

De Parkgraaf biedt naast klinische behandeling ook poliklinische longrevalidatie. Samenwerking vindt plaats met de longafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis.

Hieronder kunt u een informatief filmpje bekijken over de invloed van voeding op COPD:

COPD (Chronische Obstructieve Long Ziekte) is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën, de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen, steeds ontstoken. Daardoor maakt het lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger. Bij longemfyseem gaan de longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor is het lastiger om na inademen zuurstof op te nemen in het bloed en afvalstoffen weer uit te ademen.
Patiënten met longemfyseem krijgen het daardoor steeds benauwder. 
COPD is een ongeneeslijke ziekte. Behandeling kan wel klachten verminderen en het verloop van de ziekte vertragen. Mensen met COPD komen vaak adem tekort. Er gaan steeds meer longblaasjes kapot. Hierdoor ontstaan klachten als hoesten, benauwdheid, vermoeidheid en vaak ook gewichtsverlies.

Wat kan De Parkgraaf voor u doen?
Bij de meeste vormen van revalidatie worden mensen gestimuleerd om zoveel mogelijk zelf te doen. Bij longrevalidatie moeten mensen vaak juist worden afgeremd. Bij longrevalidatie leert u om beter om te gaan met de beperkte energie die u heeft. U leert op uw eigen grenzen te letten, de activiteiten meer te verdelen over de dag en energie te sparen door handelingen op een andere manier te doen. Ook werken we samen met u aan het verbeteren van uw lichamelijke conditie en is er aandacht voor het omgaan met een chronische ziekte. De revalidatie vindt plaats tijdens een verblijf in De Parkgraaf of tijdens dagbehandeling.

Expertise en samenwerking
De Parkgraaf heeft veel expertise in huis en behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van longrevalidanten. Ons behandelteam bestaat uit: artsen, verpleegkundigen en verzorgenden, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, creatief- en activiteitentherapeuten, maatschappelijk werkers en psychologen.
We schakelen de behandelaars in die voor u van belang zijn. Vanzelfsprekend stemmen zij de behandelingen op elkaar af. Daarnaast werken zij samen met de specialist die u in het ziekenhuis behandeld heeft en met uw huisarts.

Behandeling met verblijf in De Parkgraaf
Wanneer u in De Parkgraaf verblijft, dan bent u onder het motto ‘alles is revalidatie’ dagelijks actief bezig om uw energiebalans - zoveel als mogelijk - stap voor stap terug te winnen. In de eerste week van uw verblijf spreekt u alle betrokken behandelaars. Samen met u brengen zij in kaart aan welke revalidatiedoelen u tijdens uw verblijf gaat werken. De behandelaars begeleiden u in het bereiken van uw doelen met een gericht behandelplan. Ook wordt de te verwachten verblijfsduur in het behandelplan vastgelegd. 

Poliklinische revalidatie
Na uw verblijf in De Parkgraaf, kunt u bij ons ook terecht voor dagbehandeling. Dan wordt er samen met u een behandelplan opgesteld, gericht op uw revalidatiedoelen. Meer informatie over de dagbehandeling vindt u in onze folder ‘Poliklinische behandelingen’.

In de regel heeft u doordeweeks één of meer therapiemomenten per dag. Soms heeft u ook op zaterdag therapie. U oefent onder begeleiding in onze oefenzaal. Ook de dagelijkse bezigheden zoals douchen, aankleden, eten en traplopen zijn een belangrijk onderdeel van uw revalidatieproces. U leert deze activiteiten zo uit te voeren dat ze u zo min mogelijk energie kosten. Om uw mobiliteit te stimuleren, serveren we bijvoorbeeld het ontbijt en de lunch in buffetvorm. Indien nodig begeleiden onze medewerkers u hierbij.
In elke fase van uw revalidatie wordt met u besproken wat u zelf kunt doen, wat nog niet en welke begeleiding u hierbij nodig heeft.. Al tijdens de revalidatie maakt het behandelteam een inschatting van uw situatie thuis. Soms zijn aanpassingen in uw huis noodzakelijk om weer thuis te kunnen wonen.

Uw revalidatie staat in De Parkgraaf voorop.Toch is ontspanning ook belangrijk. Daarom biedt ons team activiteitentherapeuten regelmatig (creatieve) cursussen en workshops aan. In deze workshops gebruikt u vaak ook vaardigheden die u bij de therapieën geleerd heeft. Activiteitentherapie kan ook helpen bij het vinden van nieuwe mogelijkheden om uw leven weer vorm te geven, ook als u na uw revalidatie beperkingen houdt. U onderzoekt samen nieuwe perspectieven en hobby’s. 
Ontspannen kan ook tijdens een massage of gezichtsbehandeling van de schoonheidsspecialiste of bij de kapper in De Parkgraaf. Natuurlijk is het ook belangrijk dat u tijd kunt doorbrengen met uw naasten. Bezoek is daarom van harte welkom in De Parkgraaf. We hanteren geen bezoekuren, wel is voor veel revalidanten een rusttijd van belang, deze is meestal tussen 13.00 en 15.00 uur. Stem met uw bezoek een geschikt moment af, rekening houdend met de rusttijd en uw therapieprogramma.

Als u COPD  heeft, kunt u te maken krijgen met:
• problemen met spreken en ademhaling
• problemen met energie, conditie en kracht
• psychische problemen
De Parkgraaf biedt hiervoor verschillende therapieën aan, vaak in combinatie. Tijdens de verschillende fasen van uw revalidatieproces, kan de samenstelling van uw behandelteam variëren. Constante factoren zijn de arts en de verpleegkundigen en verzorgenden.
De specialist ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijke voor uw revalidatietraject. U spreekt de arts minimaal eenmaal per week tijdens het wekelijkse spreekuur. De verpleegkundigen en verzorgenden ondersteunen u tijdens de zorgverlening in uw revalidatie. Zij begeleiden u in het oefenen van vaardigheden die u nodig heeft voor bijvoorbeeld douchen of aankleden, of begeleiden u met lopen. 
Uw behandelteam kan verder bestaan uit: 

De fysiotherapeut. Deze helpt u met het verbeteren van uw lichamelijke conditie: het opbouwen van kracht, conditie en spierkracht. Er is ook aandacht voor ademhaling en energieverdeling en – zo nodig – het omgaan met een loophulpmiddel of rolstoel.
De ergotherapeut. Deze helpt u met het vergroten van uw zelfredzaamheid in en om het huis. U leert uw dagelijkse activiteiten aan te passen aan uw verminderde conditie en uw energie te verdelen over de dag zodat u minder moet bent. In veel gevallen bezoekt de ergotherapeut u thuis om te kijken of daar aanpassingen of hulpmiddelen noodzakelijk zijn. Indien nodig helpt de ergotherapeut bij het aanvragen hiervan bij de gemeente of zorgverzekeraar. 
De diëtist. Van de diëtist krijgt u een dieetadvies afgestemd op uw persoonlijke situatie, eetgewoontes, smaak en voorkeuren. Het is belangrijk dat u goed eet. Klachten als hoesten, kortademigheid en vermoeidheid, kunnen echter uw eetlust verminderen. Als u onvoldoende eet, kan uw conditie achteruit gaan en kunnen de klachten toenemen. Ook is het belangrijk dat u niet te zwaar of te licht bent en voldoende spiermassa heeft.

Verwerking
Een chronische aandoening verandert uw leven ingrijpend. U kunt niet meer alles wat u zou willen doen. Dat kan gevoelens van verdriet, somberheid, spanning en angst veroorzaken. Tijdens de revalidatie is er ruimte voor verwerking, het leren omgaan met uw gevoelens en acceptatie. Gesprekken met de psycholoog, of begeleiding door de creatief therapeut kunnen u helpen om uw gevoelens te uiten en uw situatie te accepteren. Maatschappelijk werk kan u ondersteunen indien problemen op sociaal
maatschappelijk gebied u belemmeren om weer naar huis te gaan. 

Begeleiding voor mantelzorgers
Een chronische ziekte kan veel impact hebben op uw leven. Dat geldt ook voor uw naasten: uw partner, kinderen, familie of anderen. Revalideren doe je samen met je naasten. Dat betekent dat we samen kijken hoe zij betrokken kunnen worden bij uw revalidatie. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij het wekelijkse artsenspreekuur.
We stimuleren uw mantelzorger ook om mee te kijken bij bijvoorbeeld de fysiotherapie of ergotherapie. Hier kan hij/zij uw vorderingen zien en krijgt u tips om eventueel samen te oefenen. De ervaring leert dat dit ongeveer halverwege de revalidatie is. Mochten uw naasten vragen hebben of mee willen kijken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. U kunt dit via het zorgteam aangeven. 

Verwijzing en vergoeding
Uw revalidatietraject vindt in de regel plaats op basis van een indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. De kosten worden vergoed uit uw basiszorgverzekering, waarbij  uiteraard de regels rondom uw eigen risico gelden. De specialist ouderengeneeskunde van De Parkgraaf stelt de indicatie voor Geriatrische Revalidatiezorg. Deze arts bepaalt ook hoe lang uw revalidatietraject duurt. Dit kan afwijken van de informatie over de (maximale) verblijfsduur die uw zorgverzekeraar geeft. Als u na het revalidatietraject onverhoopt niet naar huis kunt, kan een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) aangevraagd worden die recht geeft op een verblijf in een woonzorgcentrum. Deze indicatie wordt gesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor verlenging betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die bij u geïnd wordt door het CAK. Onze transmuraal begeleider vraagt de indicatie voor u aan, en ondersteunt u desgewenst bij het vinden van een passend woonzorgcentrum. U kunt na het revalidatietraject slechts een beperkte periode in De Parkgraaf blijven. Mocht u niet naar huis kunnen, dan kijken we samen met u waar u wel terecht kan.