Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

De Gildenborgh

De Gildenborgh is een klein woonzorgcentrum voor mensen met dementie. Het is gevestigd op de eerste etage van De Parkgraaf, een revalidatielocatie van AxionContinu. De Gildenborgh beschikt over de hele eerste verdieping. Revalidatielocatie Domstate is met het gebouw verbonden.

Woonvormen

De Gildenborgh heeft twee huiskamers. Per huiskamer zijn er 14 bewoners.

"Ik ben graag op mijzelf en dat kan hier gewoon"
- Meneer Van den Brink
Gildenborgh Een fijne dag Neutraal aardappelen schillen

Een fijne dag

We doen ons best u als bewoner een fijne dag te bezorgen. Samen kijken we hoe u het liefst uw leven wilt leiden en stemmen daar de begeleiding en ondersteuning op af. Daarbij is ook aandacht voor een prettige daginvulling. Er zijn welzijnsactiviteiten in de woningen, soms een-op-een, maar ook zijn er bijvoorbeeld optredens voor alle bewoners. Verder heeft AxionContinu een uitgebreid kunstprogramma met onder meer:

Eten en drinken

Maaltijden zijn belangrijke momenten van de dag, waar we veel aandacht aan besteden. In de huiskamers wordt gekookt en aan een gedekte tafel gegeten.

Gildenborgh Locatie Interieur Neutraal Gedichten

Voorzieningen

  • Restaurant (in Domstate)
  • Kapper
  • Winkel
  • Besloten tuin (in de loop van 2023)
  • Rosarium (kleine algemene ruimte)
  • De Soete Inval (algemene activiteitenruimte)

Wilt u bij ons wonen?

Heeft u belangstelling om in het woonzorgcentrum te komen wonen? Neem dan contact op met één van onze zorgbemiddelaars via ons Servicebureau. Zij informeren u over de mogelijkheden die er zijn en begeleiden u bij het regelwerk. Zij nemen ook contact met u op als er voor u een plek is in het woonzorgcentrum.

Zorg & zorgprofielen

  • Zorgprofiel VV5 / PG
  • Zorgprofiel VV7 / PG

Contact met de zorgbemiddelaars

'Samenwonen' met de Parkgraaf

De Gildenborgh is gevestigd op de eerste etage van De Parkgraaf, een revalidatielocatie van AxionContinu. De Parkgraaf is met een gang verbonden met revalidatielocatie Domstate.

Ook in De Gildenborgh

In het Dagactiviteitencentrum kunnen mensen die nog thuis wonen een of meer dagdelen of dagen naartoe gaan voor een zinvolle en prettige dag.

Regelen voor opname

De zorgbemiddelaar kan u helpen bij het regelwerk dat komt kijken bij een verhuizing naar een woonzorgcentrum. Voor opname in een woonzorgcentrum heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling). Een indicatie is een soort toestemming om opgenomen te kunnen worden in een verpleeghuis. U krijgt van het CIZ een Zorgprofiel, dat aangeeft hoeveel zorg u nodig heeft. U kunt bij AxionContinu wonen met een Zorgprofiel VV4 en hoger. Voorheen werden de letters ZZP gebruikt (Zorgzwaarte Pakket).De zorgbemiddelaar informeert u ook over financiële zaken als de eigen bijdrage.

Meer weten? Het Servicebureau helpt

Wilt u meer weten over het woonzorgcentrum? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg en dienstverlening kunt u hier terecht.

Veelgestelde vragen

Kan ik een rondleiding krijgen?

Bekijk voor een eerste indruk eens de virtuele rondleiding (bovenaan deze pagina bij de afbeelding). Met de zorgbemiddelaar kunt u de mogelijkheden voor een rondleiding bespreken. We zijn daar wel terughoudend in om de rust voor de bewoners te bewaren. Voor u verhuist, kunt u uiteraard het woonzorgcentrum bezoeken.