Isselwaerde

Ligging
Middenin het historische stadshart van IJsselstein, omringd door groen, staat woonzorgcentrum Isselwaerde. Dit voormalige ziekenhuis is in 2012 geheel gerenoveerd. In de nieuwbouw, die aan het historische deel is gebouwd, zijn twaalf groepswoningen gerealiseerd. Er is een prachtige omsloten binnentuin, die voor bewoners vrij toegankelijk is. Onder het gebouw is een parkeergarage.

Kleinschalig wonen
Isselwaerde biedt kleinschalig wonen voor mensen met dementie in groepswoningen voor elk acht personen. Elke woning heeft een eigen ingang, een gezamenlijke huiskamer en een volledig ingerichte keuken. Iedere bewoner beschikt over een (slaap)kamer. Kleinschalig wonen biedt maximale privacy en zorg op maat. Het wonen in deze woonvorm maakt het mogelijk dat, in samenspraak met de bewoners, het ritme van het gewone dagelijks leven wordt aangehouden. Er is plaats voor in totaal 96 bewoners. Isselwaerde is zo gebouwd dat bewoners vrij door het hele pand en de binnentuin kunnen lopen.

Beleving van bewoner centraal
De beleving van de bewoners staat centraal in de manier van wonen in Isselwaerde. Uitgangspunt hierbij is de belevingsgerichte zorg. Samen met de vertegenwoordiger van de bewoner wordt een individueel zorgplan opgesteld, waarin onder meer de benodigde zorg en de daginvulling staan beschreven. Dit zorgplan wordt geregeld met de vertegenwoordiger van de bewoner en deskundige medewerkers besproken en waar nodig bijgesteld.

Deskundige zorg
Isselwaerde heeft veel deskundigheid in huis. Naast verpleegkundigen en verzorgenden zijn er medewerkers welzijn, een specialist ouderengeneeskunde, een fysio- en ergotherapeut, een psycholoog, een diëtist en geestelijk verzorger. Als het nodig is, kunnen andere deskundigen worden ingeschakeld.

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven staat bovenaan. Daarbij is een prettig leefklimaat belangrijk. Isselwaerde biedt een uitgebreid activiteitenprogramma en verenigingsleven. Zo’n honderd betrokken vrijwilligers helpen bij de uitvoering.
Familie speelt een belangrijke rol in het leven van de bewoner. Bezoektijden kent Isselwaerde daarom niet. Echter kunnen de bezoektijden per locatie en afdeling, afhankelijk van de situatie daar verschillend zijn. Neem voor meer informatie contact op met de receptie van de locatie. Familieleden zijn zeer welkom om in overleg mee te doen met activiteiten. Als men dat wenst, zijn er altijd mogelijkheden de naaste te blijven verzorgen, zoals dat thuis ook gebeurde.
Op de begane grond is een grand café. Hier zijn behalve bewoners en hun bezoek, ook mensen uit de omgeving welkom.

Tijdelijke zorg is mogelijk
Een tijdelijk verblijf is Isselwaerde is mogelijk. Bijvoorbeeld om de mantelzorger even te ontlasten of om een crisissituatie te overbruggen. Een korte opname is ook geschikt voor observatie en diagnostiek. De cliënt kan daarna met gerichte adviezen naar huis.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in woonzorgcentrum Isselwaerde is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ,.

Vragen?
Wilt u meer weten over Isselwaerde? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg- en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau. Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan 
t 030 - 282 22 77 
e servicebureau@axioncontinu.nl.

Activiteiten
De medewerkers van welzijn zorgen samen met vrijwilligers en collega’s voor een gevarieerd activiteitenaanbod. Deze activiteiten vinden plaats in de centrale ruimtes of op de huiskamers op de afdelingen.
Zo kan er regelmatig deelgenomen worden aan gezelschapsspellen, maar ook aan muzikale en creatieve activiteiten, en bak- en kookactiviteiten.

Bewegen is belangrijk, zeker voor mensen die dementeren. Bewegen vermindert de onrust, zorgt voor een prettig gevoel en houdt de spieren en gewrichten los. Er worden wekelijks beweegactiviteiten aangeboden waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen.

Vrijwilligers
Een team enthousiaste vrijwilligers helpt bij de organisatie en uitvoering van activiteiten. Daarnaast ondersteunen zij op de afdelingen of gaan ze mee met uitstapjes. In Isselwaerde is een vrijwilligerscoördinator aanwezig, voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen:
Tineke Zwambag
e.: tzwambag@axioncontinu.nl

Vragen?
Heeft u vragen over het bovenstaande? Dan kunt u terecht bij
Ellen Mol, afdelingsmanager Isselwaerde
e.: emol@axioncontinu.nl
t.: 030 - 688 19 14

Geschiedenis
Het gebouw van het huidige verpleeghuis Isselwaerde is in 1926 in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd. In 1937 is hier nog een stuk aangebouwd. Dit gebouw gaf onderdak aan het St. Jozef ziekenhuis. In de loop der jaren is dit het ziekenhuis Isselwaerde geworden. Het ziekenhuis Isselwaerde moest in de jaren tachtig, net als vele andere kleine streekziekenhuizen, gesloten worden. Mede door de betrokkenheid van de medewerkers, kreeg het gebouw een nieuwe bestemming: het werd verpleeghuis Isselwaerde. In Isselwaerde biedt men sindsdien verpleeghuiszorg aan dementerende ouderen. Het verpleeghuis maakt deel uit van AxionContinu.

Isselwaerde: groot in kleinschalige zorg
Na jarenlange voorbereiding is in september 2009 de nieuwbouw van Isselwaerde gestart. Het oude gebouw, waar zich nu de hoofdingang bevindt, is behouden gebleven. In september 2012 was de feestelijke opening van het vernieuwde Isselwaerde.
Inmiddels hebben alle bewoners van Isselwaerde hun intrek genomen in hun nieuwe sfeervolle groepswoningen in de nieuwbouw.

De nieuwbouw bestaat uit het geheel gerenoveerde oude historische pand uit 1926 aan het Kronenburgplantsoen, met de nieuwbouw hieraan vloeiend verbonden. In de nieuwbouw bevinden zich twaalf groepswoningen, met elk een ruime woonkamer met keuken en acht zit-/slaapkamers. Het historische gebouw is geheel gerenoveerd en geeft ruimte aan dagbehandeling De Isselhof, een Grand Café, een winkel, een kapper en kantoorruimtes. Het Grand Café is voor iedereen toegankelijk en fungeert als bruisend ontmoetingspunt.

Tegelijk met de nieuwbouw van Isselwaerde heeft de gemeente IJsselstein een parkeergarage gerealiseerd, die deels onder de nieuwbouw van Isselwaerde ligt.