De Schutse

Ligging
In het hart van Lopik staat woonzorgcentrum De Schutse. De bewoners komen bijna allemaal uit de directe omgeving en kunnen om uiteenlopende redenen niet meer geheel zelfstandig wonen. De Schutse is in 2015 gerenoveerd en geschikt gemaakt voor kleinschalig wonen. Ook huisvest De Schutse dagbesteding de Schutsehof. 

Dagbesteding de Schutsehof
De dagbesteding is een waardevolle voorziening voor zelfstandige wonende ouderen uit Lopik en omgeving die een steuntje in de rug nodig hebben. Zij krijgen in Schutsehof activiteiten aangeboden, een duidelijke dagstructuur en vinden er natuurlijk gezelligheid en aanspraak. Met deze ondersteuning is het mogelijk om langer thuis te kunnen blijven wonen.

Verzorgd wonen
Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, kunt u in De Schutse wonen met zorg. Wij noemen dat verzorgd wonen. Er zijn elf tweekamerappartementen waar 24 uur per dag de zorg wordt gegeven die nodig is, op basis van uw indicatie. U heeft zelf de regie, dat wil zeggen: de zorg en ondersteuning worden zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en behoeften.
De appartementen zijn ook geschikt voor paren. Elke woning heeft een woonkamer met een keuken, een slaapkamer en een badkamer. Er is een spreek-luisterverbinding met de  verzorging. Dat beperkt de wachttijd als iemand een oproep voor ondersteuning of hulp doet. Maar ook geeft het bewoners een veilig gevoel.
De Schutse heeft een ontmoetingsruimte, die ook als restaurant wordt gebruikt. Hier kunnen ook bewoners uit de serviceappartementen en uit de wijk komen eten.

Kleinschalig wonen
Mensen met dementie kunnen in een nog meer beschermde omgeving wonen, het kleinschalig wonen in Schutseborgh. Er zijn drie woningen voor in totaal achttien bewoners. Deze woonvorm biedt veiligheid en warmte.
Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer. Er is een gemeenschappelijke woonkamer met keuken, waar dagelijks wordt gekookt. Zes bewoners vormen samen een kleine, huiselijke leefgemeenschap. Net als thuis helpen bewoners bijvoorbeeld bij de maaltijd klaarmaken, planten water geven of opruimen als zij dat wensen. De medewerkers voeren samen met de bewoners de huishouding. Zij kennen de bewoners goed en stemmen de zorg en activiteiten af op ieder persoonlijk. Uiteraard in nauw overleg met familie en mantelzorgers.

Familie
Familie blijft een belangrijke rol spelen in het leven de bewoners. Als naasten van bewoners in Schutseborgh graag zorgtaken op zich willen nemen, wordt altijd een mogelijkheid gezocht om dat te realiseren. Maar ook kan familie bijvoorbeeld eens voor de groep koken.

Deskundige zorg
Een team van deskundige medewerkers staat klaar voor de bewoners die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dit zijn niet alleen verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, diëtist en ergotherapeut. Als het nodig is, kunnen ook andere deskundigen worden geraadpleegd. In De Schutse biedt AxionContinu ook geestelijke zorg aan.

Woonzorgcentrum De Schutse beschikt ook over 27 serviceappartementen. Klik hier voor meer informatie.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in woonzorgcentrum De Schutse is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ, http://www.ciz.nl/.

Vragen?
Wilt u meer weten over woonzorgcentrum De Schutse? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg- en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau. Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan 
t 030 - 282 22 77 
e servicebureau@axioncontinu.nl.

Activiteiten
De kwaliteit van leven staat centraal in de zorg aan de bewoners. Daarbij is een goed leefklimaat belangrijk. In De Schutse neemt dagbesteding een belangrijke plaats in. In het kleinschalig wonen in Schutseborgh worden in de woonkamers rondom het dagelijks leven activiteiten geboden. Door de medewerkers welzijn wordt samen met collega’s en vrijwilligers van alles georganiseerd op het gebied van onder andere bewegen en creatief bezig zijn. Ook zijn er bijvoorbeeld bingo-avonden, optredens en uitstapjes. En natuurlijk worden feestdagen uitgebreid gevierd.

Het Rode Kruis en de Zonnebloem betrekken de bewoners van De Schutse bij hun activiteiten. Verder beschikt De Schutse over een gezellige ontmoetingsruimte. Deze ruimte wordt ook gebruikt als restaurant, waar ook bewoners uit de serviceappartementen en wijkbewoners kunnen eten.

Vrijwilligers
Een team enthousiaste vrijwilligers helpt bij de organisatie en uitvoering van activiteiten. Daarnaast ondersteunen zij op de afdelingen of gaan ze mee met uitstapjes. In De Schutse is een vrijwilligerscoördinator aanwezig, voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen:
Hetty Vader
e: hvader@axioncontinu.nl

Vragen
Heeft u vragen over het bovenstaande? Dan kunt u terecht bij
afdelingsmanager De Schutse (vacature)
t.: 0348 - 55 17 24