De Ingelanden

Ligging
Middenin de woonwijk Terwijde, in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn, staat het moderne woonzorgcentrum De Ingelanden. Hier wonen mensen die intensieve verzorging en verpleging nodig hebben.
Winkelcentrum Terwijde en het NS-station liggen op loopafstand. Het St. Antoniusziekenhuis bevindt zich vlak achter De Ingelanden.

Kleinschalig wonen
AxionContinu biedt in De Ingelanden kleinschalige zorg in groepswoningen. Acht bewoners vormen in een woning met elkaar een huishouden. Elke woning heeft zijn eigen ingang en een gezamenlijke huiskamer met een open keuken. Hier wordt dagelijks gezamenlijk gekookt. Iedere bewoner heeft een eigen (slaap)kamer.
Kleinschalig wonen maakt mogelijk dat, in samenspraak met de bewoners, het ritme van het gewone dagelijks leven wordt vastgehouden. In De Ingelanden zijn acht woningen voor bewoners met geheugenproblemen (dementie). Verder zijn er nog vier woningen voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). 
Amerpoort, een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, biedt zorg aan zeven bewoners. Zij wonen in een eigen groepswoning in De Ingelanden.

Individuele benadering
In De Ingelanden wordt een woonomgeving gecreëerd waarin de eigenheid, gewoontes en leefwijzen van de bewoners zoveel mogelijk tot hun recht komen. Dat vraagt om een individuele benadering, omdat het thuisgevoel van de één niet het thuisgevoel van de ander is. Mantelzorgers en medewerkers maken dit samen mogelijk.

Familie
Het is belangrijk dat familie zich altijd welkom voelt in De Ingelanden. Als naasten graag zorgtaken op zich willen nemen, wordt er gezocht naar een mogelijkheid om dat te realiseren. Maar ook kan familie bijvoorbeeld eens in de woning koken. Geregeld zijn er familieavonden waar onder andere met elkaar wordt gesproken over het woonklimaat. En via Familienet, een soort Facebook, worden informatie en wetenswaardigheden snel en vertrouwelijk uitgewisseld.

Voorzieningen en activiteiten
De Ingelanden heeft een receptie met een winkeltje, een grand café, een groot dakterras, diverse activiteiten- en behandelruimtes en een kapsalon. In de besloten tuin staat een kas en er is een moestuin. Ook bewoners in een rolstoel kunnen hier tuinieren. Verder is hier een kleine dierenweide. In De Ingelanden wordt ook geestelijke zorg geboden.
Naast de vaste activiteiten (verenigingen) wordt er van alles georganiseerd. Zoals optredens van artiesten, een markt, uit eten in eigen huis of een uitstapje. Ook zijn er activiteiten met een inhoudelijk karakter zoals het wetenschapscafé en de hersenkrakers. Natuurlijk worden feestdagen uitgebreid gevierd. In de woningen is voldoende aandacht voor dagbesteding, individueel of gezamenlijk. Bewoners die dat prettig vinden, kunnen bijvoorbeeld helpen met koken of andere huishoudelijke bezigheden.

De Ingelanden in de wijk
Het grand café ‘De Watergraaf’ is ook toegankelijk voor mensen uit de buurt. Bij activiteiten in bijvoorbeeld de kas en de moestuin wordt samengewerkt met scholen in de omgeving van De Ingelanden. Bewoners hebben op deze manier contact met de woonomgeving.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in De Ingelanden is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ.

Vragen?
Wilt u meer weten over De Ingelanden? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg- en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau. Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan 
t 030 - 282 22 77

Activiteiten
De medewerkers welzijn verzorgen in samenwerking met collega’s en vrijwilligers een gevarieerd activiteitenaanbod. Deze activiteiten vinden plaats in de huiskamers of in de centrale ruimtes zoals het Grand Café of in één van de verenigingsruimtes. Zo worden er iedere week diverse creatieve activiteiten, spelletjes, maar ook muzikale en culturele activiteiten aangeboden.

Bewegen is belangrijk, het vermindert de onrust, zorgt voor een prettig gevoel en houdt de spieren en gewrichten los. Meerdere keren per week zijn er diverse beweegactiviteiten zoals zumba, volksdansen en zitvolleybal. Voor ieder wat wils.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de weekschema’s.

In januari en september starten we met een nieuw seizoen en komt er een nieuwe gids van het Activiteitenprogramma uit, waar alle informatie over welzijn in staat. In de zomer hebben we een speciaal programma, hiervoor komt een zomergids uit met daarin alle informatie.

Klik hier voor de zomergids 2019.

Uitstapjes
We organiseren ook activiteiten buiten de locatie. Denk aan de uitstapjes naar het museum met het 'Vrijdag museumdag project' en naar de dierentuin. Verder is er een wandelclub en hebben we duofietsen tot onze beschikking.

Vrijwilligers
Een team van ruim  85 enthousiaste, trouwe vrijwilligers helpt bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten.

De vrijwilligers coördinator van De Ingelanden is:
Sandra Visee
e.: svisee@axioncontinu.nl

Cultureel paspoort
Ook buurtbewoners van de Ingelanden kunnen meedoen aan verschillende activiteiten. Er is de mogelijkheid om een cultureel paspoort aan te schaffen. Deze kost € 45,= per jaar (september – september). Hiermee kan aan veel activiteiten worden deelgenomen. 

Vragen?
Met vragen over de activiteiten kunt u terecht bij:
Chantal Brons, afdelingsmanager De Ingelanden
e.: cbrons@axioncontinu.nl 
t.: 030 - 686 78 00