De Bijnkershoek

Open Huis
Verhuizen naar een woonzorgcentrum is een hele stap. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. Hoe is het om er te wonen? Wat moet je regelen en hoe zit het met de wachtlijsten? U hoort het tijdens het eerstvolgende Open Huis op zaterdag 25 oktober.
Lees verder

 

Ligging
Woonzorgcentrum De Bijnkershoek ligt in een rustig deel van Transwijk en grenst aan een parkje. Aan de zonnige achterkant van De Bijnkershoek ligt een mooie tuin en in de directe omgeving bevinden zich diverse winkelcentra. De Bijnkershoek is met de auto en het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Verzorgd wonen
Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, kunt u in De Bijnkershoek wonen met zorg. Wij noemen dat verzorgd wonen.
Er zijn 230 appartementen waar 24 uur per dag de zorg wordt gegeven die nodig is, op basis van uw indicatie. U heeft zelf de regie. De zorg en ondersteuning worden zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en behoeften. Enkele appartementen zijn geschikt voor samenwonende paren.

Kleinschalig wonen
Voor mensen die meer intensieve zorg nodig hebben (‘verpleeghuiszorg’) is er het kleinschalig wonen. Er zijn vier woningen met elk acht bewoners voor mensen met ernstige lichamelijke problemen. Op een andere etage zijn vier woningen voor mensen met dementie.
Deze woonvorm biedt veiligheid en warmte. Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer. Elke woning heeft een gemeenschappelijke woonkamer, waar ook wordt gekookt. De bewoners vormen zo samen een kleine, huiselijke leefgemeenschap. Net als thuis helpen bewoners bij voorbeeld koken of opruimen als zij dat wensen. De medewerkers voeren samen met de bewoners de huishouding. Zij kennen de bewoners goed en stemmen zorg en activiteiten af op ieder persoonlijk. Uiteraard in nauw overleg met familie en mantelzorgers. De bewoner houdt waar mogelijk zoveel mogelijk de regie.

Familie
Familie speelt een belangrijke rol spelen in het leven van de bewoners en is altijd welkom. Medewerkers van De Bijnkershoek werken graag met hen samen. Als naasten bijvoorbeeld zorgtaken op zich willen nemen, is er altijd een mogelijkheid om dat te realiseren. Maar ook kan familie bijvoorbeeld eens voor de groep koken.

Deskundige zorg
Een team van deskundige medewerkers staat klaar voor de bewoners die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dit zijn niet alleen verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, diëtist en ergotherapeut. Als het nodig is, kunnen andere deskundigen worden geraadpleegd.

Service van hoog niveau
Bewoners van De Bijnkershoek en gasten kunnen elkaar treffen in het sfeervolle restaurant voor koffie of thee. Ook is het mogelijk hier de maaltijd te gebruiken.
Op de begane grond is een kleine winkel voor de dagelijkse boodschappen. Daar is ook de kapsalon. De pedicure, audicien en opticien komen geregeld langs.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in woonzorgcentrum de Bijnkershoek is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ, www.ciz.nl.

Vragen?
Wilt u meer weten over De Bijnkershoek? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau.
Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan.
t 030 - 282 22 77 
e servicebureau@axioncontinu.nl

Activiteiten
Het uitgangspunt van wonen in de Bijnkershoek is dat bewoners zoveel mogelijk zelfstandig en op hun eigen manier kunnen leven en wonen. Het woonzorgcentrum ondersteunt de bewoners niet alleen met zorg en geestelijke ondersteuning, maar ook met een uitgebreid aanbod van activiteiten. Er kan iedere week worden deelgenomen aan handwerken en gezelschapsspellen, creatieve en muzikale activiteiten en kook- en bakactiviteiten. Regelmatig treden artiesten en gezelschappen op, bijvoorbeeld op culturele middagen en avonden. Deze activiteiten vinden plaats in een algemene huiskamer, of desgewenst in het appartement van de bewoner. Bewoners worden op verschillende manieren geïnformeerd over deze activiteiten, door middel van folders en posters. Bovendien verschijnt elke maand een bulletin met informatie over de komende activiteiten in huis.

In januari en september start een nieuw seizoen en komt er een nieuwe gids van het Activiteitenprogramma uit waar informatie over welzijn in staat. In de zomer is er een speciaal programma. Dit programma komt uitgebreid aan bod in de speciale zomergids, dat ieder jaar uitkomt.

Buiten komt Voorbij
Bij het bijzondere project Buiten komt Voorbij in woonzorgcentrum De Bijnkershoek zijn honderd filmpjes te zien. Deze filmpjes voor het project werden gemaakt van medewerkers, familieleden en vele anderen. Kijk voor meer informatie over het project op www.buitenkomtvoorbij.nl.

Vrijwilligers
Een team enthousiaste, trouwe vrijwilligers helpt bij de organisatie en uitvoering van de activiteiten.
De vrijwilligerscoördinator is:
Joyce Meijdam.
e.: jmeijdam@axioncontinu.nl

Cultureel paspoort
Ook buurtbewoners van de Bijnkershoek kunnen meedoen aan verschillende activiteiten. Er is de mogelijkheid om een cultureel paspoort aan te schaffen. Deze kost € 45,= per jaar (september – september). Hiermee kan aan veel activiteiten worden deelgenomen.

Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaande? Dan kunt u terecht bij:
Petra Gelling, afdelingsmanager de Bijnkershoek
e.: pgelling@axioncontinu.nl   
t.: 030 - 296 85 00