De Bijnkershoek

Ligging
Woonzorgcentrum De Bijnkershoek ligt in een rustig deel van Transwijk en grenst aan een parkje. Aan de zonnige achterkant van De Bijnkershoek ligt een mooie tuin en in de directe omgeving bevinden zich diverse winkelcentra. De Bijnkershoek is met de auto en het openbaar vervoer goed bereikbaar.

Verzorgd wonen
Als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is, kunt u in De Bijnkershoek wonen met zorg. Wij noemen dat verzorgd wonen.
Er zijn 230 appartementen waar 24 uur per dag de zorg wordt gegeven die nodig is, op basis van uw indicatie. U heeft zelf de regie. De zorg en ondersteuning worden zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en behoeften. Enkele appartementen zijn geschikt voor samenwonende paren.

Kleinschalig wonen
Voor mensen die meer intensieve zorg nodig hebben (‘verpleeghuiszorg’) is er het kleinschalig wonen. Er zijn vier woningen met elk acht bewoners voor mensen met ernstige lichamelijke problemen. Op een andere etage zijn vier woningen voor mensen met dementie.
Deze woonvorm biedt veiligheid en warmte. Elke bewoner heeft een eigen zit-/slaapkamer. Elke woning heeft een gemeenschappelijke woonkamer, waar ook wordt gekookt. De bewoners vormen zo samen een kleine, huiselijke leefgemeenschap. Net als thuis helpen bewoners bij voorbeeld koken of opruimen als zij dat wensen. De medewerkers voeren samen met de bewoners de huishouding. Zij kennen de bewoners goed en stemmen zorg en activiteiten af op ieder persoonlijk. Uiteraard in nauw overleg met familie en mantelzorgers. De bewoner houdt waar mogelijk zoveel mogelijk de regie.

Familie
Familie speelt een belangrijke rol spelen in het leven van de bewoners en is altijd welkom. Medewerkers van De Bijnkershoek werken graag met hen samen. Als naasten bijvoorbeeld zorgtaken op zich willen nemen, is er altijd een mogelijkheid om dat te realiseren. Maar ook kan familie bijvoorbeeld eens voor de groep koken.

Deskundige zorg
Een team van deskundige medewerkers staat klaar voor de bewoners die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Dit zijn niet alleen verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook de specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, diëtist en ergotherapeut. Als het nodig is, kunnen andere deskundigen worden geraadpleegd.

Service van hoog niveau
Bewoners van De Bijnkershoek en gasten kunnen elkaar treffen in het sfeervolle restaurant voor koffie of thee. Ook is het mogelijk hier de maaltijd te gebruiken.
Op de begane grond is een kleine winkel voor de dagelijkse boodschappen. Daar is ook de kapsalon. De pedicure, audicien en opticien komen geregeld langs.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in woonzorgcentrum de Bijnkershoek is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ, www.ciz.nl.

Vragen?
Wilt u meer weten over De Bijnkershoek? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau.
Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan.
t 030 - 282 22 77 
e servicebureau@axioncontinu.nl

De Bijnkershoek is voor iedere bewoner een thuis. Het uitgangspunt is dat bewoners zoveel mogelijk zelfstandig en op hun eigen manier kunnen leven en wonen. Het woonzorgcentrum ondersteunt de bewoners niet alleen met zorg en geestelijke ondersteuning, maar ook met een uitgebreid scala aan activiteiten. Regelmatig treden artiesten en gezelschappen op, bijvoorbeeld op culturele middagen en avonden. Bewoners worden op verschillende manieren geïnformeerd over deze activiteiten, bijvoorbeeld met folders en posters. Bovendien verschijnt elke maand een bulletin met informatie over de komende activiteiten in huis. De Bijnkershoek organiseert allerlei vormen van dagbesteding en ontspanning, zoals gymnastiek, ontspanningsoefeningen en creatieve activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats in de algemene huiskamer, of desgewenst in het appartement van de bewoner. Vanuit De Bijnkershoek worden verder regelmatig uitstapjes naar leuke evenementen in het land georganiseerd.

Buiten komt Voorbij
Bij het bijzondere project Buiten komt Voorbij in woonzorgcentrum De Bijnkershoek zijn honderd filmpjes te zien. Deze filmpjes voor het project werden gemaakt van medewerkers, familieleden en vele anderen.

Buiten komt Voorbij is een interactieve kunstinstallatie speciaal ontwikkeld voor ouderen door Carien Poissonnier en Job van Nuenen. De installatie bestaat uit twee gemakkelijke fietsen, die zijn opgesteld voor een breed projectiescherm waarop een landschap met de Dom is te zien. Zodra er wordt gefietst, komen veel verschillende mensen voorbij. Al fietsend kom je zo twee spelende kinderen, de receptioniste en zelfs een paard tegen. Het doel is ouderen op een fijne manier in beweging te laten zijn, waarbij herinneringen en verhalen van vroeger naar boven komen. Bewoners, familie en verzorgenden kunnen zo samen iets moois beleven. Voor ouderen blijkt het een waardevol communicatiemiddel. Kijk voor meer informatie over het project op www.buitenkomtvoorbij.nl.

Familieleden van bewoners, medewerkers, vrijwilligers, buurtbewoners en anderen hebbengefigureerd. Het restaurant was voor één dag omgebouwd tot een echte filmset. Tijdens de opening was voor het eerst te zien hoe de figuranten in de kunstinstallatie op het scherm voorbij wandelen.

Doe mee in het Repair Café!
Repair Café is een buurtinitiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien en reparatiekennis wil behouden.
Inwoners van Transwijk Utrecht kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken.

Repair Café Bijnkershoek Utrecht heeft nog ruimte voor meer handige vrijwilligers uit de buurt. Doe ook mee!
Repair Café Bijnkershoek Utrecht zoekt buurtbewoners met verschillende vaardigheden om tijdens de Repair Café-bijeenkomsten aanwezig te zijn als reparatiedeskundige. We zoeken vooral mensen die handig zijn met:
* kleding/textiel
* gebruiksvoorwerpen
* elektrische apparaten
* fietsen
en die het leuk vinden om hun kennis te delen met buurtgenoten.
 
Daarnaast zoeken we mensen die bij de Repair Cafés de functie van gastvrouw/heer willen vervullen. Je zorgt voor koffie en thee, heet de bezoekers welkom en je bent het aanspreekpunt voor zowel de bezoekers als de reparateurs in het Repair Café.
Meer over de achtergrond en doelstellingen van het Repair Café lees je op de landelijke Repair Café-site www.repaircafe.nl.
Interesse? Mail naar adulonbarre@axioncontinu.nl.