Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Toezicht

Bij goed bestuur kan onderscheid gemaakt worden tussen de wet- en regelgeving in de sector, en de manier waarop AxionContinu die wet- en regelgeving concreet invult bij de besturing, beheersing, verantwoording en het interne toezicht.

Voor AxionContinu staat het motto 'Optimisten in de zorg' centraal, en dat willen wij daarom ook nadrukkelijk meenemen bij het vormgeven en uitvoeren van goed bestuur. In de Toezichtvisie staat beschreven hoe de Raad van toezicht zijn werk doet. In de onderstaande documenten zijn de afspraken voor goed bestuur bij AxionContinu vastgelegd. Deze documenten zijn op te vragen via rvb@axioncontinu.nl.

  • Statuten
  • Reglement Raad van bestuur
  • Reglement Raad van toezicht
  • Informatieprotocol Raad van toezicht
  • Reglement commissie Financiële Bedrijfsvoering en Vastgoed
  • Reglement remuneratiecommissie
  • Reglement commissie Kwaliteit en Veiligheid
  • Conflictregeling Raad van bestuur en raad van toezicht
  • Onkostenreglement Raad van bestuur
  • Klokkenluidersregeling