Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

AXIONCONTIN Ulogodiap2015met achtergrond
25 jul.

Publicatie jaarverslag 2022

AxionContinu publiceerde vandaag het jaarverslag over 2022.

De ouderenzorg verandert en staat voor verschillende uitdagingen, zoals de vergijzing en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. In 2022 bereidde AxionContinu zich voor om cliënten met onze zorg zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie uiteindelijk in één van onze woonzorgcentra gaat wonen, heeft een complexere zorgvraag.

Ook spanden we ons in om het revalidatieproces zo goed mogelijk in te richten, zodat mensen snel naar huis gaan of vervolgzorg krijgen. Dit alles vraagt om een nieuwe en eigentijdse kijk op het vormgeven van zorg. De sleutel ligt in de samenwerking met organisaties en partners, maar ook met de mensen die om de cliënt heen staan, mantelzorgers of bijvoorbeeld buren.

In onze meerjarenstrategie 2022-2026 beschrijven wij aan de hand van zeven speerpunten waar we in 2026 willen staan. In het jaarverslag blikken we terug op wat we bereikt hebben op deze speerpunten. Net als veel andere zorgorganisaties heeft AxionContinu een financieel zwaar jaar achter rug. Helaas laat de jaarrekening van AxionContinu een negatief resultaat zien. Dat komt onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor zijn we genoodzaakt uitzendkrachten in te zetten die hogere kosten met zich meebrengen dan het inzetten van eigen medewerkers. Daarnaast is het ziekteverzuim hoog en we hebben te maken het de hoge inflatie

Omdat de arbeidsmarktomstandigheden niet wijzigen op korte termijn en ook de inflatie hoog blijft, maakten we voor 2023 een plan om minder kosten te maken en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg op peil te houden. Dit kunnen wij als organisatie niet alleen en doen wij in overleg met het zorgkantoor en zorgverzekeraars. De uitdagingen waar we op dit moment voor staan, vragen om nauwe samenwerking. Zo kunnen we samen bouwen aan een toekomstbestendige, financieel gezonde organisatie.

Lees het volledige jaarverslag.