Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

AxionContinu in 2022

Voor u ligt ons verslag over het jaar 2022. Terugblikkend realiseren we ons als bestuur hoe mooi het is dat AxionContinu midden in de samenleving staat. Vanzelfsprekend nemen we daarin onze verantwoordelijkheid. We zoeken daarbij niet alleen de verbinding met organisaties en partners waarmee wij samenwerken, maar ook met de mensen die om cliënt heen staan en de buren in de wijk.

De maatschappij verandert en de zorg beweegt mee. We hebben te maken met vergrijzing en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Mensen wonen langer thuis en wie wel wordt opgenomen, heeft een complexere zorgvraag. Ook duurzaamheid, diversiteit en inclusie zijn thema’s waar wij ons aan verbinden. Wij vinden dit randvoorwaarden. Het vraagt van ons een nieuwe en eigentijdse kijk op het vormgeven van de zorg. In ons strategisch beleidsplan 2022-2026 ‘Optimist in het leven en in de zorg’, waar 2022 het eerste jaar van was, geven wij in zeven speerpunten aan wat onze ambities zijn is in het veranderende zorglandschap.

Dat het flinke uitdagingen zijn waar we voor staan, is zeker. Zorg zal vaker buiten het woonzorgcentrum plaatsvinden met een grotere rol voor naasten. Met het programma Langer Thuis dragen we op een andere manier bij aan het comfortabel langer thuis blijven wonen van ouderen. Een voorbeeld is ook het woonproject Hof van Leeuwensteyn waar gezinnen en ouderen samen voor een prettig leefbare woongemeenschap gaan zorgen. En niet te vergeten de inzet van zorgtechnologie als een van de middelen voor toekomstbestendige zorg. Over hoe we dat allemaal gaan inzetten voeren we ook in 2023 het gesprek.

Wat de uitdagingen ook zijn, we hebben steeds één doel voor ogen. We willen onze bijdrage leveren aan een mooie dag voor de cliënt, binnen zijn of haar mogelijkheden en omstandigheden. Dat doen onze medewerkers. We bedanken hen voor hun geweldige inzet.

Als bestuur hebben we ook dit jaar weer mooie en eerlijke gesprekken gevoerd met veel medewerkers. We beseffen dat werken voor AxionContinu mooie kanten heeft, maar zeker ook uitdagingen. Onder andere op financieel gebied en de krapte op de arbeidsmarkt. Dat we Optimisten zijn, helpt ons dat om te zetten in kansen. We kijken ernaar uit in 2023 samen met onze medewerkers, VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad), Ondernemingsraad, Cliëntenraden, Raad van Toezicht en externe samenwerkingspartners verder te werken aan het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg in Utrecht.

Martin den Hartog
Marie-Claire van Hek
Raad van Bestuur AxionContinu