Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Portret vrouw algemeen keuken lach

Onderzoek en wetenschap

Zelf onderzoek doen of deelnemen aan wetenschappelijke projecten van externe instituten is belangrijke manier om de zorg van morgen te verbeteren. Hierbij focussen we op het stimuleren van een onderzoekende en nieuwsgierige houding bij onze zorgprofessionals. Medewerkers kunnen zelf praktijkgerichte onderzoeken uitvoeren onder begeleiding van de Wetenschapscommissie-leden.

Wetenschappelijk onderzoek bij AxionContinu

Tussen kracht en kwetsbaarheid
Een voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek bij AxionContinu is het project 'Tussen kracht en kwetsbaarheid' van geestelijk verzorger Claudy Weijers. Met haar promotieonderzoek beoogt zij kenmerken te bepalen van zingevende factoren bij ouderen. De uitkomsten hiervan gebruiken we bij het verbeteren van de zorg en kwaliteit van leven van onze cliënten.

Nachtdienst in pyjama
Dat medewerkers zelf onderzoekend op zoek gaan naar oplossingen blijkt uit het feit dat het zorgteam van locatie de Componist in 2021 de Stimulansprijs voor Verzorgenden en Verpleegkundigen heeft gewonnen. Met hun voorstel voor 'Nachtdienst in pyjama' hebben zij een prijs gewonnen waarmee ze hun project kunnen gaan uitvoeren. Lees meer in het nieuwsbericht De Componist wint UNO Stimulansprijs. Lees ook het verhaal van onze medewerkers in De Schutse.

PROGRESS - urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners
In dit project wordt in samenwerking met onderzoekers van het Amsterdam UMC in kaart gebracht hoeveel antibioticaresistentie per verpleeghuis(groep) voorkomt om vervolgens het huidige behandelbeleid te evalueren en optimaliseren. Preventie is het codewoord en hierbij is het doel: antibioticaresistentie beperken door alleen bewoners met een échte blaasontsteking te behandelen met antibiotica. Meer informatie op de website van UNO Amsterdam. Dit onderzoek vindt plaats op locatie Isselwaerde.

ImpresU (Improving rational prescribing for UTI in frail elderly)

Urineweginfecties bij ouderen komen vaak voor en zijn soms lastig om goed te herkennen, terwijl dat zeer belangrijk is voor het adequaat behandelen. In samenwerking met onderzoekers van het Julius Centrum van het UMC Utrecht heeft dit onderzoek plaatsgevonden op locatie De Drie Ringen en De Bijnkershoek. Hierbij was het doel: het beter herkennen van symptomen van urineweginfecties waardoor een meer gerichte behandeling en preventie van de ontwikkeling van resistente bacteriën kon plaatsvinden. In het kader van dit project hebben zorgteams een scholingsdag, een e-learningmodule en een toolbox aangeboden gekregen. Met deze kennis en handvatten kon direct het beleid en de behandeling rondom urineweginfecties worden verbeterd. Meer informatie staat op de website van UNO Amsterdam.

Samenwerkingen

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-Amsterdam) is een academisch netwerk waarin onderzoekers en zorgprofessionals samen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en zorgen voor kennisoverdracht. Hierin werken we actief samen met andere zorginstellingen. Daarnaast neemt AxionContinu deel aan het landelijke Kennisnetwerk Dementie wat wordt ondersteund door Vilans. In de extramurale zorg werken we samen in de Academische Leerwerkplaats Verpleegkunde.

Contact

Vragen over onderzoek of meer weten over onze onderzoeksagenda? Kom in contact met de Wetenschapscommissie via