Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Beeldmerk dagactiviteitencentrum campagne

Feestelijke start publiciteitscampagne dagactiviteitencentra AxionContinu

‘Een mooie dag voor iedereen’. Dat is het motto van de publiciteitscampagne van de dagactiviteitencentra van AxionContinu die op 5 juni 2023 is gelanceerd. De feestelijke aftrap vond plaats bij de locatie De Bijnkershoek onder een stralend zonnetje. In bijzijn van medewerkers van buurtcentra, huisartsen, collega’s en bezoekers van het dagactiviteitencentrum.

Officiële start campagne: samen puzzelen

Vijf mensen verrichten samen de officiële aftrap en puzzelden de slogan van de campagne in elkaar. Dit waren: mevrouw Werner, bezoeker van het dagactiviteitencentrum, haar zoon Eric Lancee, Nieske Heerema, specialist ouderengeneeskunde, Seyma Alp en Patti Meydam, begeleiders bij de dagactiviteitencentra. Daarna is er nog heerlijk gedanst onder leiding van KLM-vrijwilliger Tessa. Een korte impressie kun je zien via https://youtu.be/PL5cbBTBIeI (20 seconden).

Kick off campagne samen beeldmerk puzzelen 2

Waarom deze campagne?

Steeds meer mensen worden een dagje ouder, ook in Utrecht. Als mensen een dagje ouder worden, willen ze bezig blijven. Ook als ze niet meer zo actief zijn als vroeger, lichamelijk achteruitgaan, of te maken hebt met geheugenproblemen. Voor veel ouderen zijn dagactiviteitencentra dan een prettige houvast in het dagelijks leven. Het programma dat wij aanbieden draagt bij aan wat iedereen het liefste wil: zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Bovendien is er plek, mensen kunnen direct terecht. Er is geen wachtlijst.

Ontlasten mantelzorgers

Het dagactiviteitencentrum kan mantelzorgers die zorgen voor hun naaste even ontlasten. Uit onderzoek blijkt dat 10% van de mantelzorgers zich overbelast voelt. In Nederland besteden 2,6 miljoen mensen meer dan één dag per week aan mantelzorg.

"Sociaal actief blijven goed is voor je fysieke gesteldheid én voor je brein. Het dagactiviteitencentrum is een goed medicijn om vitaal te blijven!"
- Nieske Heerema, specialist ouderengeneeskunde bij AxionContinu

Wat bieden de dagactiviteitencentra?

Ons motto is om van elke dag een mooie dag te maken. In onze dagactiviteitencentra vinden volop leuke en zinvolle activiteiten plaats. Zoals dansen, fitnessen, wandelen, breintraining, tuinieren, schilderen, spelletjes en gezellige uitjes. Een overzicht van onze centra:
- De Gildenborgh voor mensen uit Utrecht
- De Bijnkershoek voor mensen uit Utrecht
- De Medina voor Turkse vrouwen (locatie De Bijnkershoek)
- Diyar voor Turks-Marokkaanse mannen (locatie De Bijnkershoek)
- De Marhaban voor Marokkaanse vrouwen (locatie De Gildenborgh)
- De Schutsehof in Lopik

Hoe ziet de campagne eruit?

1. Verspreiden van posters en folders op plekken waar ouderen en naasten komen in Utrecht. Denk aan gezondheidscentra, huisarts/ gezondheidspraktijken, buurtcentra, bibliotheken, supermarkten, fysiopraktijken.
2. Informeren van verwijzers, zoals huisartspraktijken, POH’s, buurtteams en casemanagers dementie. Zij spelen een cruciale rol want zij geven mensen een indicatie.
3. Aandacht op onze website en in onze socials (Instagram, Facebook, LinkedIn).
4. Open middagen op onze dagactiviteitencentra.
Er volgen meer activiteiten!

Download hier de communicatie-utingen

Iedereen is vrij om de communicatie-uitingen te gebruiken of te verspreiden.
Algemene campagnefolder Utrechtse dagactiviteitencentra
Algemene campagneposter Utrechtse activiteitencentra
Poster Utrechtse dagactiviteitencentra
Flyer dagactiviteitencentrum De Bijnkershoek (Utrechtse mannen en vrouwen)
Flyer dagactiviteitencentrum De Gildenborgh (Utrechtse mannen en vrouwen)
Flyer dagactiviteitencentrum De Marhaban (Marokkaanse vrouwen)
Flyer dagactiviteitencentrum De Medina (Turkse vrouwen)
Flyer dagactiviteitencentrum Diyar (Turks-Marokkaanse mannen)
Flyer dagactiviteitencentrum De Isselhof (mannen en vrouwen uit IJsselstein e.o.)
Flyer dagactiviteitencentrum De Schutsehof (mannen en vrouwen uit Lopik e.o.)

Lees meer over onze dagactiviteitencentra op www.axioncontinu.nl/dac