Mariënstein

Ligging
Woonzorgcentrum Mariënstein ligt aan de rand van het historisch centrum van IJsselstein in een groene, parkachtige omgeving.

Wonen
Mariënstein heeft zo'n 44 zorgappartementen verdeeld over twee afdelingen, die in 2015 vergroot en geheel gerenoveerd zijn. De appartementen, met een vloeroppervlak van minimaal 52m2, zijn voorzien van een badkamer met toilet. Ze beschikken over een volledig ingerichte keuken met een inductie kookplaat, een afzuigkap en een grote koelkast. Er is plaats voor een magnetron. De appartementen zijn verdeeld over twee etage. Alle appartementen zijn voorzien van een alarmeringssysteem en de bewoners hebben een hals- of polsalarm.
Naast deze appartementen zijn er nog zes éénkamerappartementen die als logeerkamer of voor tijdelijke zorg worden gebruikt.

Voor de warme maaltijd kunt u ’s avonds terecht in het gezellige restaurant de Tamboerijn, dat een keuzemenu biedt. U kunt er ook eerst een aperitiefje gebruiken. 's Middags wordt er in het restaurant een broodmaaltijd geserveerd.
In Mariënstein zijn geestelijk verzorgers actief. Er is een grote, sfeervolle kapel waar een aantal keer per week diensten worden gehouden.
De service in Mariënstein is van een hoog niveau. Er is een kapsalon, een pedicure en een winkel voor de dagelijkse boodschappen.

Naast woonzorgcentrum Mariënstein ligt het serviceappartementencomplex De Hooghe Camp. Klik hier voor meer informatie.

Zorg
Mariënstein biedt gevarieerde 24-uurs zorg. Verzorgingshuiszorg, aanvullende verpleeghuiszorg en psychogeriatrische zorg voor mensen met psychische problemen of geheugenklachten.  De aanvullende verpleeghuiszorg is vooral bedoeld voor mensen die extra zorg nodig hebben of die revalideren na een ziekenhuisbehandeling. Tijdelijke opname is ook mogelijk.
Voor aanvullende verpleeghuiszorg doen we een beroep op de verpleeghuisarts en de psycholoog van AxionContinu. Fysiotherapie, logopedie en ergotherapie betrekken we uit de directe omgeving.  
Mensen met een korte levensverwachting kunnen terecht in het naastgelegen hospice IJsselstein.

Om in aanmerking te komen voor verblijf of opname in woonzorgcentrum Mariënstein is een indicatie noodzakelijk. Hiervoor kunt u zich wenden tot het Centrum voor Indicatiestelling ofwel het CIZ, www.ciz.nl.

Vragen?
Wilt u meer weten over woonzorgcentrum Mariënstein? Neem dan contact op met het Servicebureau van AxionContinu. Ook voor vragen over de wachtlijst of andere zorg- en dienstverlening van AxionContinu kunt u terecht bij ons Servicebureau. Via een keuzemenu komt u in contact met onze medewerkers, die u graag met raad en daad terzijde staan 
t 030 - 282 22 77 
e servicebureau@axioncontinu.nl.

Veel bewoners treffen elkaar dagelijks in de Tamboerijn. In deze sfeervolle ontmoetingsruimte is van alles te doen. Een gastvrouw serveert verse koffie en thee en er liggen kranten. Veel bewoners doen enthousiast mee met een keur aan activiteiten. Ook treden regelmatig koren en artiesten op.
Meer dan 160 trouwe vrijwilligers zorgen voor koffie en helpen bij bijvoorbeeld zang- en handwerkactiviteiten. Ook is er veel aandacht voor bewegen. Dit kan in de beweegtuin, tijdens de gymgroepen of met de duofiets. Daarnaast kan er op een hometrainer een virtuele tour door IJsselstein gemaakt worden.

Contact
Mariënstein
Benschopperweg 14
3401 BV IJSSELSTEIN
Tel. 030 - 688 17 14

RSIN / fiscaal nummer
816759091

Doelstelling
De doelstelling van de stichting Vrienden van A&C van Kippersluis bestaat uit het ondersteunen van activiteiten die niet uit de reguliere middelen betaald worden en het wonen in het woonzorgcentrum Mariënstein en het wonen in serviceappartementencomplex de Hooghe Camp veraangenamen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting A & C van Kippersluis is als volgt samengesteld:
De heer Mr. L.A.M. van Kippersluis (voorzitter)
De heer Mr. J.H.S.G.K. Timmermans (secretaris)
De heer J.G.J. Goes (penningmeester)
De heer L.M. Lubbers (bestuurslid)
Mevrouw A.C.M. Roest Crollius-Ongering (bestuurslid)
De heer Drs. L. Roseboom (bestuurslid)
Mevrouw P.A.C. Terberg (bestuurslid)

Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurders). Er is geen beloningsbeleid vanuit de instelling voor de bestuurders. Het besturen van de vriendenstichting is op vrijwillige basis.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Beheer van het vermogen van de stichting
Minimaal eenmaal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats waarin: 
• de jaarrekening van het afgelopen jaar wordt goedgekeurd,
• de begroting voor het komende jaar wordt vastgesteld.
Onderdeel is het beoordelen van de aanvragen en wensen voor activiteiten of aanschaf van materiaal voor het komende jaar, gericht op de doelstelling van de stichting.

Werkwijze
Het management van zorgcentrum Mariënstein inventariseert jaarlijks in samenwerking met de cliëntenraad van het zorgcentrum en de bewonerscommissie van serviceappartementencomplex De Hooghe Camp de wensen en ideeën voor het komende jaar om het verblijf van de bewoners in het woonzorgcentra en de Hooghe Camp te bevorderen. Ter vergadering wordt door het bestuur van de stichting A&C van Kippersluis de afweging gemaakt en besloten tot welke aanschaf overgegaan wordt en/ of welke activiteiten uitgevoerd gaan worden.

Fondsenwerving
De leden van het bestuur van de stichting zetten zich in om fondsen te benaderen om specifieke activiteiten te kunnen uitvoeren.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken en biedt de zorgorganisatie waar nodig de ondersteuning in het direct aanschrijven van fondsen.
Daarnaast wordt jaarlijks geworven onder cliënten en hun familieleden om extra middelen te verkrijgen.

Communicatie en PR
Communicatie en PR gericht op het ondersteunen van het verwerven van extra gelden is een belangrijk actiepunt. Er is een nieuwe folder gemaakt en ook via deze pagina zal de Stichting zich profileren. Van de uitgevoerde activiteiten en/of aanschaf vanuit de vriendenstichting wordt de nodige publiciteit gemaakt, te weten persberichten en publicatie in de door of vanuit de zorgorganisatie vervaardigde communicatiemiddelen.

Actueel (jaarlijks) verslag van de uitgevoerde activiteiten
Het afgelopen jaar heeft de Vriendenstichting geïnvesteerd in nieuwe plantenbakken, een badkamerschildering voor de afdeling de Klaproos en heeft de stichting financieel bijgedragen aan de feestweek ter ere van het 50-jarige bestaan van woonzorgcentrum Mariënstein.

Klik hier voor de Jaarrekening 2014.

Folder
U kunt hier de folder downloaden.
Het is ook mogelijk om de folder aan te vragen via: communicatie@axioncontinu.nl

Wilt u doneren aan de vriendenstichting van A&C van Kippersluis?
Dat kan op IBAN NL10 RABO 0169 2299 55 onder vermelding van:
Vrienden van A&C van Kippersluis.