Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Samenwerking traumageriatrie

De afdeling traumageriatrie van het St.-Antoniusziekenhuis is druk bezig het zorgpad te verbeteren met de wetenschap en kennis van nu. Vroeger werden patiënten standaard geopereerd, na bijvoorbeeld een heupfractuur. Tegenwoordig zijn er ook andere keuzes mogelijk waarbij AxionContinu meedenkt over de (on)mogelijkheden. Dit doen we samen met traumachirurgen of andere betrokken medewerkers van de afdeling traumachirurgie.

Traumageriatrie in de keten

Bij AxionContinu revalideren regelmatig kwetsbare ouderen die thuis zijn gevallen en in het ziekenhuis terecht komen na een gebroken heup.

In deze keten zorgt Revalidatie en Herstel van Axioncontinu ervoor dat traumapatiënten uit het St.-Antoniusziekenhuis de best passende nazorg krijgen. Ons doel is dat revalidanten na hun herstelperiode weer veilig en fit naar huis kunnen. Ons zorgbemiddelingsteam zorgt er in overleg met de medewerkers van zorgbemiddeling van het St.- Antoniusziekenhuis voor dat patiënten snel terecht kunnen in Domstate en Zorghotel de Wartburg.

Lees meer Lees minder

Naast zorg aan bed zijn er verschillende behandelaren betrokken bij het revalidatieproces. Denk aan specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Wie bieden zorg op maat. Dit houdt in dat wij kijken hoe belastbaar een revalidant is. We kijken wat hij aan kan en hoe lang er revalidatie nodig is.

Veel revalidanten hebben na een val (veelal in de thuissituatie) een fractuur opgelopen waarbij door de ergotherapeut een huisbezoek plaatsvindt om een volgende val te voorkomen. De zorgbemiddelaar van Axioncontinu heeft wekelijks telefonisch overleg over met het St.-Antniusziekenhuis over de patiënten die naar ons worden doorverwezen. We weten elkaar ook te vinden bij scholing zoals de ketentraining traumageriatrie die in het najaar door het St.-Antoniusziekenhuis wordt georganiseerd.

Trauma

Contact