Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Zorgbemiddeling Revalidatie en Herstel

Het zorgbemiddelingsteam voor Revalidatie en Herstel bestaat uit 4 collega's met ieder een eigen expertise. Wij werken nauw met elkaar samen en uiteraard nemen wij elkaar waar bij afwezigheid. Achter de schermen verdelen we onze werkzaamheden naar onze locaties en de verschillende specialistische doelgroepen.

Aanspreekpunten

Binnen ons team zijn er verschillende aanspreekpunten.

  • Irene Koetsier (rechtsonder): Is als zorgbemiddelaar het eerste aanspreekpunt. De potentiële revalidanten die aangemeld worden via ZorgDomein, mail, Point of telefonisch, begeleidt Irene naar ons triageproces.
  • Miranda van Vliet (linksonder): Is onze transmurale zorgbemiddelaar. Dit houdt in dat zij zich bezighoudt met de uitstroom van onze revalidanten, die na revalidatie niet meer kunnen terugkeren naar huis. Voor deze revalidanten vraagt Miranda in overleg met familie en behandelaars een WLZ aanvraag (Wet Langdurige Zorg) aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) en gaat op zoek naar eenpassende woonplek.
  • Suzan van den Berg (linksboven): Suzan is naast transmuraal zorgbemiddelaar ook betrokken bij het triageproces. Hierbij werkt zij nauw samen met Miranda, Mirjam en Irene.
  • Mirjam van Nieuwkerk (rechtsboven): Is naast zorgbemiddelaar coördinator van het team zorgbemiddeling. Ze heeft regelmatig contact met alle ziekenhuizen en komt graag langs om nieuwe uitdagingen en eventuele knelpunten in het proces te bespreken.
Zorgbemiddeling

Korte overleglijnen

Om korte lijntjes te houden over wachtlijsten en complexere zaken pro-actief te bespreken is er wekelijks contact tussen een medewerker van bureau zorgbemiddeling UMCU en de zorgbemiddelaar van AxionContinu. Ook vindt er een soortgelijk overleg plaats met Antonius en Diakonessenhuis.

Contact