Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wondzorgteam AxionContinu behandelt en kijkt mee

Hoe eerder je een wond op de juiste manier behandelt, hoe beter genezing mogelijk is. Jolanda Mulder, Annemieke van Voorthuizen, Tier Braams en Brigitte de Jong vormen het nieuwe wondzorgteam van AxionContinu, dat voor de hele organisatie werkt.

Eerst maar eens een misverstand over wond­zorg uit de weg ruimen. Met het plakken van een pleister of een gaasje kom je er niet als het om complexe wonden gaat. Daar is echt deskun­digheid voor nodig. Maar nog belangrijker is te voorkomen dat een kleine huidbeschadiging leidt tot een grote wond, vertellen zij vanuit hun kantoor­tje in ’t Huis aan de Vecht. Daarom zet het wondzorg­team vooral in op preventie en het overdragen van kennis aan zorgmedewerkers.

Wondzorg Tier Jolanda Annemieke Herfst 21 Contact

Helikopter
Bij ouderen is de kans op problemen groter omdat wonden moeilijker genezen. Een pijnlijke huid­scheuring, druk- en schuurplekken, een operatie­wond of zelfs een simpele snee in de vinger kunnen zonder de juiste behandeling binnen enkele weken ontsporen, zoals zij het zelf noemen. “Daarom is het belangrijk dat medewerkers weten wat zij moeten doen en wij helpen hen daarbij,” zegt wondconsu­lent Tier Braams. "We hangen als het ware als een helikopter boven de zorg."

"We bespreken in een locatie de wonden die cliënten hebben en wat de beste aanpak is. Zo voorkomen we problemen door verkeerde behandeling en vergroten de kennis over wondzorg."
- Wondconsu­lent Tier Braams
Wondzorg Tier Braams Contact Herfst 21

Samen met de wijkteams
Wondverpleegkundige Jolanda Mulder: “Alle wijk­teams in Utrecht hebben pakketjes gekregen met de juiste wondzorgmiddelen zoals speciale gaasjes die ze meteen kunnen gebruiken. Wij behandelen dus niet alle wonden zelf, maar zorgen dat de medewerkers daar met kennis en materiaal voor zijn toegerust. Maar natuurlijk kijken we mee als er acute problemen zijn. Dat kan op afstand met foto’s of we komen langs.”

Hele plaatje

De wond ‘dicht krijgen’ is niet het belangrijkste bij wondzorg. Tier: “Je kijkt naar het hele plaatje. Wat is er aan de hand en wat is de oorzaak?” Ze noemt het voorbeeld van een meneer met vaatproblemen die een ernstige wond aan zijn voet had. Een klein naadje in zijn schoen bleek de boosdoener. “Mensen zeggen soms dat ze goede schoenen van een duur merk hebben aangeschaft. Maar het gaat erom dat een schoen goed past en nergens knelt.” Een complexe wond kost energie. De juiste voeding kan helpen in het genezingsproces en daarom kijkt bijvoorbeeld een diëtist soms mee.

"Je kijkt samen met de cliënt wat haalbaar is,” zegt wondverpleegkundige Annemieke van Voorthuizen. “Voor de wondbehandeling is het soms het beste om te zwachtelen. Dat vinden veel mensen onaange­naam. Als iemand niet gezwachteld wil worden, leg je uit waarom dat misschien toch het beste is. Maar als iemand het echt anders wil, kijk je samen wat het beste alternatief is.”