Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Axion Continu thuiszorg 6354
13 feb.

Steeds meer cliënten met zwaardere zorgvraag via VPT-pakket Langer Thuis

'We zien een enorme stijging van het aantal ouderen dat in 2023 zorg via Langer Thuis ontving van AxionContinu. In een jaar tijd is dat aantal bijna verviervoudigd. Opvallend is de toename van het aantal ouderen met een steeds zwaardere zorgvraag.’ In dit artikel licht Jeroen Offermans dat toe. Hij is manager Langer Thuis bij AxionContinu.

Volledig Pakket thuis

Het Langer Thuis-pakket is bedoeld voor ouderen die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit wordt ook wel Volledig Pakket Thuis (VPT) genoemd, waarbij mensen verpleegzorg thuis ontvangen. Dit zorgpakket is 1 van de manieren waarop AxionContinu bijdraagt aan een mooi leven van cliënten. Waarbij ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Toename zorgvraag en zorgzwaarte

Opvallend is dat er in 2023 steeds meer cliënten met een grotere en zwaardere zorgvraag komen (zie tabel). Jeroen legt het graag uit: ‘Enerzijds komen mensen binnen met een zwaardere zorgvraag: ZZP5 (oranje) en ZZP6 (grijs). Anderzijds zien we dat cliënten met een ZZP4 (blauw) in de loop van de tijd meer en zwaardere zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld doordat zij dementie ontwikkelen of hun fysieke gesteldheid verder achteruitgaan. Uiteindelijk is gedurende 2023 een kwart verhuisd of overleden.

Jeroen Offermans

Forse groei aantal medewerkers

Volgens Jeroen is het aantal medewerkers van de Langer Thuis-teams ongeveer even hard meegegroeid met het aantal cliënten. ‘We begonnen 2023 met 8 fte. Inmiddels is dat verviervoudigd. Er zijn nu meerdere teams. Die bestaan uit woonondersteuners, helpenden plus, verzorgenden en verpleegkundigen.’

Uitbreiding naar 4 teams

‘In 2023 zijn we gestart met 2 Langer Thuis-teams in de Utrechtse wijk Oog in Al, en in IJsselstein. Beide zijn sindsdien fors gegroeid,’ aldus Jeroen. Hij vertelt dat ze in de loop van 2023 daarnaast ook zijn gestart in Leidsche Rijn in Kanaleneiland. ‘Dit jaar breiden we verder uit naar Lunetten en Hoograven. Daarnaast starten we in het nieuwe, bijzondere woonconcept Hof van Leeuwesteijn in Leidsche Rijn. Daar leveren we zorg en ondersteuning aan mensen die gaan wonen in de zorgwoningen.’

"De gemiddelde leeftijd van cliënten die Langer Thuis ontvangt is 86 jaar. De oudste is 98, de jongste is 69 jaar."

Inhoud Langer Thuis-pakket

Langer Thuis bestaat uit een pakket aan zorg, begeleiding en diensten. Passend bij de situatie, wensen en behoefte van een cliënt. Centraal staat: wat heeft iemand nodig om zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen. Denk aan praktische ondersteuning, zoals persoonlijke verzorging, hulp bij het huishouden, verzorgen van de maaltijden en ondersteuning en begeleiding bij dagelijkse dingen. Maar ook de dingen die iemand een fijne dag bezorgen, dragen bij aan zelfstandigheid. Zoals samen een wandeling maken, familie bezoeken, of gezellig samen koken en eten. De ondersteuning en begeleiding is aanvullend aan wat de mantelzorger doet. Om in aanmerking te komen is een WLZ-indicatie nodig.

Langer thuis wonen

AxionContinu zet steeds meer in op zorg en ondersteuning thuis met ‘leef-dienstverlening’ zodat ouderen met een ondersteuningsbehoefte op een fijne manier langer thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door:

  • Langer Thuis-pakket
  • (Specialistische) wijkverpleging
  • Behandeling thuis met de casemanager dementie, psycholoog, specialist ouderenzorg
  • Dagactiviteitencentra
  • Steunpunten

De reden dat mensen langer thuis blijven wonen? Door het groeiend aantal ouderen, krapte op de arbeidsmarkt is het overheidsbeleid erop gericht dat ouderen langer thuis wonen. En soms willen mensen graag thuisblijven in hun vertrouwde omgeving.