Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Triageboekje Verzorgd Wonen

Triageboekje AxionContinu

AxionContinu bedacht het Triageboekje Verzorgd Wonen om verzorgenden houvast te geven als ze zich zorgen maken over een cliënt. Praktijkverpleegkundige Agaath Bruin is lid van de Werkgroep Verzorgd Wonen, die het triageboekje jaarlijks evalueert.

Bekijk hier de vernieuwde versie van het Triageboekje (2023).

Handig hulpmiddel

"Het kan best spannend zijn als een bewoner achteruit gaat", vertelt Agaath. "Daarnaast zijn er zoveel dingen waar je op moet letten bij het observeren van de bewoner. Het is geen flitsende app of hippe website, maar juist door zijn eenvoud vinden verzorgenden het heel toegankelijk en laagdrempelig." De verzorgende kan hiermee een compleet beeld schetsen wanneer ze de verpleegkundige of een arts raadpleegt. Dat is ook het doel van het boekje: een optimale en efficiënte samenwerking tussen verzorgenden, verpleegkundigen en artsen.

Wat zie je? Wat meet je? Wat lees je?

Agaath is lid van de Werkgroep Verzorgd Wonen, die het triageboekje jaarlijks evalueert. "We hebben nu twee nieuwe hoofdstukjes toegevoegd", vertelt ze, "verdenking van een urineweginfectie, en verdenking van een besmetting van COVID-19." Andere thema’s die aan bod komen zijn onder andere braken en diarree, benauwdheid, onwel worden en onrustige wond. Het Triageboekje is een bruikbaar hulpmiddel voor verzorgenden om snel een observatie bij een bewoner te verhelderen via de volgende hoofdvragen: wat zie je? Wat meet je? En wat lees je? "Er is een overzichtslijst toegevoegd, waarop staat welke controles je moet doen, waar ook de normale waarden op staan. Je kunt als verzorgende zo direct zien of deze afwijken, bijvoorbeeld bij bloedsuikerwaardes of de bloeddruk."

Onderbuikgevoel

Agaath benadrukt dat het niet alleen om de metingen en observaties gaat: het onderbuikgevoel van de verzorgende is ook belangrijk: "Een niet-pluisgevoel nemen we heel serieus. Hiervoor hebben we ook aandacht in het Triageboekje."

Positieve reacties uit het hele land

Toen Agaath Bruin een bericht op haar LinkedIn plaatste over de laatste versie van het triageboekje van AxionContinu werd ze overweldigd door positieve berichten uit heel Nederland. De reacties stroomden binnen. "Mensen van allerlei organisaties wilden het boekje hebben, ik ben geïnterviewd voor een artikel in het Tijdschrift voor Verzorgenden en ik kreeg een uitnodiging om hierover een worskhop te geven op de netwerkbijeenkomst van Waardigheid en Trots." vertelt Agaath.