Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Oldtimer foto 1
04 jul.

Steunpunten als een oplossing voor langer thuis wonen van ouderen

‘Inmiddels draaien er drie steunpunten. De ambitie voor dit jaar is om er vijf te realiseren. Daarmee is AxionContinu een voorloper in de regio.’ Dit zegt Martin den Hartog, bestuurder van AxionContinu, met gepaste trots. Hij blikt terug en kijkt vooruit, samen met Marielle Veenendaal, projectleider van de steunpunten bij AxionContinu.

Bijna 1,5 jaar geleden is AxionContinu gestart met de steunpunten. Een initiatief dat bijdraagt aan het langer thuis kunnen blijven wonen van ouderen. Dankzij onze deskundigheid op het gebied van ouderen en de bekendheid in de wijken, zijn we een belangrijke initiatiefnemer in ons werkgebied. Martin benadrukt dat we dat niet alleen doen: ‘De kracht zit in de samenwerking met formele en informele partijen in de wijken.’

Foto Martin den Hartog

Dekkend netwerk

Marielle: ‘In Lopik zijn we gestart met steunpunt De Waard. Sinds een half jaar zitten we in IJsselstein met steunpunt Buursaam. En in juni zijn we gestart met steunpunt De Bijnkershoek in Utrecht. Er staan nog twee steunpunten in de wijk Overvecht en Voordorp op de planning.’ Martin: ‘Onze ambitie is om met collega-organisaties in de regio te komen tot een dekkend netwerk van steunpunten in de wijk.

Foto Marielle

Matchen van hulpvragen aan vrijwilligers

Wat doen de steunpunten? Marielle: ‘Medewerkers van de steunpunten matchen hulpvragen van kwetsbare ouderen aan vrijwilligers uit de buurt. Denk aan samen koffiedrinken, hulp bij klusjes in of om het huis, hulp bij het werken met de computer, samen wandelen of boodschappen doen. Daarnaast bieden we op onze woonzorglocaties activiteiten aan, zoals spelletjesmiddagen begeleid door vrijwilligers. Medewerkers van AxionContinu coördineren de activiteiten van de steunpunten. Daarnaast kunnen inwoners uit de wijk gebruik maken van de faciliteiten van de locatie zoals de restaurants om samen te eten, het winkeltje of de kapper.’

Oldtimer foto 5

Oldtimertocht voor ouderen

Een Oldtimertocht voor een groep kwetsbare bewoners van serviceappartementen De Hooghe Camp in IJsselstein. Mensen uit de buurt namen hun stadsgenoten mee naar Buren, waar een pannenkoek werd gegeten. Een typisch voorbeeld van de bedoeling van de steunpunten, volgens Marielle: ‘Inwoners die iets voor elkaar doen en ouderen een mooie dag bezorgen!’

Verschuiving naar informele zorg

Waarom zijn steunpunten een goede oplossing om mensen langer thuis te kunnen laten wonen? Martin: ‘Steunpunten zorgen ervoor dat kwetsbare ouderen eerder in beeld zijn. Zo worden crisisinterventies voorkomen. En, voegt hij toe: ‘Hiermee spelen we in op de verschuiving van formele naar informele zorg. Dat betekent dat andere partijen dan de zorgaanbieders een grotere rol moeten gaan spelen en dit wordt vanuit de steunsystemen gefaciliteerd. Denk aan kerken, ouderenorganisaties of dorp- en wijkbewoners die vrijwilligerswerk doen.’ AxionContinu sluit hiermee aan op de WOZO-plannen en draagt zo bij aan toekomstbestendige zorg.

Mensen langer stabiel

Marielle maakt het concreet met een voorbeeld. ‘Een mevrouw die zich alleen voelde, kwam door de thuiszorg in beeld bij het steunpunt. Zij kan nu deelnemen aan de activiteiten van het steunpunt waardoor zij minder eenzaam is en haar buren regelmatig ontmoet. Ze is daardoor enorm opgeknapt en stabiel.’

Dit voorbeeld illustreert dat als kwetsbare mensen op tijd ondersteuning krijgen, ze minder (snel) zorg nodig hebben en langer thuis kunnen wonen, volgens Marielle. ‘Dat komt door de verbindingen van onze diensten, die op elkaar aansluiten. Naast steunpunten bieden we ook Langer Thuis-zorg, wijkverpleging, thuiszorg en dagbesteding in onze dagactiviteitencentra.

Goede samenwerking is essentieel

Martin: ‘Het steunpunt verbindt partijen in de wijk of in een dorp. We werken samen op basis van aanvullende expertise. Het is de kunst om de hulpvragen van ouderen op te halen, en vervolgens te koppelen aan een aanbod, die de samenleving, verenigingen welzijnsorganisaties en zorgorganisaties kan bieden. ‘Een goede samenwerking met partijen is daarvoor essentieel. En dat is maatwerk. Zo werk je in Utrecht Overvecht met andere partijen samen, dan in Lopik of IJsselstein.

Accentverschillen per steunpunt

‘Er zijn accentverschillen per steunpunt. Dat komt doordat hulpvragen en het aanbod verschillend zijn per wijk of dorp, aldus Marielle. ‘Zo is steunpunt De Waard meer gericht op het matchen van hulpvragen van ouderen aan vrijwilligers. Bij Buursaam ligt de focus op het faciliteren van ontmoetingen. In Utrecht speelt bovendien andere problematiek dan in Lopik of IJsselstein. Daar wonen meer traditionele ouderen met ouderdomsproblemen en ziekten. In de wijken Overvecht en Transwijk in Utrecht hebben ouderen meer sociale problemen als gevolg van bijvoorbeeld verslaving en financiële problemen. Andere hulpvragen vergen ook andere oplossingen,’ zegt Marielle tot besluit.

Samenwerking met VVT-organisaties en Zilveren Kruis

In het project ‘steunsystemen West en Stad’ van IVVU werken AxionContinu, De Wulverhorst, Zorggroep De Vechtstreek, Vecht en IJssel, Bartholomeus Gasthuis, De Koperhorst, De Haven en zorgkantoor Zilveren Kruis samen, en ontwikkelen zij verschillende stad- en dorpskernen steunsystemen. Inmiddels zijn 20 steunsystemen. Dit initiatief komt voort uit de Krachtig Verbindende Toekomstvisie van partijen.

Opbrengst steunpunten

  • Aantal matches tussen hulpvragers en vrijwilligers: 100
  • Aantal unieke deelnemers aan activiteiten: 150
  • Circa 50 vrijwilligers zich in voor het steunpunt De Waard