Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Feestelijke opening leerafdeling Voorhoeve
31 jan.

Start leerafdeling in woonzorgcentrum Voorhoeve

Op 1 februari 2022 start AxionContinu op Voorhoeve met een leerafdeling. Op donderdag 27 januari is de leerafdeling alvast feestelijk geopend door medewerkers, studenten en de bewoners.

Op afdeling Oudaen wordt vanaf 1 februari een groot deel van de zorg voor bewoners geboden door 16 studenten. Doordat er naast gediplomeerde medewerkers ook studenten zorg bieden op de leerafdeling, is er meer personeel op de afdeling aanwezig. Dat heeft een gunstig effect op de aandacht die we onze bewoners kunnen geven zowel in de zorg als bij activiteiten op de afdeling.

Continu verbeteren
Ook zien we de leerafdeling als een bron voor nieuwe ideeën en verbeterplannen waarbij we met de aanwezige disciplines de zorg continu kunnen verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een pilot voor bewegingsgerichte zorg in samenwerking met de fysiotherapeut van de afdeling. Naast deze voordelen voor de zorg willen we met de leerafdeling medewerkers enthousiasmeren om op Voorhoeve te blijven werken en onze organisatie aantrekkelijker maken voor studenten zorg en welzijn.

Begeleiding
De studenten worden begeleid door - en werken onder eindverantwoordelijkheid van - gediplomeerde zorgmedewerkers, die zijn opgeleid als werkbegeleider. De kwaliteitsverpleegkundige en opleider BPV ondersteunen de werkbegeleiders en het team bij het neerzetten van een krachtig leer- en werkklimaat. Ook wordt nauw samengewerkt met een docent van het ROC waarbij met en van elkaar kan worden geleerd en een betere vertaling plaatsvindt van theorie naar de praktijk. Dit komt de zorg voor onze bewoners ten goede.

Woonzorgcentrum Voorhoeve

Werken en leren bij AxionContinu