Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Bijnkershoek 015
20 mrt.

Plaatsing in onze woonzorgcentra

De woonzorgcentra van AxionContinu zijn de afgelopen jaren steeds verder omgevormd tot verpleeghuizen, zoals landelijke richtlijnen voorschrijven. In verpleeghuizen wonen mensen die zware en complexe zorg nodig hebben. Deze mensen hebben een indicatie van ZP VV4 of hoger. Het aantal plaatsen voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben, is beperkt. We willen dat de plaatsen in verpleeghuizen beschikbaar zijn voor mensen die zware en complexe zorg nodig hebben. Mensen die lichtere zorg nodig hebben, kunnen langer zelfstandig thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en daar zorg en ondersteuning van AxionContinu ontvangen. Bij plaatsing in onze woonzorgcentra wordt hiermee rekening gehouden.

Aanmeldingen voor de wachtlijst

Mensen met een indicatie ZP VV4 kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst. Cliënten met een hogere indicatie krijgen echter voorrang bij een opname in onze woonzorgcentra.

Wie op de wachtlijst staat, kan wel rekenen op zorg en/of ondersteuning thuis. Denk aan wijkverpleging of onze dienst Langer Thuis. Een plaats in een van onze dagactiviteitencentra is ook een mogelijkheid. Wij bespreken het met de mensen die zich aanmelden voor de wachtlijst.

Zorg en ondersteuning van AxionContinu voor mensen thuis

AxionContinu heeft een divers aanbod voor mensen die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben, met of zonder indicatie. Welk aanbod passend is, hangt van de situatie af. Wij bieden onder meer wijkverpleging, hulp bij dementie, dagbesteding in onze dagactiviteitencentra en de dienst Langer thuis.

Meer informatie

Op deze pagina leest u wat een indicatie is en welke zorgprofielen er bestaan. Heeft nog andere vragen? Dan kunt u terecht bij onze zorgbemiddelaren via ons Servicebureau.