Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Foto ondertekening ON Ue
07 apr.

Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe) uitgebreid met Zorgspectrum

Axion Continu verwelkomt Zorgspectrum bij het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe). De betrokken partijen - AxionContinu, Careyn en De Rijnhoven - hebben de samenwerkingsovereenkomst met Zorgspectrum op 6 april getekend. Hiermee zet het ONUe de volgende stap op weg naar toekomstbestendige ouderenzorg. Marieke van Guldener, directeur divisie Thuis, tekende namens AxionContinu.

ONUe is een netwerk van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en gedragswetenschappers die werken bij AxionContinu, De Rijnhoven, Careyn en Zorgspectrum. Zij verlenen in de eerstelijn zorg aan kwetsbare ouderen op verzoek van de huisarts. Via het ONUe vorm de partijen één centraal aanspreekpunt voor andere zorgverleners.

Juiste zorg op juiste plek 

Door ONUe krijgen cliënten de juiste zorg op de juiste plek. Via de huisarts wordt, wanneer nodig, hulp ingeschakeld van een specialist. Hierdoor zijn ziekenhuisopnames en doorverwijzingen naar een specialist in het ziekenhuis minder frequent noodzakelijk en worden crisissituaties voorkomen of sneller opgelost. Daarnaast kan het verloop van een eventuele doorstroom richting intramurale opname versoepeld worden.

Mobiele geriatrische teams ontlasten huisartsen in regio
Het netwerk van specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen dat in 2019 van start ging, helpt inmiddels meer dan tachtig huisartsenpraktijken in de regio Utrecht. Ze vormen, samen met de casemanagers dementie, mobiele geriatrische teams. Allemaal met als doel huisartsen in de regio te ontlasten in de ondersteuning van thuiswonende ouderen met complexe hulpvragen

Praktijkdruk
Huisartsen zijn blij met de samenwerking met ONUe. Acute problemen verhogen de werkdruk op de toch al volle praktijken. Het gebeurt regelmatig dat er dringend een plek moet worden gezocht voor een oudere cliënt bij wie de thuissituatie nijpend wordt. Dan is het fijn om een snelle lijn met een specialist ouderengeneeskunde te hebben aan wie je advies kunt vragen of bij wie je patiënt snel terecht kan voor hulp.

Vraaggericht
De specialisten ouderengeneeskunde zijn gespecialiseerd in het verbeteren en behouden van de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van ouderen met complexe problemen en een of meerdere chronische aandoeningen zoals Parkinson, reuma of dementie. Dat geldt ook voor de inzet van GZ-psychologen bij problemen met een psychische achtergrond. Zij bekijken de situatie vanuit een breder perspectief, gaan bij ouderen op huisbezoek en kunnen zo een goede inschatting maken van wat de oudere precies nodig heeft.Ze stellen een behandelplan op dat zich richt op gezondheid, zelfredzaamheid, welbevinden en voorkomen van crisissituaties.

Het netwerk werkt
Het netwerk werkt goed, dat bewijzen de resultaten van een onderzoek dat in 2022 onder huisartsen in Utrecht-Stad hebben uitgevoerd. Dankzij ONUe is 69% van de (onterechte) verwijzingen naar de 2e lijn voorkomen, is het aantal consulten bij ONUe-behandelaars met 80% gestegen en heeft 95% van de huisartsenpraktijken in Utrecht-Stad cliënten naar ONUe doorverwezen. ONUe heeft er niet alleen voor gezorgd dat er minder bedden in VVT-instellingen worden bezet, het netwerk bespaart ook zorgkosten omdat ouderen met een complexe problematiek langer thuis kunnen blijven wonen.