Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Woonzorg Pact Ijsselstein
18 jun.

Ondertekening Pact Wonen en Zorg in IJsselstein

Samen met verschillende partners hebben we een belangrijke stap gezet voor de toekomst van wonen en zorg in IJsselstein. Met de ondertekening van het Woon Zorg Pact versterken we de samenwerking tussen de huisvestings- en zorgsectoren, met als doel het verbeteren van de leefomstandigheden en zorgdiensten voor onze inwoners.

Samen werken aan wonen en zorg

Samen met Gemeente IJsselstein, Cazas Wonen, Stichting Pulse, Zorg4Ijsselstein en Vecht & IJssel is AxionContinu een samenwerking aangegaan om te kijken naar de woonzorgvisie in de regio en deze vast te stellen. Vanuit gezamenlijke uitgangspunten wordt er gewerkt aan een haalbare uitvoeringsagenda om de inwoners van IJsselstein veilig en gezond te kunnen laten wonen.

Hiervoor is een pact gesloten, met als doel om de inspannigen kracht te geven, verwachtingen concreet te maken en focus te houden op de acties die het verschil maken.

Doelen

  • IJsselstein bestaat uit wijken die vitaal en inclusief zijn. Woonomgevingen waar mensen lang kunnen blijven wonen, waar sociale verbanden bestaan en ontstaan die ondersteunend zijn voor alle inwoners. Er is variatie in achtergrond, mate van zelfstandigheid en andere persoonskenmerkende aspecten.
  • Vanuit positieve gezondheid moedigen we inwoners aan regie te voeren over hun leven en methoden te vinden om met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen in hun leven om te gaan.
  • We zoeken -naast wat we gebruikelijk ook al doen- de samenwerking met anderen. Hierbij kijken we over onze eigen grenzen en kaders heen en zetten creativiteit en inventiviteit in voor het vinden van nieuwe oplossingen.
  • De Woonzorgvisie is het uitgangspunt en is richtinggevend voor de op te stellen woonzorg uitvoeringsagenda. Deze agenda stellen we samen op en actualiseren we jaarlijks, door het houden van inspiratie- en thematafels met alle partners. Waar nodig of wenselijk vindt de nadere uitwerking plaats in contractafspraken tussen de partners.

Bron: Gemeente IJsselstein