Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Foto komst minister
15 nov.

Minister Helder op werkbezoek bij palliatieve zorg AxionContinu

Minister Conny Helder (VWS) na werkbezoek: “Palliatieve zorg ondersteunt mensen met een ongeneeslijke ziekte om het leven invulling te geven”.

“Ondersteuning geven aan de patiënt in het ‘zo gewoon mogelijk leven’. Dat is waarschijnlijk het meest belangrijke aspect van palliatieve zorgverlening”, zei minister Conny Helder van het ministerie van VWS na het werkbezoek aan onder meer academisch hospice Demeter van Axioncontinu om de start van een overheidscampagne over palliatieve zorg onder de aandacht te brengen.

Helder bezocht tijdens het werkbezoek een ongeneeslijk zieke patiënt in Bilthoven. Vervolgens bracht ze een bezoek aan hospice Demeter, eveneens in De Bilt. Ze constateerde dat, mede door de toegenomen medische mogelijkheden, de palliatieve fase een steeds langer onderdeel van de ziekte is geworden. “Daardoor is de kern van palliatieve zorgverlening aan het verschuiven. Patiënten helpen om zich op het levenseinde voor te bereiden is natuurlijk nog steeds een belangrijk onderdeel van het werk. Maar omdat patiënten steeds langer in die palliatieve levensfase doorbrengen, verschuift de focus naar het helpen om dat langere leven invulling te geven.” De organisatie van de zorg zou daar beter op afgestemd kunnen worden, gaf de minister aan: “Dit moet beter worden ingebed in het zorgproces”, zei Helder. Ze beloofde daar op korte termijn aandacht aan te gaan geven.

In een nagesprek maakte bestuursvoorzitter Saskia Teunissen van Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) duidelijk aan minister Helder dat ‘de kennis, vaardigheid en attitude m.b.t. palliatieve zorg in het basisonderwijs voor artsen en verpleegkundigen ontoereikend is om patiënten in samenwerking, ter zake kundig en waardig te begeleiden in de palliatieve fase’. Teunissen pleitte in de ontmoeting voor blijvende aandacht voor palliatieve zorg in het onderwijs voor alle artsen en verpleegkundigen. ‘Elke patiënt en naasten moeten kunnen rekenen op gerichte ondersteuning van de kwaliteit van leven in de palliatieve fase’.

Een ander hiaat betreft de financiering van multidisciplinair overleg tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen over de palliatieve patiënten die zij begeleiden: “Er is nood aan structurele, passende financiering”, stelde Martin den Hartog, voorzitter Raad van Bestuur van AxionContinu, de zorgorganisatie die het werkbezoek van de minister mede-organiseerde. “Rondom palliatieve zorgverlening zijn de voorbije jaren meer dan 200 lokale PaTz-groepen opgericht: samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. Zij bespreken hierin de palliatieve patiënten uit een bepaalde wijk, stad of regio. Zij doen dit onder begeleiding van een zorgprofessional die in palliatieve zorg is gespecialiseerd. De financiering van deze PaTz-groepen, die zeer succesvol is vanuit het perspectief van de gewenste palliatieve zorg, is echter niet geregeld.” Den Hartog en Teunissen vroegen de minister dit probleem op te pakken.

Teunissen is verheugd over de publiciteitscampagne die vandaag van start is gegaan. Deze campagne is in nauw overleg met PZNL ontwikkeld. Uitingen van de campagne verwijzen burgers en professionals dan ook naar de website overpalliatievezorg.nl, die door PZNL wordt verzorgd.