Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

07 jun.

Martin den Hartog: ‘Waardeer kennisontwikkeling met financiële vergoeding’

‘‘Waardeer zorgorganisaties die investeren en actief werk maken van kennisontwikkeling en kennisdeling. Ook financieel.’' Deze oproep aan zorgverzekeraars en zorgkantoren doet Martin den Hartog, bestuurder van AxionContinu. Hij neemt sinds 1 januari deel aan het bestuur van Topcare.

Hij benadrukt het belang van het doen van onderzoek en kennisontwikkeling voor de groei van de ouderenzorg. ''Door continu te kijken hoe de zorg beter kan, zorgen we ervoor dat de cliënt betere zorg krijgt.''

Topzorg voor complexe aandoeningen

Topcare is een stichting die staat voor topzorg voor mensen met complexe aandoeningen die specialistische zorg nodig hebben. Zorgorganisaties ontvangen een Topcare-predicaat als zij voldoen aan bepaalde criteria. Al deze organisaties hebben een verbinding met een kenniscentrum in de vorm van een hoogleraar of lector, zodat onderzoek op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Zo worden zij een expertisecentrum met een eigen specialisatie. Op het gebied van geriatrische revalidatie (GRZ), gerontopsychiatrie en syndroom van Korsakov en ziekte van Huntington. Inmiddels hebben 14 organisaties een Topcare predicaat, waaronder AxionContinu voor GRZ.

Foto Martin den Hartog AC

Kennis- en expertiseontwikkeling moet geborgd zijn

De bekostiging van onderzoek doen binnen de ouderenzorg is een punt van aandacht, volgens Martin. ''Op dit moment krijgen organisaties geen financiering voor het doen van onderzoek, kennisontwikkeling en kennisdeling. Terwijl het wel tijd kost, kennis oplevert én de zorg voor de cliënt beter maakt. Organisaties doen het er nu bij, om vanuit hun intrinsieke motivatie de zorg beter te maken. Als je het belangrijk vindt en wilt dat organisaties er meer werk van maken, waardeer het dan ook.'' Martin pleit ervoor om Topcare-centra binnen hun expertisegebied dan ook de positie te geven, zodat de kennis- en expertiseontwikkeling geborgd is.

Kennisontwikkeling nog geen traditie

Kenmerkend voor Topcare-expertisecentra is dat zij investeren in onderzoek en innovatie, nieuwe behandelmethoden ontwikkelen en kennis delen. Martin was vroeger zelf verpleegkundige, daarna wetenschapper en nu bestuurder, heeft kennis en ervaring en wil die graag inzetten. ''Onderzoek en kennisontwikkeling in de ouderenzorg kent nog een beperkte traditie, in vergelijking tot de ziekenhuissector die daarin verder is. Maar dat is wel belangrijk voor de ontwikkeling van het vakgebied. Het zorgt ervoor dat de cliënt betere zorg krijgt. Een belangrijke drijfveer voor mij én AxionContinu, om ons in te zetten voor Topcare.''

Nieuwsgierigheidscultuur stimuleren

Ook het stimuleren van een nieuwsgierigheidscultuur bij medewerkers in de ouderenzorg vindt Martin belangrijk. Martin: ''Ik hecht er belang aan dat medewerkers de gelegenheid hebben om vanuit hun eigen praktijk ideeën te onderzoeken hoe hun werk beter kan. Bijvoorbeeld: Kan het zwachtelen niet effectiever dan nu? Nu gebeurt het twee keer per dag. Op basis van verschillende literatuurstudies wordt er nu een pilot gedaan. Op die manier ontwikkel je nieuwe kennis en verbeter je de zorg. En je deelt die kennis met je geestverwanten. Super interessant! En, je maakt de zorg effectiever en beter!''

Topcare-predicaat voor geriatrische revalidatie

AxionContinu heeft nu bijna een jaar geleden het Topcare predicaat voor geriatrische revalidatie ontvangen. Met drie revalidatie-locaties in Utrecht, waar in totaal zo’n 1200 mensen per jaar revalideren als gevolg van een ziekte of aandoening of na een operatie. Martin geeft aan dat we daarvoor al hele goede zorg leverden als bovenregionaal centrum. ''Het was vooral een kwestie van hoe we werkten naast de Topcare-criteria te leggen.’'

"AxionContinu heeft nu bijna een jaar geleden het Topcare predicaat voor geriatrische revalidatie ontvangen."

Onderzoek revalidanten met een steunhart

Met enige trots somt Martin op wat we doen op het gebied van GRZ. ''We doen onderzoek, bijvoorbeeld bij cliënten die een steunhart (LVAD) hebben gekregen of een CVA hebben gekregen, en welke verandering zij doormaken tijdens de revalidatie. En we doen veel aan kennisdeling. Zo werken we mee aan publicaties, webinars en symposia en geven we gastlessen. Ook brengen onze expertise in bij het maken van richtlijnen. Dat hebben we gedaan bij geriatrische longevalidatie na COVID.''

Regionaal expertisecentrum NAH

Als AxionContinu zijn we best ambitieus, volgens Martin. ''We zijn bezig met de voorbereiding van het regionaal expertisecentrum voor hoog complexe zorg bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel, ook wel NAH Plus genoemd. Ook daar ontwikkelen we expertise, en dragen we graag bij aan betere zorg voor cliënten.''