Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Vi T2
05 mrt.

“Geen verzorgenden in transitie meer, maar verzorgenden in topvorm”

Meer collegialiteit, betere samenwerking en een gezamenlijke visie, Dat gaven de verzorgenden van de Utrechtse wijkteams van AxionContinu aan bij de afsluitende conferentie van het project Verzorgenden in Transitie (ViT) op 27 februari 2024. Op de bijeenkomst deelden ze hun ervaringen en opbrengsten.

5 resultaten

Alles werd uit de kast gehaald tijdens de presentaties van de teams. Ze deelden hun opbrengsten met attributen, spandoeken, PowerPointpresentaties en video's. De volgende 5 resultaten kwamen naar voren:

  1. Collega’s geven elkaar meer feedback, ook positieve feedback
  2. De communicatie onderling is fijner en opener geworden. Elkaar aanspreken gaat makkelijker, knelpunten worden meer overlegd en snel opgepakt
  3. Teams en medewerkers zijn meer zelfredzaam
  4. De motivatie is er weer, cliënten zien dit ook
  5. Er is meer verbinding tussen de wijkteams onderling en ze vinden elkaar sneller.

De wijkteams hebben dit bereikt door onder andere de ondersteuning van hun ViT-coach en de bijeenkomsten waarin ze knelpunten hebben besproken en elkaar beter hebben leren.

Van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'

Het ViT-project is in 2023 onder externe begeleiding van het Van Kleef Instituut gestart omdat de visie op zorg en de financiering van de langdurige ouderenzorg zijn veranderd. Waar vroeger 'zorgen voor' cliënten heel normaal was, ligt nu meer de nadruk op 'zorgen dat' een ander zoveel mogelijk zelfstandig blijft en thuis blijft wonen. Dit vraagt een andere manier van werken en andere vaardigheden. Bijvoorbeeld meer afstemming met mantelzorgers en andere zorgverleners.

Eigen ontwikkelplan door teams

Aan het begin van het project hebben alle teams een teamscan ingevuld. Op basis van deze resultaten heeft ieder team een eigen ontwikkelplan opgesteld. De teams hebben samen met hun ViT-coach gewerkt aan hun ontwikkelplan. Tijdens de eindconferentie werden de resultaten van de 2e teamscan gedeeld.

Cirkel van invloed

Als afsluiting van de bijeenkomst deden de medewerkers mee aan een workshop van Irene Boersema. Ze maakten kennis met de cirkel van invloed en betrokkenheid. Dit is een eenvoudig model dat je helpt om je aandacht te richten op wat je echt kunt veranderen. Dit model helpt je om de juiste afweging te maken waar je wel en niet je tijd en energie in moet steken.