Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Raad van toezicht header 2
30 jun.

Els van der Wilden - van Lier nieuwe Voorzitter Raad van Toezicht

Els van der Wilden-van Lier (66) is benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij volgt hiermee Harrie Bosch op die afgelopen acht jaar zitting heeft gehad in de Raad van Toezicht, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter. Els van der Wilden neemt per 1 juli het stokje als voorzitter van hem over.

Els heeft haar strepen in de gezondheidszorg ruimschoots verdiend. Ze werkte onder andere als directeur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, bij ZiekenhuisGroep Twente, bij het Erasmus MC in Rotterdam en als toezichthouder in diverse sectoren in de zorg. Haar laatste functie was Director Healthcare Providers bij GS1 Global Office, een internationale organisatie.

Els van der Wilden-van Lier over haar nieuwe functie

“AxionContinu is een mooie organisatie, met de belangrijke taak goede zorg aan haar cliënten te bieden en een goede werkgever te zijn. Met de Raad van toezicht kijk ik ernaar uit om hier een bijdrage aan te leveren.”"Samen met mijn man heb ik een aantal jaar in Afrika gewoond en gewerkt, ervaringen die ons mede hebben gevormd. Hoe iets simpels als een barcode op een medisch product effecten kan hebben op patiëntveiligheid en efficiency in de zorg, was de kern van mijn laatste functie, waarbij ik zorgsystemen in diverse landen heb leren kennen."

Waarom wordt u toezichthouder bij AxionContinu en wat spreekt u het meeste aan aan AxionContinu?
Goede zorg en aandacht is een groot maatschappelijk goed. Ieder mens is van waarde en samen hebben we een verantwoordelijkheid voor degenen die - door leeftijd of ziekte - kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben, tijdelijk of permanent. Jullie weten allemaal dat er veel uitdagingen zijn om dit waar te maken. De missie en visie van AxionContinu spreken mij aan.

Wat vindt u het meest belangrijk om mee aan de slag te gaan ?
Een eerste prioriteit is de organisatie leren kennen, persoonlijk kennis maken onder meer met Martin en Marie-Claire, de bestuurders en met de andere leden van de Raad van Toezicht. Ik ben dan ook blij dat ik een introductie- en inwerkprogramma zal doorlopen, waarbij ik de locaties kan bezoeken en ongetwijfeld ook meer medewerkers kan ontmoeten. Dat zal zeker 'beeld geven' bij alle informatie.

Is de Raad van Toezicht ook belangrijk voor medewerkers van AxionContinu?
Een Raad van Toezicht en de werkzaamheden van deze raad zijn vaak weinig bekend bij medewerkers, dat is begrijpelijk, omdat de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht in eerste instantie altijd met de Raad van Bestuur en het MT is. Een paar van de onderwerpen die dan besproken worden zijn strategie, de inhoud van de zorg, financiën en de bedrijfsvoering, personele- en arbeidsmarktvraagstukken, ontwikkelingen landelijk en regionaal. Daarnaast sluit de raad van toezicht een aantal keer per jaar aan bij overleggen met de OR, de Cliëntenraad en de VVAR. Ook al zijn we niet zo zichtbaar, ons werk is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij AxionContinu.

Wat kan AxionContinu van u verwachten?
Als voorzitter hoop ik een verbindende schakel te kunnen zijn. De afgelopen weken heb ik al veel kunnen lezen over de organisatie, de komende (inwerk-)gesprekken zullen zeker helpen aan al die informatie meer duiding te geven. Ik vertrouw erop in de komende zomerperiode kennis te kunnen maken met AxionContinu. Samen met het team van de raad van toezicht zal ik mij inzetten om onze taken goed te vervullen.